hoved
krystal
3
Menu, Poul Eck Sørensen blok:
Forside og nyeste læserbrev m.m.
Kontakt
Kalender
Link parti
Link fredsarbejde
Lokale økologer
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske foreninger
Støt hjælpe-organisationerne
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne
Arkiv for læsebreve m.m.

 

6. August i Heerups have mod atomvåben
Heerups Have - kl. 20

Mindedag og demonstration mod atomvåben.

Ud over talen vil vi synge et par sange og hygge os med hinanden bagefter.

Tale ved Lisbet Skou

Sange, kaffe, te og kage. 

se kalender for Esbjerg Fredsbevægelse

26. august starter klimakaravanen i Esbjerg

Kl. 15 er der start med talere og sange på Torvet.

Link til klimakaravanens hjemmeside

Link til klimakaravanens Facebookside

Link til klimakaravanens facebookside i Esbjerg

Klimamarchen deltager d. 2/9 i Klimafolkemødet i Middelfart

 


Klimafolkemødet 2022

1. – 3. september 2022 – Middelfart -

Se programmet for
Årets program for Klimafolkemødet er klar. Læs mere og lad dig inspirere af, hvordan vi kan skabe klimahandling sammen.

Link

 

Foreningernes dag - lørdag d. 4/9 - 2022
kl. 10 - 14:30

Se programmet for forenngernesdag klik her.

Du kan møde Esbjerg Fredsbevægelsen den dag.
Vi har vores bod på Torvet.

 

Hadets anatomi - d. 9/11 - 2022

Oplægsholder Jens-Martin Eriksen der er forfatter til bogen.

Link til bogen

 

 

Forsiden > Nyheder > 30'erne på vej tilbage?
Bliv medlem - Kontakt - Oversigt

Er 30'erne på vej tilbage?

 

had

EU: Kick hate out of Parliament

Sign the petition to the President of the EU Parliament and to all MEPs:
"We ask the European Parliament to suspend the Polish MEP Janusz Korwin-Mikke following his hateful remarks about women and migrants, and after making a Nazi salute in the chamber. These acts are in violation of the Parliament’s rules and betray the values of the entire EU which our Parliament is elected to defend."
More Information:

A member of the European Parliament just said that women should earn less because they "are weaker, smaller and less intelligent"! If we act right now, we can kick this hater out.

This same Polish MEP has used the Parliament to spread hate: comparing migrants to “excrements” and making a Nazi salute in the chamber! So far he has been sanctioned with symbolic fines, but now Parliament is running an investigation and if enough of us ask for his full suspension, we can make it happen.

The decision could come *any moment*. Sign now, and for International Women’s Day today, let’s urge our MEPs to kick this sexist, racist hater out of Parliament.

skriv under her.

Sidens top

 

Lærer stod frem: "Hvor kommer det had dog fra?"

Af: Esben Christensen

En lærer var kritisk over for juleafslutning i kirken og åbnede dermed for en voldsom strøm af sms-beskeder, telefonopringninger, mails og facebook-beskeder. Læs her, hvordan hun håndterede presset og hvorfor hun ville gøre det igen...

...Monica Edelmann nåede kun at sige nogle få ord i TV2-nyhederne, før beskederne begyndte at vælte ind på hendes facebook-feed. Hun sad den 21. december og så det båndede indslag om juleafslutning i kirken hjemme med sin familie, og det regnede ind med ubehagelige indlæg på hendes facebook-profil, før det korte indslag var ovre.

"Soen skulle spærres inde ASAP"

"Flyt da til ISIS og udlev dine drømme - FJOLS - der er ingen grund til at være i Danmark med disse ukristne holdninger."

"Jeg tror, du ligger og bliver dusket af en indvandre, og du ligner også sådan en".

Sådan lyder nogle kommentarer fra mails og i den facebook-tråd, der flere steder udvikler sig i en endnu mere sexistisk og antimuslimsk retning end udplukket herover illustrerer.

Skal elever - som går i en folkeskole, der i mere end 40 år ikke har været forkyndende - deltage i en obligatorisk julegudstjeneste i den forkyndende folkekirke? Det spørgsmål rejste Monica Edelmann, og den debat kan man sagtens have saglige og velunderbyggede holdninger til - både for og imod - men det var nu ikke det, der skete...

