hoved
ttip3
3
Menu, Poul Eck Sørensen blok:
Forside og nyeste læserbrev m.m.
Kontakt
Kalender
Link parti
Link fredsarbejde
Lokale økologer
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske foreninger
Støt hjælpe-organisationerne
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne
Arkiv for læsebreve m.m.

 

6. August i Heerups have mod atomvåben
Heerups Have - kl. 20

Mindedag og demonstration mod atomvåben.

Ud over talen vil vi synge et par sange og hygge os med hinanden bagefter.

Tale ved Lisbet Skou

Sange, kaffe, te og kage. 

se kalender for Esbjerg Fredsbevægelse

26. august starter klimakaravanen i Esbjerg

Kl. 15 er der start med talere og sange på Torvet.

Link til klimakaravanens hjemmeside

Link til klimakaravanens Facebookside

Link til klimakaravanens facebookside i Esbjerg

Klimamarchen deltager d. 2/9 i Klimafolkemødet i Middelfart

 


Klimafolkemødet 2022

1. – 3. september 2022 – Middelfart -

Se programmet for
Årets program for Klimafolkemødet er klar. Læs mere og lad dig inspirere af, hvordan vi kan skabe klimahandling sammen.

Link

 

Foreningernes dag - lørdag d. 4/9 - 2022
kl. 10 - 14:30

Se programmet for forenngernesdag klik her.

Du kan møde Esbjerg Fredsbevægelsen den dag.
Vi har vores bod på Torvet.

 

Hadets anatomi - d. 9/11 - 2022

Oplægsholder Jens-Martin Eriksen der er forfatter til bogen.

Link til bogen

 

 

Forsiden > Nyheder > CETA og TTIP Kontakt - Oversigt

CETA og TTIP

Det er forfærdeligt, at landenes beskyttelse af forbrugerne kan koste landet formuer, da den kan mindske firmaernes indtægter. Det må være forbrugernes sundhed og ikke firmaernes profit, der skal være i højsædet.

På samme måde med arbjedsmiljøet.

Når noget er privatiseret, må det ikke ændres til offentlig produktion. Så hvis en borgerlig regering privatiser vort syghusvæsen, kan den næste regering ikke omgøre dette.

Og der er tale om et forbud mod et samfund, hvor man ikke lader grådigheden styre til trods for, at dette fører til umenskelige forhold mange steder i verden og absolut ikke tilskynder en bæredygtig udvikling. Vi er tæt på en naturkatastrofe, og alligevel styrker vi grådigheden som den vigtigste regulering.

 

Høring i Folketinget

D. 3/5 - 2017 kl. 13:00
Høring i Europaudvalget

Klik her

Sidens top

 

Eksperter advarer Europaudvalg. 20 år at komme ud af CETA

Hvis Danmark tiltræder CETA-aftalen, vil det binde mange fremtidige folketingsflertal i årevis. Aftalens regler om investorbeskyttelse kan nemlig kun opsiges med tyve års varsel.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Flertal afviser forslag.
Ingen folkeafstemning om CETA

Arbejderen d. 2/5 - 2017

Det vil sende et "kedeligt" signal til EU, hvis den danske befolkning afviser CETA-aftalen, lyder Udenrigsministerens afvisning af en vejledende folkeafstemning om handelsaftale...

...Uenighed om suverænitet

Forslaget om en vejldende folkeafstemning var stillet i erkendelse af, at der ikke er enighed blandt jurister om, hvorvidt CETA-aftalen afgiver suverænitet og derfor kun kan vedtages af enten 5/6 flertal i Folketinget eller ved en folkeafstemning.

Ifølge Justitsministeriets jurister afgiver CETA ikke suverænitet. Men en af landets førende advokater i internationale tvister om handel, Georg Lett, har udarbejdet et 16 sider langt notat, der fastslår, at CETA-aftalen afgiver suverænitet...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Fotoreportage
28 organisationer på gaden mod CETA

Arbejderen d. 24/3 -2017

Torsdag demonstrerede fagforeninger, partier og miljø- og ulandsorganisationer for at advare mod den handels- og investeringsaftale, som Folketinget er ved at vedtage.

