hoved
art
3
Menu, Poul Eck Sørensen blok:
Forside og nyeste læserbrev m.m.
Kontakt
Kalender
Link parti
Link fredsarbejde
Lokale økologer
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske foreninger
Støt hjælpe-organisationerne
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne
Arkiv for læsebreve m.m.

 

6. August i Heerups have mod atomvåben
Heerups Have - kl. 20

Mindedag og demonstration mod atomvåben.

Ud over talen vil vi synge et par sange og hygge os med hinanden bagefter.

Tale ved Lisbet Skou

Sange, kaffe, te og kage. 

se kalender for Esbjerg Fredsbevægelse

26. august starter klimakaravanen i Esbjerg

Kl. 15 er der start med talere og sange på Torvet.

Link til klimakaravanens hjemmeside

Link til klimakaravanens Facebookside

Link til klimakaravanens facebookside i Esbjerg

Klimamarchen deltager d. 2/9 i Klimafolkemødet i Middelfart

 


Klimafolkemødet 2022

1. – 3. september 2022 – Middelfart -

Se programmet for
Årets program for Klimafolkemødet er klar. Læs mere og lad dig inspirere af, hvordan vi kan skabe klimahandling sammen.

Link

 

Foreningernes dag - lørdag d. 4/9 - 2022
kl. 10 - 14:30

Se programmet for forenngernesdag klik her.

Du kan møde Esbjerg Fredsbevægelsen den dag.
Vi har vores bod på Torvet.

 

Hadets anatomi - d. 9/11 - 2022

Oplægsholder Jens-Martin Eriksen der er forfatter til bogen.

Link til bogen

 

 

Forsiden > Solidariske økonomier Kontakt - Oversigt

Solidariske foreninger

Du må gerne hjælpe med at finde eksempler.

 

Boligejernes RK

er en ny forening der har til formål at udfordre de eksisterende realkreditforeninger på bidragssatserne

At etablere et nyt kundeejet realkredit institut med fokus på boligejeres behov
At reducere omkostningerne for låntagerne i hele lånets løbetid
At gøre bidragssatserne gennemskuelige for låntagerne
At sætte fokus på de klassiske realkredit produkter, der sikrer sund boligøkonomi og fjerner spekulations- og risikoelementet fra bolig økonomien
At genindføre udlodning fra reservefond til låntagerne
At genindføre solidaritet mellem låntagere således der kan ydes lån til alle boligejere – også i ”vandkants Danmark”.

Dette institut skal ikke kunne sælges til bankerne som de tidligere realkredit foreninger blev det for ca. 20 siden.

Medlemsskab:

Vi vælger indtil videre at fungere som en meget lille forening hvor vi selv inviterer de første medlemmer ind. Med tiden vil vi naturligvis åbne op for alle; men her og nu skal vi bruge vores ressourcer på alle de praktiske ting.
Selv om det kan være svært at have tålmodighed med de eksisterende kreditforeningers bidragssatser, så ser vi desværre ingen andre veje - vi skal have grundlaget på plads før vi kan tage de næste skridt.

Opdateret den 1. oktober 2017.

Link til ders hjemmeside.

 

Digital andelsbevægelse?

Henrik Føhns: Hvad skal der komme efter #deleteFacebook?
Det kan være et fint statement at forlade Facebook, men hvor skal vi så tage hen og mødes? Måske kunne løsningen være en ny digital andelsbevægelse?

Politikken d. 31/3 - 2018

...Tre danske eksempler

Danbook/Andelsdata-konstruktionen kan implementeres i hele Europa, fordi den bruger den nationale public service-institution til facilitering.

På sigt kan Europa opbygge et Eurobook og et Coopdata helt uafhængigt af kommercielle amerikanske interesser. En annoncefri platform ejet og drevet af borgerne selv med et minimum af indblanding fra stater, regeringer og kommercielle interesser.

Her er tre danske eksempler til inspiration: Andelsforeningen DiGiDi for musikere, komponister og andre kreative kan 1. maj fejre 15-års jubilæum med over 4.000 medlemmer.