..."Hvis jeg bliver for bange, så har de jo vundet. Jeg går ind for en fri offentlig debat, hvor man kan sige, det man mener på en sober måde. Vi har ytringsfrihed, og jeg undrer mig over, at grundlovens hensigter ikke er bedre indlejret i den mellemmenneskelige kommunikation", siger hun...

læs hele artiklen

Se tråden på Facebook

Sidens top

 

Bauman advarede os mod at lade civilisationen i stikken

Politiken d. 10/1 -2017

Europas største sociolog døde i mandags i sit hjem i Leeds i Storbritannien, 91 år gammel. Han gav historien og nutiden forrang for abstrakt sociologi og førte dialog med os til sin dødsdag...

...Det ville være synd at sige, at Bauman nogensinde faldt af på den. Sit måske allersidste krystalklare interview gav han til en italiensk avis i november i fjor. Heri sagde han disse rystende ord: »For dem, for hvem civilisationen fejlede, er barbarerne frelsere«.

Udsagnet var ikke kun møntet på Donald Trumps sejr ved det amerikanske præsidentvalg, altså anledningen til samtalen. Det sigtede også, om end indirekte, på Baumans egen livserfaring. Og vores måske...

...Bauman vandt almindelig berømmelse med sit værk ’Modernitet og Holocaust’, der udkom i 1989 og i dansk oversættelse i 1994.

Bogen når frem til den omdiskuterede konklusion, at det er en iboende egenskab ved det moderne samfund og dets teknologiske og økonomiske redskaber, at det fremmer destruktion og umenneskelighed. Auschwitz var intet særtilfælde, men et resultat af en bestemt rationalitet…

…Men Bauman havde en anden pointe, der egentlig er dramaet i hans tankegang.

Han var selv overlevende, og om de overlevende sagde han, at holocausts spøgelse hvisker den læresætning i manges ører, at kun den stærkeste overlever – og det med et sår på sin sjæl. Selve denne tanke bliver til en del af vores skyld. »Det er måske holocausts værste forbandelse og Hitlers største posthume sejr«.

Denne tanke, denne ideologi, mærkes ikke blot i den liberale, for slet ikke at tale om neoliberale økonomi, men også i denne verdens diktaturer og terrorregimer...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Ejnar Jepsen (kommentar på min facebookside)

d. 21/12 - 2016

"Demokratierne" (i anførselstegn, thi selv da de var bedst, var der langt til reelt demokrati - så længe et så væsentligt område som økonomi er stort set helt uden for demokratisk rækkevidde) i vesteuropa og USA vil snart være en saga blot. Ikke på grund af terror, eller andre antidemokratiske kræfter, men på grund af ulighed, nationalisme og fremmedhad.

I Danmark har vi allerede en regering (og et paralamentarisk grundlag for den) der nægter at lade helt centrale spørgsmål undersøge uvildigt. Lige nu er det skatteskandalen, men en anden sag er de, af danske politikere, med stor sansynlighed, begåede krigsforbrydelser i Irak. Det bliver fejet ind under gulvtæppet...der er snart ikke mere plads.

Landets borgere overvåges i en helt uhørt grad. LANGT mere end den almindelige borger er klar over. Vi har en "offentlighedslov" der gør vores adminiistration til et eldorado for politisk fusk, svindel og decideret kriminalitet.

Vi taler helt åbent om sindelagskontrol, berufsverbot, påklædningstvang, censur af nettet og meget mere af samme skuffe.

Danmark er på mange af disse "demokratibærende" områder helt i front med nedbrydningen. Det foregår bare mere stille end så mange andre steder. Danskerne tror ikke det sker. Men det gør det. Og det er snart for sent at rette op af paralamentarisk vej.

Min facebookside (du skal så ned til d. 21/12)

Sidens top

 

Europa ruster op

Christian Juhls webside d. 17/12 - 2016

Den systematiske militarisering af Europa er skræmmende. Den forringer muligheden for at finde fredelige løsninger på konflikten i både Ukraine og Syrien.
EU's statsledere mødtes fredag 16. december. Fra Danmark deltog statsministeren. Mødet trak flere timer længere ud end ventet.
På dagsordenen var migration, Libyen, krigen i Syrien, Ukraine-krisen, EU's investeringsfond og ikke mindst fælles forsvarspolitik.
Forsvarspolitikken er officiel ikke Lars Løkkes område, da Danmark som bekendt har et forsvarsforbehold, og EU-planerne er da også udeladt i de danske medier. Den danske regering har dog planer om at følge med de andre EU-lande.