Torsdag demonstrerede 1500 unge, ældre og forældre med børn foran Udenrigsministeriet og på Christiansborg Slotsplads for at sige nej til handels- og investeringsaftalen mellem EU og Canada, den såkaldte CETA-aftalen, som Folketinget netop nu er i gang med at godkende.

Bag demonstrationen stod ikke mindre end 28 faglige-, miljø- og ulandsorgansationer, der frygter, at miljø, demokrati og arbejdsforhold kommer under pres, fordi CETA-aftalen indeholder en række rettigheder til udenlandske investorer og firmaer. Størstedelen af de mange organisationer og partier mod CETA har samlet sig i Fællesinitiativet Stop CETA og TTIP…

…CETA er et politisk valg. For en anden handelspolitik er mulig. En handelspolitk med rettigheder for borgere og miljø. Juridiske muligheder for holde virksomheder ansvarlige. Og ikke mindst en demokratisk proces, hvor forhandlingerne foregår åbent. Folketinget er et af de første parlamenter, der skal stenmme om CETA. Så lad os komme hen og vise dem, at det er på tide at takke nej tak til udemokratiske handelsaftaler og deregulering…
Læs hele artiklen

Sidens top

 

Researchgruppe gennemgår svar
Regeringen vildleder om CETA-aftale

Arbejderen d. 23/6 - 2017

15 svar om CETA som regeringen har sendt til Folketinget, er urigtige, vildledende eller ufuldstændige. Det viser en gennemgang som researchgruppen Corporate Europe Observatory har foretaget...

…Udenrigsministeren slår i flere svar fast, at de folkevalgte politikere i nationalstaternes parlamenter ikke behøver frygte retssager fra virksomheder, hvis bare de fører en "legitim" politik.

"… tvistløsningsmekanismen (også kaldet investor-domstolen, red.) er ikke til hinder for staters ret til at vedtage lovgivning på baggrund af staters legitime politiske mål", skriver ministeren.

Det svar er vildledende, mener CEO. Det er nemlig ikke den danske regering, men CETA's investor-domstol, der beslutter, hvad der er "legitime politiske mål".

"Det er altså ikke sådan, at når blot Folketing eller regering opfatter noget som legitimt, så er der ingen fare for et søgsmål fra en virksomhed. Det er i sidste ende et tribunal, som vil afgøre, om eksempelvis en ny lov strider mod reglerne for investeringsbeskyttelse", skriver CEO blandt andet.

Der er altså intet i CETA, der sikrer, at Danmark frit kan regulere ud fra politiske mål, uden risikere at skulle betale store erstatninger til firmaer og investorer. En ny lov kan godt være motiveret med et legitimt, politisk formål og stadig blive dømt i strid med CETA, advarer CEO.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Danskerne bør spørges
Partier vil sende CETA til folkeafstemning

Arbejderen d. 23/3 - 2017

Der skal udskrives en vejledende folkeafstemning om CETA, mener Enhedslisten og Alternativet. De to partier har fremsat et fælles beslutningsforslag, som Folketinget nu skal tage stilling til.

Danskerne skal have mulighed for at tage stilling til handels- og investeringsaftalen mellem EU og Canada, den såkaldte CETA-aftale, ved en vejledende folkeafstemning.

Det mener Enhedslisten og Alternativet, der har fremsat et fælles beslutningsforslag, som Folketinget nu skal tage stilling til.

De to partier henviser til, at advokater fra advokatfirmaet LETT sidste år i et 16 sider langt notat konkluderede, at CETA-aftalens såkaldte tvistbilæggelsessystem (investordomstolen, red.) "indebærer overgivelse af suverænitet i henhold til grundlovens paragraf 20, fordi der er tale om overgivelse af dømmende myndighed med direkte virkning i Danmark”….

