hoved
hiroshima
3
Menu, Poul Eck Sørensen blok:
Forside og nyeste læserbrev m.m.
Kontakt
Kalender
Link parti
Link fredsarbejde
Lokale økologer
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske foreninger
Støt hjælpe-organisationerne
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne
Arkiv for læsebreve m.m.

 

6. August i Heerups have mod atomvåben
Heerups Have - kl. 20

Mindedag og demonstration mod atomvåben.

Ud over talen vil vi synge et par sange og hygge os med hinanden bagefter.

Tale ved Lisbet Skou

Sange, kaffe, te og kage. 

se kalender for Esbjerg Fredsbevægelse

26. august starter klimakaravanen i Esbjerg

Kl. 15 er der start med talere og sange på Torvet.

Link til klimakaravanens hjemmeside

Link til klimakaravanens Facebookside

Link til klimakaravanens facebookside i Esbjerg

Klimamarchen deltager d. 2/9 i Klimafolkemødet i Middelfart

 


Klimafolkemødet 2022

1. – 3. september 2022 – Middelfart -

Se programmet for
Årets program for Klimafolkemødet er klar. Læs mere og lad dig inspirere af, hvordan vi kan skabe klimahandling sammen.

Link

 

Foreningernes dag - lørdag d. 4/9 - 2022
kl. 10 - 14:30

Se programmet for forenngernesdag klik her.

Du kan møde Esbjerg Fredsbevægelsen den dag.
Vi har vores bod på Torvet.

 

Hadets anatomi - d. 9/11 - 2022

Oplægsholder Jens-Martin Eriksen der er forfatter til bogen.

Link til bogen

 

 

Forsiden > Nyheder > Sikkerhedspolitik - FKG Kontakt - Oversigt

Sikkerhedspolitik

Freds- og Konfliktforebyggelses Gruppen

Gruppe for hele landet

Du kan som medlem af Enhedslsiten blive medlem af gruppen ved at sende en e-mail til Poul Eck Sørensen: poul@peaceweb.dk

 

 

Oluf Palme: Kun en fælles sikkerhed, der indbefatter alle, vil kunne sikre en fredelig verden.

 

oluf

link til billede

 

Man kan altså ikke skabe sikkerhed på et andet lands bekostning, man kan kun skabe sikkerhed i fællesskab.

 

Hvad skal der til:

RIKO, Rådet for Internation Konflikløsning

En bæredygtig dansk udenrigs og sikkerhedspolitik med vægt på ikke militære komponenter, diplomati, internationale organ i sationer og konfliktløsning.

Klik her for at hente en kort eller lang udgave på RIKOs hjemmeside.

Eller her, den korte, den lange.

Udenrigspolitisk Gruppe fra RIKO vil hermed præsentere den første version af en rapport, hvis endelige version følger senere i 2017, om en anden tilgang til dansk udenrigspolitik. Fokus for rapporten er en bæredygtig tilgang til dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med vægt på ikke-militære komponenter, diplomati, internationale organisationer og konfliktløsning.

Læs blandt andet om, hvordan RIKO ser konfliktløsning i fremtiden blive anvendt i udenrigs- og forsvarsministeriet i Danmark, og om vigtigheden af en opprioritering af nedrustning og våbenkontrol i dansk udenrigspolitik.

Sidens top

 

Den nordiske venstrefløj foreslår en politik for fred og nedrustning

Læs oplæget her.

 

Jan Øberg

Se hans oplæg på vores Fredagscafé d. 1/9 - 2017

 

Taler

FNs Fredsdag

Carsten Andersen d. 21/9 i Domen Århus

Poul Eck Sørensen d. 21/9 i Heerups Have Esbjerg

 

Her kan du læse om:

A-våben

Dræberrobotter og droner

 

 

Taksøeudredningen

 

Taksøeudredningen: En koldkrigsrapport

Af Paul Rode Andersen modtaget d. 8/5 - 2016

Ved læsning af Peter Taksøes udredning af dansk udenrigs - og sikkerhedspolitik falder to mangler i øjnene: fraværet af en analyse af invasionen af Irak i 2003 som forklaring på det kaos, der hersker i Syrien og flygtningestrømmene som en konsekvens heraf samt den manglende sammenligning mellem NATOs og Ruslands militærudgifter i forbindelse med Taksøes anbefaling af en øget dansk oprustning.