Med udsigten til Trumps snarlige tiltrædelse ligger der et pres på de europæiske lande for en militær oprustning. Trump har i sin valgkamp slået til lyd for at han ikke vil leve op til NATOs gensidige forsvarsgaranti, hvis ikke landene hæver deres militærbidrag til de 2 pct af BNP som NATO har sat som mål.
De 22 EU-lande, der også er medlem af NATO, ligger der i slutdokumentet fra EU-topmødet et tilsagn om at nå dette mål. USA bruger 3,5 pct på forsvar, Grækenland på 2,4 pct, Storbritannien 2,2 pct, Estland 2,2 pct og Polen 2,0 pct. Tyskland ligger på niveau med Danmark på 1,2 pct. af BNP.
EU-topmødet opfordrer desuden medlemslandene til gradvis at forbedre deres militære kapacitet – ganske som det står i Lissabon-traktaten.
EU's udenrigsminister Frederica Mogherini blev på topmødet bedt om i løbet af de kommende måneder at udarbejde forslag til militærprojekter indenfor rammen af det stadig tættere samarbejde. Topmødet bekræftede også beslutningen fra november om at opbygge et fælles planlægnings- og ledelsescenter for fælles militære og civile missioner.
Det er en farlig kurs, der vil fylde våbenindustriens pengekasser.
Det er vigtig, at alle gode kræfter samles for at sætte en kæp i hjulet på denne helt forkerte udvikling. Hverken konflikten i Ukraine eller krigen i Syrien kan løses med militære midler. En oprustning vil kun skærpe spændingerne.
Det er pinligt, at en række europæiske lande har stemt nej til FNs initiativ for globalt forbud mod atomvåben.
Hvis vi skal sikre en mere fredelig verden, bør initiativerne indeholde:

Opbakning til FNs initiativ for global forbud mod atomvåben
En alvorlig styrkelse af FN
Stop for oprustning – systematisk nedrustning. Pengene skal overføres til bæredygtig udviklingsbistand.
Freds- og konfliktløsning i Syrien og Ukraine.
Systematisk styrkelse af forskning i freds- og konfliktløsning.
Humanitær hjælp til verdens flygtninge.
En udvikling, der mindsker både den tiltagende europæiske og globale ulighed og sikrer arbejde til de alt for mange arbejdsløse.

Link til artiklen

Sidens top

 

Med angst skal et land styres...

Arbejderen d. 17/12 - 2016

Har vi efterhånden accepteret et samfund, hvor politikken går ud på at føre psykologisk krigsførelse mod befolkningen?...

…Oprøret holdes nede

Den politik, som vi ser i dag, og de seneste tiltag og lovstramninger på det sociale og arbejdsmæssige område, er så præget af at styre befolkningen med angst, således at man sikrer, at magthaverne har den angste del af befolkningen i sin hule hånd, så der ikke stilles krav eller laves oprør.

Hvis du bliver syg, så skal du vide, at du skal gå i en evig angst, samtidig med at du kæmper med din sygdom, nemlig angsten for, at vi som samfund ikke mener at du er syg nok til forsørgelse og omsorg, og vi lukker for den, så du må forstå, at du bare skal til at blive rask og tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvis du bliver arbejdsløs, så skal du gå i angst for, at du ikke kommer tilbage til arbejdsmarkedet indenfor de to års dagpengeret, som du er berettiget til, - angsten for at denne forsørgelse stopper.

Hvis du er så uheldig, eller rettere skødesløs, at du er havnet på kontanthjælp, så skal du gå i angsten for, at der indføres kontanthjælpsloft og andre restriktioner, som yderligere forringer dit forsørgelsesgrundlag.

Man må sige at regeringen og folketinget har fået held med at indføre en angstprovokerende politisk dagsorden, og skabt et samfund af borgere med angst for at "fejle".

Med angsten kan du styre et land, for hvis du udstyrer befolkningen med angst, så vil den selvsamme befolkning ikke kræve sin ret eller gøre oprør…

læs hele artiklen

Sidens top

 

I Babelstårnets kælder

Information d. 3/12 - 2016

Østrig er et laboratorium for, hvad der kan ske i resten af Europa. Et sted, hvor det autoritære vinder frem, få vil forsvare demokratiet, og fortiden ligger gemt i kældrene. Et sted, hvor Babelsbyggeriet bliver stoppet, og vi graver os ned igen i blodets og nationens fællesskab. Carsten Jensen har besøgt Østrig og interviewet Frihedspartiets præsidentkandidat...