Hver anden musikudgivelse i Danmark udkommer via DiGiDi, og hver dag streames DiGiDi-musik mere end 300.000 gange på Spotify og høres 350.000 gange på YouTube af over 125.000 musikelskere.

DiGiDi udbetaler over 92 pct. af indtægterne til andelshaverne. Overskud anvendes til at gøre DiGiDi bedre og billigere for medejerne.

Data for Good Foundation er et folkesundhedsprojekt, der vil skabe et sikkert rum, hvor vi som borgere får mulighed for dels at få overblik og kontrol over egne sundhedsdata, dels for at dele data, når det giver mening. For eksempel kan vi dele eller donere vores data til relevant forskning, med private aktører – eller med hinanden. Alt sammen med respekt for borgerens privatliv.

CIMA Technologies lancerede sidste år ideen om datahandel, hvor brugere via en databørs kan tjene penge på at sælge eller give adgang til egne data.

Tiden er moden til, at vi som borgere selv tager kontrol med vores data og vores sociale relationer.

Læs hele artiklen

 


El-produkterne

Grønt El-valg

Du kan finde de forskellige el-produkter med klimaeffekt på www.elpris.dk. Når du har indtastet dit postnummer og el-forbrug, kan du klikke på ”Kun Klimavalg” og dermed får du kun produkter frem, hvor el-selskabet har indikeret, at der er tale om et klimaprodukt. Her kan du sammenligne priserne mellem de aktuelle ”el-produkter med klimavalg”. Vær opmærksom på kampagnetilbud, som udløber.

Link til siden

Læs om elpriser

El til solcelleejeres forbrug – og mulighed for at få betaling for produktionen på dine solceller.

Se f.eks. Vindstød

 

Fagoreninger med OK-mærket.

Fagforeninger med OK-mærket forhandler i år overenskomst med arbejdsgiverne for dig og omkring 700.000 andre offentligt ansatte. Det handler fx om løn, barsel, ferie, pension og uddannelse. Læs mere og test din viden om overenskomster her på siden.

se mere på ok-mærket.dk

eller facebook.com/erduok

GreenSpeak

Retningslinjer
Der er mange potentielle faldgruber for en velgørende virksomhed som GreenSpeak; pengene kan f.eks. blive opslugt af høje direktørløninger eller store reklamekampagner. Derfor har vi udarbejdet nogle retningslinjer, der hjælper os med at fokusere på det der giver mening; at skabe den positive forandring i verden.

Lønloft
Vi er ikke optaget af at tjene mange penge. Vi vil hellere være med til at skabe den positive forandring, verden har brug for. For at give så mange penge som muligt videre til gode formål, har vi derfor valgt, at ingen i GreenSpeak, inklusiv os selv, skal kunne tjene mere end 30.000kr om måneden.

Gennemsigtighed
Vi tror af princip på, at åbenhed og gennemsigtighed er nødvendigt, når det kommer til velgørenhed. Derfor kan du altid følge udviklingen i GreenSpeak, da vi har helt åbne regnskaber og ejeraftaler.

Afstemninger
Hos GreenSpeak vil vi ikke styre hvordan pengene skal fordeles. Det vil vi meget hellere lade være op til dig. Derfor inviterer vi periodisk til afstemninger om fordeling af overskuddet. Det er vores bud på en sjov og nytænkende måde at involvere danskerne i fordelingen af virksomhedens overskud til de gode formål.


2/3 af overskuddet
Størstedelen af overskuddet mener vi at GreenSpeaks kunder selv have lov til at fordele. Derfor bliver ⅔ af overskuddet fordelt ved lukkede afstemninger, der kun er for GreenSpeaks kunder. Pengene fordeles procentvis, så hvis Verdens Skove får 10% af stemmerne, så får de også 10% af pengene. Ganske enkelt

1/3 af overskuddet
GreenSpeak bliver hovedsageligt spredt af vores kunder. Men for at nå ud til endnu flere mennesker har vi brug for lidt økonomisk råderum. Derfor vil ⅓ af overskuddet bruges til offentlige afstemninger, advents- og like-kampagner på Facebook, og små reklamer og kampagner med vores støtteprojekter. Pengene går altså hovedsageligt stadig til de gode formål, men fordeles også på andre sjove måder.