Læs hele artiklen

Sidens top

 

500 aktivister dannede menneskekæde

CETA vedtaget i EU-parlament under protest

Arbjederen d. 15/2 - 2017

Folkebevægelsen mod EU og resten af GUE/NGL-gruppen i EU-parlamentet tog befolkningens modstand med helt ind i Plenarsalen, hvor EU-parlamentarikerne i går vedtog CETA-aftalen. Udenfor protesterede aktivister hele dagen.

Omkring 500 aktivister fra hele Europa dannede i går en menneskekæde rundt om EU-parlamentet.

Det skete for at protestere mod handels- og investeringsaftale mellem EU og Canada, CETA, som EU-parlamentet i går skulle stemme om. Aftalen blev vedtaget med 408 stemmer for og 254 stemmer imod...

...Kampen mod CETA fortsætter naturligvis. Nu skal de nationale parlamenter i EU-landene, herunder også Folketinget, tage stilling til CETA-aftalen. Og den 23. marts er der demonstration i Danmark mod CETA, siger Folkebevægelsen mod EU's medlem af EU-parlamentet, Rina Ronja Kari, lige efter aftstemningen...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Skæbnetime for CETA i Strasbourg

Arbejderen d. 14/2 - 2017

Rina Ronja Kari, blog

I morgen stemmer EU-parlamentet om den omstridte handelsaftale CETA. Modstanden ulmer langt ind i de socialdemokratiske rækker – og den fortsætter, også hvis parlamentet stemmer ja.

Uha – så er det i morgen ved middagstid, at EU-parlamentet i Strasbourg stemmer om CETA!

Den store handelsaftale mellem EU og Canada er blevet forhandlet i dybeste hemmelighed, og nu ligger teksten klar og skal have parlamentets godkendelse.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Giv Folketinget klar besked. Vi siger NEJ til CETA, handelsaftalen mellem EU og Canada.

Skriv under nu og fortæl de danske politikere, at CETA vil undergrave vores demokrati, uddannelser, arbejdsmarked og miljø.

Skriv under her

Vi opfordrer EU's institutioner og medlemslande til at stoppe forhandlingerne med USA vedrørende handelsaftalen Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) samt at undlade at godkende Den omfattende Økonomi- og Handelsaftale (CETA) med Canada. Hovedformål: Vi ønsker at stoppe TTIP og CETA, fordi de indeholder flere problematiske elementer såsom tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS) og regler for samarbejde om regulering, der udgør en trussel mod demokratiet og retssikkerheden.

10 gange nej til CETA klik her og læs mere

Nej til udemokratiske handelsaftaler

Torsdag den 23. marts kl. 16.30 - 19.00 på Christiansborgs Slotsplads

Sidens top

 

Handelsaftale i krise

EU-udvalg afviser CETA

Arbejderen d. 8/12 - 2016

CETA-aftalen risikerer at føre til arbejdsløshed, og der er en "klar ulighed" mellem investorernes særrettigheder og arbejdernes interesser, advarer EU's beskæftigelsesudvalg.

EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg besluttede i dag at anbefale et nej til handels- og investeringsaftalen mellem EU og Canada, CETA.

Det er et klart signal og et stort, første skridt på vejen mod helt at afvise CETA, siger en glad Rina Ronja Kari, som sidder i EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

Hun er medlem af EU-parlamentets udvalg for beskæftigelse og sociale anliggender, og var blandt de 27 parlamentarikere i udvalget, der stemte for at droppe CETA-aftalen. 24 stemte imod. Ingen undlod…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

The great CETA swindle

Corporate Europe Observatory d. 16/11 -2016

Printer-friendly version Send by email November 16th 2016 International trade

With a fast approaching European Parliament vote on the EU-Canada trade deal CETA and potential subsequent rows over its ratification in EU member states, CETA continues to draw heavy criticism. A close look at the text of the agreement – and recent declarations designed to reassure critics and gain support for its ratification – shows that concerns over CETA are well-founded. Behind the PR attempts by the Canadian Government and the European Commission to sell it as a progressive agreement, CETA remains what it always has been: an attack on democracy, workers, and the environment. It would be a major mistake to ratify it.