…Den samme nationalisme, som skabte alle Europas ulykker i det 20. århundrede, oplever nu en genkomst. En fremstormende højrepopulisme erklærer sin skepsis over for det europæiske projekt, og i angst for tab af kernevælgere erklærer midterpartierne sig enige.

Stakåndethed og lurende panik blokerer for udsyn og eftertanke, og fremtiden, der burde være enhver politikers arbejdsområde, bliver pludselig til fremmed tid, et ukendt, mineret terræn, som ingen vover at nærme sig.

Overalt, hvor vi vender blikket hen, møder vi kun spejlbilledet af vores egen afmagt, og oplevelsen af demokratiets sårbarhed får mange til at sætte spørgsmålstegn ved det. Er en robust, måske endda rå folkevilje ikke et bedre bud på en tiltrængt fornyelse?

Det mener den såkaldte højrepopulisme, som er i fremdrift i flertallet af europæiske lande, og som flere steder i Østeuropa allerede er ved magten…

…På Damnjanovic’ kontor ligger stabler af ugemagasinet Zur Zeit, der redigeres af et fremtrædende medlem af Frihedspartiet, Wendelin Mölzer, hvis far, tidsskriftets grundlægger, Andreas Mölzer ynder at omtale EU som »et neger-konglomerat«. Forsiden viser en collage af de to præsidentkandidater, stående ved siden af hinanden…

…Tidsskriftet, der roser sig af sit opgør med den politiske korrekthed, bragte i november sidste år midt under den såkaldte flygtningekrise et foto fra en børnehave i Wien med billedteksten: »Raceblandingen er umulig at overse.« I 1997 skrev magasinet, at Hitler var »en stor socialrevolutionær«, der var uden skyld i Anden Verdenskrig. Og tre år senere kunne man i spalterne læse, at jøderne selv bar ansvaret for antisemitismen…

…Man kan også læse, at udlændinge i Østrig får stadig flere børn, at venstreorienterede bedriver systematisk terror mod anderledes tænkende, og at Washington planlægger at give 7.000 terrorister fra Islamisk Stat frit lejde, så de kan sættes ind mod Putins Rusland…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Nyt hold i Det Hvide Hus

Arbejderen d. 2/12 - 2016

Trump ansætter højreorienterede høge
USA's kommende præsident, Donald Trump, er ved at udpege en ultra-højreorienteret regering.

…Torsdag valgte Donald Trump en ny forsvarsminister. Det bliver general James "Mad Dog" Mattis, der tidligere har tjent under besættelsen af Irak og Afghanistan.

Han er berømt for ordene, da hans deling ankom til den afghanske by Kandahar i 2001: "Marinekorpset er landet. Nu ejer vi et stykke af Afghanistan."

Senere sagde han ifølge en lydoptagelse fra et møde i San Diego i 2005: "Det er faktisk underholdende at kæmpe. I ved, det er som en rus...Når du ankommer til Afghanistan ser du fyre, der i årevis har slået kvinder for ikke at bære slør. De fyre har ingen mandighed tilbage. Så det er helvedes sjovt at skyde dem", refererer dagbladet New York Times fra optagelsen…

Læs hele artiklen - kræver abonnemet

Sidens top

 

Trump vil genindføre tortur - vis din modstand ved at skrive under

DIGNITY d. 25/11 - 2016

DIGNITY har startet en underskriftindsamling for at sende et signal om, at danskerne ikke accepterer tortur.

”I would bring back waterboarding. And I would bring back a hell of a lot worse than waterboarding”, var USA's kommende præsidents eksakte ord under valgkampen.

Tortur er det værste et menneske kan blive udsat for. DIGNITY accepterer ingen former for tortur.

Hvis du også er modstander af genindførelsen af waterboarding og andre torturteknikker - så skriv under nu!

DIGNITY tager til Washington, for at videregive alle underskrifter, som et bevis på, at vi er mange der ikke accepterer tortur!

Tak for din underskrift! DIGNITY vil tage til USA og videregive din underskrift, som et bevis på, at vi er mange der ikke accepterer brugen af tortur! Vil du vide mere om underskriftindsamlingen - så følg DIGNITY på Facebook: www.facebook.com/DignityInstitute

Ved at skrive under, gives der samtykke til, at DIGNITY må informere dig om, hvordan din underskrift bliver brugt og orientere dig om vores arbejde.