Læs artiklen

Sidens top

 

Overblik: Det ved vi om Taksøe-rapporten

Altinget d. 2/5 - 2016

Det skal være slut med at gå i krig, når USA eller FN ringer, skrev Politiken lørdag. Peter Taksøe-Jensen foreslår i sin udredning, at Danmark fremover gør op med sig selv, hvilke interesser man har og fokusere på at bruge sine ressourcer de steder, hvor de er mest effektive og kommer Danmark bedst til gavn.

Helt konkret foreslår udenrigsgranskeren, som Taksøe-Jensen også bliver kaldt, ifølge Jyllands-Posten et værktøj med tre punkter, som Danmark skal overveje, inden man kaster sig ud i et udenrigsanliggende.

Er indsatsen i Danmarks interesse?
Kan Danmark gør en forskel?
Er der tale om en snæver dansk interesse eller en bred interesse, som deles med andre lande?

Derudover har udredningen også et bud på fem områder, hvor Danmark bør fokusere sin indsats, skriver Berlingske.

Arktis og Østersøregionen
Europa
Migration og flygtninge
Økonomisk diplomati
Fremme FN's 17 udviklingsmål og sikre et internationalt system til løsning af konflikter

Taksøe-Jensen lægger i sin udredning også op til, at man etablerer et udenrigspolitisk forum, hvor man mere strategisk tilrettelægger og prioriterer dansk udenrigspolitik. Det har statsminister Lars Løkke Rasmussen søndag fortalt, at regeringen vil gå videre med.

læs hele ariklen

Sidens top

 

Vi har en verden, der skaber frygt

Information d. 7/5 - 2016

(Interview med Jan Øberg)

»I dag bliver der begået et stort stykke propaganda i Øst og Vest – det gælder også Taksøe-Jensens rapport – der fortæller os, at vi skal være bange for invasionskrig og terrorvirksomhed. Så kan man få den danske befolkning til at tro på hvad som helst«…

…»Det er politisk og intellektuelt uhæderligt. Hvis man interesserer sig for konflikter, ser man på begge parter, ikke kun på, hvad den ene side gør. Det er et enormt bedrageri at beskylde Rusland for alt muligt og undlade at sige noget om, hvordan NATO, Europa og USA har opført sig siden Murens Fald. Det, Rusland gør i dag, er et svar på en enorm ekspansion af NATO’s og USA’s magt helt op under skørterne på Rusland. Taksøe-Jensen nævner heller ikke, at Ruslands militære udgifter i dag er 11 procent af USA’s og otte procent af NATO’s. Rusland er i dag og de nærmeste 15 år kun en trussel, hvis man går ud fra, at den russiske ledelse er suicidal.«…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Hvis interesser tjener den nye udenrigspolitik?

Information d. 7/5 - 2016

Danmarks nye udenrigspolitiske rapport taler mere end 400 gange ialt om vores »interesser«. Hvem dette »vi«, som rapporten henviser til, står der derimod ikke så meget om…

,,,Psykisk nation

Men hvad er så en national interesse? Udtrykket optræder 445 gange på Taksøe-rapportens blot 106 sider. Til sammenligning optræder ordet »demokrati« blot 19. Ganske ofte slår granskeren fast, at bestemte strukturer i det udenrigspolitiske, som f.eks. medlemskabet af EU og NATO, er i vores interesse.

Han siger derimod ikke noget om, hvad landets ledelsesapparat egentlig skal gøre, hvis befolkningen ikke er enig i, at disse strukturer er i dens interesse. Men hvem er »vi’et« så i »vores«?