Link til hele artiklen

Sidens top

 

Hollandske aktivister har samlet knap 2/3 af nødvendige underskrifter for en folkeafstemning om handelsaftalen med Canada

EU-fagligt d. 7/11 - 2016

Mandag var der 190.000 hollændere, der havde skrevet under på kravet om en vejledende folkeafstemning om EU’s handelsaftale med Canada.
Der skal 300.000 underskrifter til at udløse en folkeafstemning om en lov vedtaget af parlamentet...

…En folkeafstemning kommer først på tale, når det og hvis det hollandske parlament ratificerer CETA, og det ventes ikke at ske før der er parlamentsvalg i landet marts næste år. (brink).

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Demonstration: STOP TTIP & CETA

torsdag d. 27. okt 16:30 - 19:00
Dansk Industri, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 , København

Skrevet af Nanna

STOP TTIP & CETA
- Nej til udemokratiske handelsaftaler

Demonstration fra Dansk Industri på Rådhuspladsen 16.30
Christiansborgs Slotsplads fra kl. 17.30 til 18.30.

Overalt i Europa har hundredetusinde af almenlige mennesker gået på gaden i protest mod de to handelsaftaler, TTIP mellem EU og USA og CETA mellem EU og Canada. De to aftaler vil undergrave vores selvbestemmelsesret, og gøre det muligt for store multinationale virksomheder at anlægge sag mod Danmark, hvis der er lovgivning der kan mindste virksomhedens mulige fremtidige profit. Derfor er TTIP og CETA, en alvorlig trussel mod vores demokratiske rettigheder og tilkæmpede standarder og rettigheder for miljø og klima, uddannelse, løn og arbejdsforhold samt fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse.

Deltag i kampen: Sig nej til TTIP og CETA. Deltag selv, inviter dine venner og del denne begivenhed.

Se hvem der støttede

Sidens top

 

Trussel mod demokratiet

Arbejderen d. 25/10 - 2016

Jurister støtter CETA-modstand
Juraprofessorer fra hele EU advarer mod, at CETA-aftalens domstol og særrettigheder til multinationale investorer risikerer at undergrave demokratiet og de offentlige budgetter.

Modstanderne af CETA-aftalen, der i dag gennemfører demonstration på Slotspladsen i København, får nu opbakning fra jurister over hele Europa.

101 juraprofessorer i 24 forskellige EU-lande advarer i en fælles erklæring om, at den overnationale domstol og de særlige rettigheder til investorer, som oprettes med handels- og investeringsaftalen mellem EU og Canada, udgør en trussel mod offentlige interesser, demokratiet og de offentlige budgetter.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Billede d. 17/9 - 2016 link flicker: Mehr als 320.000 Menschen haben am heutigen Samstag bundesweit gegen CETA und TTIP demonstriert. Zwei Tage vor dem SPD-Parteikonvent und wenige Tage vor der EU-Handelsministerkonferenz am 23. September in Bratislava trugen die Bürger*innen ihren Widerstand gegen die geplanten Handelsabkommen der EU mit Kanada und den USA in sieben deutschen Städten auf die Straße. In Berlin demonstrierten 70.000 Menschen, in Hamburg waren es 65.000, in Köln 55.000, in Frankfurt am Main 50.000, in Leipzig 15.000, in Stuttgart 40.000 und in München 25.000. Auch Mehr Demokratie war mit vielen Aktiven vor Ort und hat tausende Unterschriften für unsere Kampagne "TTIP? CETA? - Volksentscheid!" gesammelt! Weitere Infos
link

 

Fællesinitiativet stop CETA og TTIP

Stop-ceta.dk, der sætter fokus på konsekvenserne af handels- og investeringsaftalen mellem EU og Canada, den såkaldte CETA-aftale.

 

CETA - aftalen på dansk

Klik her

 

CETA - beslutnngsforslaget

klik her

 

Stop CETA - Tag del i kampen -

Underskriftsindsamling, demonstration, oplysninger mm

Klik her

 

Arbejderens artikler om CETA

Klik her

 

Se video med Rina Ronja Kari, Medlem af EU parlamentet for folkebevægelsen mod EU.