Link til siden.

Sidens top

 

Mens vi har bekymret os om de fremmede, er vi selv blevet truslen mod demokratiet

Politikken d. 24/11 - 2016

Vores samfund er i fare. Men truslen er ikke muslimerne eller de brune. Den kommer ironisk nok fra dem, der er mest bekymret for danskheden og de fremmedes ankomst…

…Vi fokuserede på de fremmede, og vi troede, at det var der, truslen lå.

Den stærke mand

I dag står det klart, at det bare var et trylletrick. Mens vi havde opmærksomheden rettet mod politiker- og medieskabt udlændingeflimmer, skete der noget langt vigtigere et andet sted, som ingen rigtig lagde mærke til.

Det var alligevel ikke halalslagtning og fem kvinder i burka, der var den store trussel, men derimod den demagogi og populisme, som har fået tag i politikere og befolkning. Villigheden til at løsne forbindelsen til demokratiet vokser. Og dermed åbnes døren for den stærke mand, der åbenlyst udsteder falske checks på en bedre verden…

…Måske ligger der et håb i, at de reelle trusler nu er så åbenlyse, at dem, der tidligere har flirtet med populismen, vil se, at tingene er gået for vidt. Måske vil dem, der i årevis har placeret skyld og ansvar hos udlændinge og flygtninge, forstå, at der er andre og langt mere påtrængende problemer, der skal tages hånd om. Måske kan vi stadig nå at gøre noget.

Jeg tror det. Men det kræver, at dem, der for alvor kerer sig om frihed og folkestyre, stemmer i med al den styrke, de kan mobilisere. Presset for at holde populismen fra døren skal komme fra os. Der er ingen andre. Spørgsmålet er, om vi er mange nok, om vi har kræfter nok.

Peter Lauritsen er professor ved Aarhus Universitet

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Historiker: Valget af Donald Trump indvarsler Vestens fald

Kristeligt Dagblad d. 14/11 - 2016

Det 20. århundredes Vesten ligner efter Brexit-afstemningen og Donald Trumps valgsejr mere og mere en kopi af Den Romerske Republik, der gik under i borgerkrig og gav plads for kejserdømmets autoritære regime, advarer den belgiske historiker David Engels.

Rekordhøj arbejdsløshed og voksende ulighed. En tradi-tionel familiemodel i forandring og en historisk identitet, der vakler til fordel for universalistiske værdier i kosmopolitiske storbyer. Kritik af et politisk system, der favoriserer en indspist elite, og samtidig konstant uro og krig i nærområderne. Er det en beskrivelse af Vesten anno 2016 og en forklaring på Brexit i Europa og valget af Donald Trump i USA?

Slet ikke. Det er Den Romerske Republik, nærmere bestemt senrepublikken, der er tale om…

Læs hele ariklen

Sidens top

 

Faktalink fra bilioteket

Link til emner om Nazismen

 

auschwitz
foto: Lars K Jensen, Link flickr
"The black wall" in the execution yard between blocks 10 and 11 in Auschwitz

 

 

Citater fra Mikael Wittes bog: "Nazisme" og FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne

side 7:

..." Ifølge nazismen er staten vigtigere end mennesket. Staten skal ikke beskytte sine borgere; de skal i stedet ofre sig for staten.

Ifølge nazismen har mennesker vidt forskellige rettigheder. Det afgørende er, hvilken race et menneske tilhører. For nazister gælder den stærkes ret.

Ifølge nazismen findes der befolkningsgrupper, som er skyld i samfundets elendighed. Udryddelsen af disse grupper er forudsætningen for nazisternes nye verden.

Derfor er det ifølge nazismen utænkeligt, at alle mennesker er født frie og ligeværdige. Det er utænkeligt, at de har ukrænkelige menneskerettigheder, som staten skal beskytte."...

En stor gruppe politikere i Danmark omtaler kun arbejdende mennesker, som havende værdi. Det er for disse politikkere i orden at se ned på syge, arbejdsløse, flygtinge og indvandre. Denne holdning passer bedre med Nazisternes menneskesyn end med menneskerettighederne.

Menneskerettighederne er skrevet efter erfaringerne fra 2. Verdenskrig.