Konsensussen blandt europæiske embedsmænd som Taksøe om, at EU-deltagelse er i befolkningernes interesse, er vel næsten total. Alligevel står det i disse dage 50/50 mellem »bliv«- og »forlad«-lejren op til Storbritanniens afstemning om landets EU-medlemskab i juni, og EU-kritikken vinder frem i mange, mange andre europæiske lande, herunder Danmark…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

RIKO (Rådet for International Konfliktløsning)

RIKO News d. 4/5 - 2016

Se link til 3 artikler om Taksøe-rapport

Sidens top

 

RIKO til Taksøe: ‘Husk konfliktperspektivet’

RIKO d. 2/5 - 2016
af simonemolinfriis

Danmark har brug for en oprustning på konfliktløsningsområdet

Reaktioner på Taksøe-rapporten fra Poul Villaume, dr.phil., professor i samtidshistorie ved Københavns Universitet og medstifter af RIKO og Jørn Boye Nielsen, medstifter af RIKO og formand for bestyrelsen...

...‘Den forøgelse af forsvarsudgifterne, som rapporten lægger op til, mener jeg ikke er den rigtige vej at gå. Problemerne med terrorisme og migrationsstrømme opstår jo, fordi der er nogle underlæggende konflikter, der ikke har været ordentligt adresseret. Derfor mener jeg, at det er vigtigt, at vi sætter fokus på konfliktforebyggelse frem for ?brandslukning” og ?symptombehandling”. Så vi mangler et konfliktløsningsperspektiv og en adressering af de helt grundlæggende konflikter, der ligger bag de sikkerhedsproblemer, vi står med i dag’, udtaler Jørn Boye Nielsen...

...‘Historisk set har der udviklet sig, hvad jeg vil kalde en blind plet i dansk sikkerheds- og forsvarspolitisk tænkning: tidligere blev det altid aktivt medtænkt, hvordan Danmarks – og vore NATO-allieredes – optræden, herunder militært, kunne tænkes at blive opfattet af potentielle modstandere. Under Den Kolde Krig anerkendte danske udenrigspolitiske beslutningstagere, at danske militære tiltag kunne have en negativ effekt på sikkerhedssituationen i det nordiske område ved – med rette eller urette – at blive opfattet som unødvendigt provokerende i fx Moskva. Den form for helhedstænkning synes at være forsvundet i dag. Det afspejler Taksøe-rapporten, hvilket er beklageligt, fordi det kan være med til at optrappe den militære konfrontation i Østersøområdet.’...

Læs hele artiklen

 

Den blinde plet i Taksøe-rapporten

03/05/2016 · af Poul Villaume

Af Poul Villaume, dr.phil., professor i samtidshistorie ved Københavns Universitet og medstifter af RIKO

...Når man siger, at Rusland optræder aggressivt, vælger man omhyggeligt at se bort fra, hvordan NATO og EU, som Danmark jo er en aktiv del af, har optrådt over for Rusland i de sidste 10-20 år. Fx ved ændringen af Europas grænser med anerkendelsen af Kosovo efter NATOs bombning af Serbien i 1999, med USAs ensidige opsigelse af ABM-traktaten i 2002 for at åbne for NATOs missilforsvar, NATOs udvidelsesproces siden 1990erne, og NATOs og EUs optræden i forbindelse med Ukraine-krisen – her ved de facto at støtte den statskuplignende magtovertagelse i Kiev i 2014. Det gør ikke Ruslands annektering af Krim mere legitim, men den var snarest en defensiv russisk markering af en “rød linje”...

Læs hele artiklen

 

Det Peter mener er: Brugervejledning til Peter Taksøe-Jensens rapport

Ræson d. 2/5 - 2016

2. maj 2016 klokken 10 offentliggør ambassadør Peter Taksøe-Jensen sin rapport om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er den første officielle danske strategiske vurdering af det udenrigs- og sikkerhedspolitiske miljø efter Ruslands intervention i Ukraine, flygtningekrisen, borgerkrigen i Syrien, interventionen i Libyen og mange af de andre spørgsmål, som har defineret den udenrigspolitiske debat.

Taksøe-Jensens rapport fortjener at blive læst i sin helhed. Men pointen med den slags rapporter er, at de ikke alene skal læses – de skal først og fremmest bruges til konkrete initiativer og politikker. Så hvis man vil læse efter hvad der kan bruges af politikere og embedsmænd er her en brugervejledning i, hvad Peter mener.