Optaget af Niels fra Mediegruppen se den på vores YouTube kannal (den ligger også på Facebook hvor den er vist flere gange 173 visninger d. 7/11)

 

Europæisk Initiativ mod
TTIP og CETA

Sag:

Vi opfordrer EU’s institutioner og medlemslande til at stoppe forhandlingerne med USA vedrørende handelsaftalen Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) samt at undlade at godkende Den omfattende Økonomi- og Handelsaftale (CETA) med Canada.

Hovedformål:

Vi ønsker at stoppe TTIP og CETA, fordi de indeholder flere problematiske elementer, såsom tvistbilæggelse mel¬lem investorer og stater (ISDS) og regler for samarbejde om regulering, der udgør en trussel mod demokratiet og retssikkerheden. Vi ønsker at forhindre, at niveauet for beskæftigelse, sociale ydelser, miljø, beskyttelse af privatlivet og forbrugerbeskyttelse sænkes, og at offentlige ydelser (såsom vand) og kulturværdier privatiseres i uigennemsigtige forhandlinger. Europæisk Initiativ støtter en alternativ handels- og investeringspolitik i EU.

læs mere her

Notat om, hvorvidt CETA-aftalen med Canada vil indeholde
suverænitetsafgivelse i grundlovens forstand. Af advokat Georg Lett

Læs her

CETA Check!
Stil spørgsmål til politikkere der ikke har lovet at stemme imod.

Sidens top

 

Suverænitetsafgivelse

Suverænitetsafgivelse efter grundlovens § 20 vil sige, at beføjelser, der hidtil er udøvet af de danske konstitutionelle organer, - det være sig lovgivende, udøvende eller dømmende - overgives til et fælles internationalt organ. Der er altså tale om en indskrænkning i den nationale suverænitet.

Læs mere på faktalink fra biblioteket

 

ceta

foto GLOBAL 2000 link til billede på flickr

 

----------------------------------------

 

Trods massiv faglig kritik

Arbejderen d. 25/10 - 2016

Dansk LO-top blåstempler CETA-aftale
Den daglige ledelse i LO lægger op til at nikke ja til, at Danmark kan ratificere handels- og investeringsaftalen CETA. Det fremgår af et referat, som Arbejderen er kommet i besiddelse af...

...Samtidig vil den på flere områder hindre, at regeringer, kommuner og regioner kan hive udliciterede og privatiserede opgaver tilbage i offentligt regi. Og så skal virksomheder have mulighed for at lægge sag an mod stater, hvis regeringer vedtager lovgivning, der kan skade deres indtjeningsmuligheder...

...Det mest kontroversielle ved CETA er oprettelsen af den særlige overnationale domstol, som vil gøre det muligt for investorer at sagsøge stater i tilfælde af lovændringer, som kan skade investorens profit...

Læs hele artiklen

Sidens top

Her er de vigtigste miljøargumenter for at gå imod CETA

Modkraft d. 25/10 - 2016

…Fremmer handel med fossile energikilder

CETA og TTIP forfølger mål, der går stik imod en indsats for at afværge katastrofale klimaforandringer…

…Særdomstole kan dømme klima- og miljølovgivning ude

CETA indfører ligesom TTIP vidtgående rettigheder for udenlandske »investorer«, dvs. kapitalejere, som stiller miljø- og klimalovgivning over for en trussel om kostbare sagsanlæg fra forurenende virksomheder.

CETA giver investorer og selskaber internationale juridiske rettigheder til at udfordre offentlige tiltag, som kan være til skade for en kommerciel aktivitet eller investeringsmulighed – uanset om tiltagene først og fremmest tjener til at beskytte miljøet og reducere udledningen af drivhusgasser…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Klar til overnational domstol

DF sætter frihandel over selvbestemmelse

Arbejderen d. 25/10 - 2016

Bliver Danmark underlagt CETA-aftalens handels- og investeringsdomstol, skal de folkevalgte i Folketinget fremover tænke sig om, inden de vedtager lovgivning, indrømmer Dansk Folkeparti...