De mest betydelige internationale menneskerettigheds-instrumenter. Klik her

Klip fra FNs verdenserklæring om menneskerettigheder (fra Amnesty):

FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948)

"Indledning

Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed og af de lige og umistelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden,

da tilsidesættelse af og foragt for menneskerettighederne har ført til barbariske handlinger, der har oprørt menneskehedens samvittighed, og da skabelsen af en verden, hvor menneskene nyder tale- og trosfrihed og frihed for frygt og nød, er blevet forkyndt som folkenes højeste mål"...

"Artikel 1.

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd"

"Artikel 25.

1. Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt.
2. Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal, hvad enten de er født i eller uden for ægteskab, have den samme sociale beskyttelse"

 

side 8

..."Dele af overklassen mente, at nazisterne kunne skaffe orden. Og middelklassen og underklassen stod så opgivende over for deres egen situation, at mange tilsluttede sig nazisternes angreb på de befolkningsgrupper, som blev udskreget som syndebukke for landets elendighed.

Nazisternes fjendebilleder blev spredt til store dele af samfundet; den nazistiske bevægelse blev til en massebevægelse"...

Overklassen fører klassekamp for at få en større del af kagen, så de kan få endnu mere magt og de er bedøvende ligeglade med at de fattigste i Danmark må sulte. Samtidig udråber de, arbejdsløse, syge, flygtninge og indvandere som ansvarlige for, at der ikke er penge til velfærd. Mange tilslutter sig angrebet på de befolkningsgrupper, som er blevet udskreget som syndebukke for landets elendighed.

Klip fra et oplæg af Henning Jørgensen Professor,
Aalborg Universitet, CARMA:

Fakta: Økonomiske nøgleindikatorer
Betalingsbalanceoverskud rekordstort
Konkurrenceevnen ikke dårlig
Aktiekursernes himmelflugt (over 600 mia. kr.
udbetalt i overskud 2015)
Offentligt budgetunderskud væk
Virksomhedernes opsparing: 168 mia. kr. (2013)
Privat opsparing: 807 mia. kr. (2016) 6

Der er altså ikke grund til forsat at give de rigeste skattelettelser ved at tage fra de fattigste og der ikke grund til at giver udsatte grupper skylden for at vi ikke kan have råd et velfærdssamfund. Vi kunne fordele bedre, så kunne alle leve et værdigt liv.

En række borgerlige økonomer advarer mod øgning af uligheden, da den skader væksten.

IMF og OECD: Stigende ulighed skader væksten.
AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd d. 11/8 - 2015

 

s. 10

..."Had og vold
Også i dag ligger mange af nazismens løsninger lige for. Vi bliver modtagelige for dem, hvis vi glemmer at være medmenneskelige; hvis vi glemmer, at alle mennesker er født frie og ligeværdige"...

..."Når man føler sig frustreret over samfundet og usikker på sig selv og sin fremtid, bliver man modtagelig for 'nemme' løsninger. Så kan man finde sammen i fællesskaber, udskrige fjender og lade sig forføre"...

Vi må ændre fordelingen og være med at skabe trykhed og ordentlige arbejdsforhold igen.

Sidens top

 

 

 

_______________________________________

 

 

 

Pas på sproget: Denne gang kan vi ikke sige, at vi ikke vidste noget.

Kristeligt Dagblad d. 14/10 - 2016

Vi gør os medskyldige i den yderst skræmmende udvikling, der sker i den politiske debat, hvis vi ikke reagerer, når mennesker bruger nazistiske begreber, skriver sognepræst

DEN TYSKE REDAKTØR og Harvard-gæsteprofessor Alexander Görlach har i Kristeligt Dagblad argumenteret for, at Det Tredje Riges sprog er på vej tilbage i Tyskland.

Jeg vil vove at påstå, at dette sprog ikke kun er på vej tilbage i Tyskland, men også vinder flere og flere tilhængere i resten af Europa og ikke mindst her i Danmark. Og det er kritisk.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Det Tredje Riges sprog er på vej tilbage

Kristelig Dagblad d. 20/9 - 2016

…Derfor må man forstå forslaget fra Tysklands nye højreradikale parti Alternative für Deutschland (AfD) om igen at anvende begrebet ”völkisch ” som politisk agitation og ikke som noget rent sprogligt. Der er tale om intet mindre end et forsøg på at gøre Det Tredje Riges sprogbrug stuerent.

Partiformand Frauke Petry har fået ført til protokols, at partiet ønsker at befri begrebet ”völkisch ” for dets negative betydning og bringe det i brug igen.