God karma & intet med småt
Vi mener at det skal være overskueligt og nemt at have et mobilabonnement. Derfor har vi ingen finurligheder med småt og ekstra gebyrer. Kommer der nye produkter, der er billigere eller bedre end dit nuværende abonnement, så opgraderes du selvfølgelig automatisk, helt uden ekstra omkostninger

Link til deres hjemmeside

 

Merkur Andelskasse

I Merkur mener vi, at vi alle skal tage ansvar for vores samfund og vores fælles livsgrundlag. Det er vores holdning, at penge ikke gør noget af sig selv. De er et redskab. I Merkur ønsker vi at bruge det redskab til at fremme en bæredygtig samfundsudvikling.

Merkur er ikke en bank men en andelskasse og vi er stolte over at være ejet af vores kunder. Samtidig er det vigtigt for os at der er åbenhed omkring vores organisation. Nedenfor kan du læse mere om det at være medejer af Merkur, samt se en oversigt over vores bestyrelse og repræsentantskab.

Bæredygtig produktion og handel

Vi ønsker at bidrage til et erhvervsliv, hvis produkter og ydelser afspejler samfundets og forbrugernes reelle behov, og som respekterer mennesker og miljø. Vi bør tage vare på de fysiske ressourcer, så de også står til rådighed for fremtidige generationer.

Kultur, undervisning og sundhed

Merkur ønsker en kultur-, forsknings-, sundheds- og undervisningssektor med størst mulig frihed med hensyn til indholdet af ydelserne, og som er frigjort fra erhvervsmæssige og politiske særinteresser. Det er afgørende for, at det enkelte individ kan opnå de bedste betingelser for at udvikle sine evner.

Mennesker med særlige behov og nye ejerformer

Til et bæredygtigt samfund hører en demokratisk retsstat, der sikrer ligeværdighed blandt borgerne, og som definerer rammerne for handel og produktion samt kultur, undervisning og sundhed. Retsstaten må bl.a. sørge for ordentlige medarbejderforhold og værdige forhold for samfundets svage borgere, således at alle har mulighed for at bidrage til helheden ud fra egne præmisser.

Link til deres hjemmeside.

 

Økologisk landbrug

Nu kan danskerne investere i økologisk landbrug.

En ny dansk jordbrugsfond har set dagens lys. Fra 1. september kan alle interesserede investere i nye danske økologiske landbrug.

For 25.000 kroner kan du blive medejer af et selskab, der skal fremme udbredelsen af økologi gennem opkøb af landbrugsjord. Finanstilsynet har netop godkendt Danmarks Økologiske Jordbrugsfonds prospekt. Det er Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening, der står bag fonden.

Fondens formål er at fremme landbrug med fokus på miljø og økologi, og så skal fonden være med til at sikre generationsskiftet efter aldrende landmænd, der er på vej ud af erhvervet.

- For os som naturfredningsforening er det afgørende, at så megen jord som muligt bliver drevet med et økologisk hensyn til miljø, drikkevand, biodiversitet osv., siger landbrugspolitisk seniorrådgiver Rikke Lundsgaard.

Læs mere her.

 

 

Poul Eck Sørensens blok

Kontakt:

 

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
poul@peaceweb.dk

 

 

Sidens top

 

The Art of Tolerance – An idea on its tour around the world!

"We have to get to know each other better ...
... it makes us understand one another better,
trust each other more, and live together more peacefully."

link til siden

 

bjorn

 

 

Krystalnat fakkeltog 2017

 

knat

 

 

Sidens top

Oversigt:

 

Forside og nye indlæg

 

Kontakt (venstre spalte)

 

Link parti

 

Fredslink

 

Lokale økologer

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Rettigheder i kommunen

 

Vigtige klip fra nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Flygtninge

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

Sidens top

 

hoved