…Fri bevægelighed skræmmer

Dog skræmmer sporene fra EU's indre marked og dets dertilhørende frie bevægelighed for arbejdskraft. Netop den fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft udgør selve fundamentet for EU.

Og den kendsgerning, at EU-borgere har ret til at slå sig ned og arbejde i et hvilket som helst EU-land, bekymrer Dansk Folkeparti. Udsigten til at også canadiske borgere med CETA-aftalen kan tage turen til Danmark for at søge arbejde, får panderynkerne frem hos DF-ordføreren.

– Der er nogle ting omkring aftalens rækkevidde for vandrende arbejdstagere fra Canada, som vi skal have styr på, siger Kenneth Kristensen Berth.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

CETA afgiver suverænitet
Advokat varsler folkeafstemning om handelsaftaler

Arbejdren d. 7/9 - 2016

Hvis Danmark skal med i handelsaftaler, hvor private firmaer kan få Danmark dømt ved en særdomstol, så er der tale om afgivelse af suverænitet. Det kræver enten 5/6 flertal i Folketinget eller en folkeafstemning, fastslår advokat.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Rekordstort antal tyskere protesterer mod EU-handelsaftale

Politiken d. 8/8 - 2016

Omfattende EU-aftale med Canada forsøges bremset i Forfatningsdomstolen i Karlsruhe.

Over 100.000 mennesker har klaget til den tyske forfatningsdomstol over en frihandelsaftale mellem EU og Canada.

Det er ifølge domstolen i Karlsruhe den største borgerklage nogensinde, oplyser det tyske nyhedsbureau dpa.

Bag den omfattende protest står en række foreninger og forbrugerbevægelser, der forsøger at hindre, at aftalen ratificeres.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

EU/Canada handelsaftale – udsalg af demokrati, miljø og offentlige tjenesteydelser

NOAH august 2016

…På trods af at CETA skal repræsentere nye, præcise standarder for investeringsbeskyttelse, og Kommissionen har givet mekanismen et nyt navn, Investment Court System (ICS), giver mekanismen stadig særrettigheder til udenlandske virksomheder. Udenlandske virksomheder får
rettigheder, som borgere og indenlandske virksomheder ikke har, og ISDS/ICS er et udtryk for, at EU og Canada ikke har tiltro til hinandens retssystemer. ISDS/ICS er udemokratisk fordi:

Private særdomstole får magt til at vurdere, om ændringer i regulering er ”forkerte eller rigtige”,
og fratager derfor stater retten til at regulere.

ISDS -sager kræver enorme summer af borger
nes penge. Omkostningerne forbundet med én
enkelt ISDS

-sag beløber sig i gennemsnit til otte millioner dollars (47,7 mio. kr.) dækket af skatteyderne, hvilket kun dækker rets
- og voldgiftsgebyrer og ikke evt. erstatning.

De kosmetiske ændringer af mekanismen i CETA ændrer ikke ved de grundlæggende problemer.

Antallet af ISDS
-sager er voksende og udfordrer i stigende grad demokratisk besluttet lovgivning. Flere sager er endt med sænkelse af specielt miljø- og sundhedsstandarder og har resulteret i milliardregninger til borgerne. 60 % af de 127 sager, der har været mod EU's medlemsstater siden 1994, har omhandlet miljølovgivning. Sagerne mod EU har kostet 26 mia. kr., hvilket kun er i 11 % af sagerne, da resten af sagsdokumenterne ikke er tilgængelige...

læs hele artiklen

Sidens top

 

Poul Eck Sørensens blok

Kontakt:

 

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
poul@peaceweb.dk

 

 

Sidens top

 

The Art of Tolerance – An idea on its tour around the world!

"We have to get to know each other better ...
... it makes us understand one another better,
trust each other more, and live together more peacefully."

link til siden

 

bjorn

 

 

Krystalnat fakkeltog 2017

 

knat

 

 

Sidens top

Oversigt:

 

Forside og nye indlæg

 

Kontakt (venstre spalte)

 

Link parti

 

Fredslink

 

Lokale økologer

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Rettigheder i kommunen

 

Vigtige klip fra nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Flygtninge

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

Sidens top

 

hoved