Men ”völkisch ” er andet og mere end blot en adjektivisering af substantivet ”Volk ”; ”völkisch ” findes på tysk i praksis kun som et ord hos Adolf Hitlers NSDAP, der forsynede det med en helt bestemt betydning.

Det er et nøglebegreb i nazisternes racelære og ideologi, som tildelte det tyske folk forrang frem for andre folkeslag.Lebensraum -politikken indebar, at laverestående racer ogNicht-Völker (ikke-folk) måtte man godt invadere, lægge i slavebånd og slå ihjel, hvad man da også gjorde…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

30

 

 

Fukuyama: Vesten er trådt ind i en helt ny politisk epoke.
Og det er forfærdeligt

Information d. 19/9 - 2016

…Populisme og opportunisme

Engang var Francis Fukuyama et konservativt ikon (hans claim to fame var jo, at kommunismens utopi var endegyldigt besejret). Men han har gradvist »skiftet holdning«, som han tidligere har udtrykt det. Især finanskrisen har fået ham til at tvivle på det fri marked, og i dag sniger Marx sig ind i flere og flere af hans tekster.

Han er bekymret. For voksende ulighed, faldende tilslutning til fagforeningerne, finansspekulation og frihandelsaftaler som gavner eliten mere end folket.

Han forstår, hvorfor folk stemmer på populisterne. Som han skrev i Foreign Affairs i sommer: »Populisme er en mærkat, politiske eliter klistrer på en politik, de ikke kan lide, men som almindelige borgere støtter.«

Derfor indeholder den »forfærdelige« epoke, vi nu står i, også små glimt af retfærdighed.

»Det er godt i den smalle forstand, at en del af populismen og mistroen til eliten i USA og Europa er drevet af noget reelt: Eliten har både skabt eurokrisen og subprime-krisen, en økonomisk situation, som gavnede dem selv på bekostning af almindelige mennesker. Det er ikke overraskende, at der er en revolte mod Goldmann Sachs og eliten i Bruxelles,« siger Fukuyama.

»Men situationen er blevet forværret af politisk  opportunisme; politikere som ser, at man kan få opmærksomhed på at sige ting, som tydeligvis er usande, og det nedbryder normerne fra den tidligere politiske periode.«...

Læs hele artiklen

 

Faren for storkrig øker
– er det noe vi kan gjøre for å hindre den?

Steigan blogger d. 10/7 2016

Den siste lederen av Sovjetunionen, Mikhail Gorbatsjov, sier i en kommentar til NATOs toppmøte i Warszawa at «NATO har begynt forberedelsene til å trappe opp fra en kald krig til en varm krig mot Russland.» Og NATO-møtet har virkelig vedtatt å tredoble de miitære styrkene opp mot Russlands vestgrense. Også Tyskland utenriksminister, Frank-Walter Steinmeier, har advart mot det han kaller «sabelrasling og krigshyl» fra NATOs side. Sjøl om Jens Stoltenberg hevder at NATOs handlinger er «defensive», ser svært mange kommentatorer at faren for en virkelig krig mellom atommaktene øker. Det reiser spørsmålet: Er det noe vi vanlige mennesker kan gjøre for å hindre krigen?

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Neoliberalismen har mødt sine grænser, og politikerne aner ikke, hvad de skal stille op

Information d. 23/4 - 2016
Jørgen Steen Nielsen

De vestlige vælgeres flugt fra det politiske centrum til fløjene afspejler en forudanelse om en økonomisk models disintegration. Tillidskrisen er som de nødstedtes vandring mod Europa en konsekvens af, at modellen og dens forvaltere i magtens centrum ikke har kunnet sikre lighed og nu heller ikke kan præstere vækst.

De skriftkloge diskuterer stadig, hvad William Butler Yeats havde i tankerne, da han for et århundrede siden, omkring Første Verdenskrigs blodige afslutning, skrev sit berømte digt The Second Coming med verselinjen: Things fall apart; the centre cannot hold. Den irske digter fortsatte, i Henrik Nordbrandts oversættelse:

»Rent anarki slippes løs på verden, den blod-omtågede stormflod slippes løs, og overalt druknes uskyldighedens ceremoni; de bedste mangler enhver overbevisning, mens de værste er fulde af lidenskabelig intensitet.«

Nogle mener, at Yeats for sig så spirerne til 1930’ernes fascisme og nazisme, voksende ud af den kombinerede tvivl om humanismen, som krigens gru affødte, og den økonomiske krise, som fra begyndelsen af 1920’erne i flere bølger undergravede levevilkårene og tilliden i datidens Europa.