Læs hele artiklen

Siden er forsynet med mange spændende link til sikkerhedspolitiske spørgsmål.

Sidens top

 

Udenrigsgransker i ventet rapport: Forsvaret skal have flere penge år for år

Politiken d. 1/5 - 2016

Statsministerens 'udenrigsgransker' vil bruge markant flere penge på militæret - og beløbet skal stige automatisk.

Der skal indføres et system, der sikrer flere millioner kroner ekstra til krudt og kugler i fremtiden.

Sådan lyder et af de kontroversielle forslag i ambassadør Peter Taksøe-Jensens rapport til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om fremtidens danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Taksøe: Vi bør bruge udviklingsbistand i ulande - ikke i Danmark

Politiken d. 1/5 - 2016

Med sin nye udredning lægger Peter Taksøe-Jensen op til markante ændringer i udviklingsbistanden. Blandt andet skal Danmark helt ud af Somalia.

Når ambassadør Peter Taksøe-Jensen mandag fremlægger sin udredning om dansk udenrigspolitik, lægger han op til et markant opgør med den nuværende fordeling af dansk udviklingsbistand.

Ikke mindst retter regeringens egen rådgiver en kritik mod beslutningen om at bruge penge fra udviklingsbistand på modtagelse af flygtninge i Danmark...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Regeringen får overrakt udenrigspolitisk udredning i dag på Marienborg

Statsministeriet d. 1/5 - 2016

Regeringen udpegede i september sidste år ambassadør Peter Taksøe-Jensen til at forestå en udredning af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

I dag søndag den 1. maj kl. 17.00 får statsminister Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister Kristian Jensen og forsvarsminister Peter Christensen overrakt udredningen på Marienborg.

Udredningen vil blandt andet indgå i grundlaget for regeringens kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig fra 2017 og en ny udviklingspolitisk strategi.

Link til siden

 

 

Sidens top

 

 

Regeringen udpeger ambassadør Peter Taksøe-Jensen til at forestå udenrigs- og sikkerhedspolitisk udredning

Statsministeriet d. 15/9 - 2015 - pressemeddelelse

...Regeringen har i dag udpeget ambassadør Peter Taksøe-Jensen til at forestå en udredning af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

For at forberede Danmark bedst muligt på de nye vilkår og muligheder skal udredningen med afsæt i en afdækning af Danmarks strategiske interesser præsentere et samlet bud på en stærkere koordinering og samtænkning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, handelspolitik og eksportfremme samt udviklingspolitik. Endvidere skal udredningen præsentere et samlet strategisk bud på kerneopgaver og prioriteter til fremme af Danmarks interesser.

Udredningen skal foreligge inden udgangen af april 2016 og vil blandt andet indgå i grundlaget for kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig fra 2017 og en ny udviklingspolitisk strategi.

Udredningsarbejdet vil forestås af Peter Taksøe-Jensen, der gennem en lang karriere i udenrigstjenesten har stor erfaring med og indsigt i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Peter Taksøe-Jensen er i dag ambassadør i New Delhi og har de seneste 5 år været Danmarks ambassadør i Washington. Før dette har han bl.a. været assisterende generalsekretær for juridiske anliggender i FN, ligesom han har været chef for Udenrigsministeriets juridiske tjeneste.

Udredningens kommissorium kan ses her

Læs hele pressemeddelelsen

 

Sidens top

 

Poul Eck Sørensens blok

Kontakt:

 

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
poul@peaceweb.dk

 

 

Sidens top

 

The Art of Tolerance – An idea on its tour around the world!

"We have to get to know each other better ...
... it makes us understand one another better,
trust each other more, and live together more peacefully."

link til siden

 

bjorn

 

 

Krystalnat fakkeltog 2017

 

knat

 

 

Sidens top

Oversigt:

 

Forside og nye indlæg

 

Kontakt (venstre spalte)

 

Link parti

 

Fredslink

 

Lokale økologer

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Rettigheder i kommunen

 

Vigtige klip fra nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Flygtninge

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

Sidens top

 

hoved