De gode, demokratisk sindede kræfter stod rådvilde, mens den højrenationale, fremmedfjendske populisme marcherede højlydt.

I dag drager iagttagere Yeats’ digt frem igen…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

»Et ellers fredeligt og forsonligt folk er ved at blive et meget vredt folk«

Politiken d. 27/3 - 2016

Justitsminister Søren Pind advarer mod, at en stigende polarisering i dansk politik kan føre til ekstremisme. At kun Socialdemokraterne, de radikale og Venstre ønsker regeringsansvaret, øger problemet, mener Søren Pind…

…Minder om 1930’erne

Mistilliden til de folkevalgte er ikke kun et dansk problem. Søren Pind taler om »en bølge af vrede« rundt omkring i verden. Han nævner opbakningen til republikanernes Donald Trump i USA, højrepartiet Alternative für Deutschlands fremgang i Tyskland og den stærkt stigende EU-skepsis på de britiske øer. Alle steder bliver politikere med »de nemme løsninger« præmieret, mener Pind…

…For Søren Pind er der ikke blot tale om en ubetydelig samfundsudvikling. Han ser ligheder med situationen i 1930’erne, hvor nazisterne grundlagde deres magtbase i Tyskland.

»Sine steder må jeg sige, at jeg ser det forløb, vi er igennem, som noget, der minder om begyndelsen af 1930’erne. På en helt anden måde, men der er bare den samme vrede, den samme afmagt og de samme reaktioner«, siger Søren Pind og fortsætter:

»Man går meget bevidst efter at svække myndighederne og dermed også folks tiltro til, at man rent faktisk kan gøre det, der skal til. Det er ubehageligt. Vi ser de der Soldiers of Odin og meget voldsomme diskussioner mellem islamister og folk, som hader islamister«.

Soldiers of Odin er et selvudråbt vagtværn, der vil patruljere i nattelivet i flere byer og har tilkendegivet, at de vil gribe ind med civile anholdelser, hvis de er vidner til overfald…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Folkemødet '13: Johannes tale

Enhedslisten d. 17/6 - 2013

...Vi oplever lige nu i Europa, hvordan sparepolitikken og den sociale elendighed har givet næring til antidemokratiske og fascistiske grupper og partier. Andre steder har den bare skabt apati og politikerlede. Begge dele er klare trusler imod folkestyret.

Den amerikanske præsident Roosevelt har udtrykt det meget præcist. Han sagde:

“Ægte frihed kan ikke eksistere uden økonomisk sikkerhed og uafhængighed. Mennesker, som er sultne eller arbejdsløse, er det stof, diktaturer er skabt af.”

Roosevelts udtalelse skete på baggrund af oplevelserne i 30’erne og 40’ernes kriseramte Europa. Men den er lige så sand i dag: Ægte frihed og ægte demokrati forudsætter samfund, der sikrer det enkelte menneske økonomisk tryghed og uafhængighed.

Derfor handler kampen for demokrati også om kampen for et velfærdssamfund, hvor ingen går sultne i seng. Hvor den økonomiske lighed mellem mennesker er så høj så mulig.

Og derfor er det så vigtigt at få vores regering til at forstå, at de er på gale veje, når de forringer vilkårene for de mest udsatte borgere. Halveringen af kontanthjælpen til unge under 30. Forringelserne af førtidspensionen og forringelserne for de mennesker, der er på sygedagpenge eller i flexjob.

For hvis sygdom eller fyring betyder, at man tvinges til at gå fra hus og hjem, så er der fare for, at man skubbes helt ud af fællesskabet. Det er ikke bare et socialt problem. Det er et demokratisk problem...

læs hele artilen

Sidens top

 

Poul Eck Sørensens blok

Kontakt:

 

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
poul@peaceweb.dk

 

 

Sidens top

 

The Art of Tolerance – An idea on its tour around the world!

"We have to get to know each other better ...
... it makes us understand one another better,
trust each other more, and live together more peacefully."

link til siden

 

bjorn

 

 

Krystalnat fakkeltog 2017

 

knat

 

 

Sidens top

Oversigt:

 

Forside og nye indlæg

 

Kontakt (venstre spalte)

 

Link parti

 

Fredslink

 

Lokale økologer

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Rettigheder i kommunen

 

Vigtige klip fra nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Flygtninge

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

Sidens top

 

hoved