hoved
ny
3
Menu, Poul Eck Sørensen blok:
Forside og nyeste læserbrev m.m.
Kontakt
Kalender
Link parti
Link fredsarbejde
Lokale økologer
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske foreninger
Støt hjælpe-organisationerne
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne
Arkiv for læsebreve m.m.

 

6. August i Heerups have mod atomvåben
Heerups Have - kl. 20

Mindedag og demonstration mod atomvåben.

Ud over talen vil vi synge et par sange og hygge os med hinanden bagefter.

Tale ved Lisbet Skou

Sange, kaffe, te og kage. 

se kalender for Esbjerg Fredsbevægelse

26. august starter klimakaravanen i Esbjerg

Kl. 15 er der start med talere og sange på Torvet.

Link til klimakaravanens hjemmeside

Link til klimakaravanens Facebookside

Link til klimakaravanens facebookside i Esbjerg

Klimamarchen deltager d. 2/9 i Klimafolkemødet i Middelfart

 


Klimafolkemødet 2022

1. – 3. september 2022 – Middelfart -

Se programmet for
Årets program for Klimafolkemødet er klar. Læs mere og lad dig inspirere af, hvordan vi kan skabe klimahandling sammen.

Link

 

Foreningernes dag - lørdag d. 4/9 - 2022
kl. 10 - 14:30

Se programmet for forenngernesdag klik her.

Du kan møde Esbjerg Fredsbevægelsen den dag.
Vi har vores bod på Torvet.

 

Hadets anatomi - d. 9/11 - 2022

Oplægsholder Jens-Martin Eriksen der er forfatter til bogen.

Link til bogen

 

 

Forsiden > Nyheder > Populisme Kontakt - Oversigt

Populisme

 

Populisme er ikke demagogi, det er en politisk bevægelse

Information d. 11/10 - 2016

…Principper som magtbalance, lighed for loven, oplysning, kulturel og politisk pluralisme og beskyttelse af – for slet ikke at tale om respekt for – mindretal, er under konstant beskydning.

Disse enestående demokratiske erobringer bliver regelret afviklet, hvor populister kommer til magten, hvis de ikke allerede som mindretal gennem folkeafstemninger erobrer en så stor indflydelse, at flertallet indordner sig…

…Knaldhårde populister i Polen, Ungarn, Rusland og Tyrkiet – alle mere eller mindre demokratisk valgt – har tilranet sig kontrol med medier, domstole og civile tænketanke for at udslette al politisk pluralisme.

I Danmark dominerer det, man i international sammenhæng kalder et »20-procents flertal« al politisk debat.

Kun marginale partier vover at modsige Dansk Folkepartis fremmedfjendtlige kurs. Folketingets formand har Højesterets ord for at have fremsat racistiske synspunkter…

...Populisme er ikke demagogi i klassisk forstand. I en dansk sammenhæng kunne vi sige, at Mogens Glistrups nulskattepolitik var demagogi. Dansk Folkeparti er derimod populistisk.

Partiet indskrænker begrebet »danskhed« til borgere, der har arvet eller tilegnet sig en ganske bestemt national »kulturtradition«, som dette partis ideologer har fantaseret sig frem til eller leder efter med lys og lygte.

Populisme sætter »populus«, altså folket, op som symbolsk og moralsk kontrast til en korrupt elite af politikere, der varetager forskellige samfundsinteresser og deler sig efter holdninger – som den radikale Viggo Hørup engang formulerede folkestyrets idé.

Populister anerkender kun nødtvungent det retmæssige i, at alle borgere uanset deres kulturelle, religiøse eller etniske baggrund må anses for ligeværdige, og at de med deres stemmer og engagement kan afgøre et samfunds politiske retning…

læs hele artiklen

Sidens top

 

Hvis du er uenig med populisterne, er du ikke en del af folket.

Information d. 8/10 - 2016

Populismen kan hverken defineres ud fra politisk stil, ideologi eller en bestemt type vælgere. I stedet skal den kendes på en logik om at være den eneste legitime repræsentant for et forestillet ægte og homogent folk. Og det gør den grundlæggende farlig, mener idéhistoriker Jan-Werner Müller…

...Ingen vej til demokrati

Jan-Werner Müller peger på en række politiske partier, der ligesom det tyske Alternative für Deutschland (AfD) gik fra at være et ikke-populistisk protestparti til at optage en retorik om et sandt, homogent folk uden legitime politiske modstandere.

Men han kan ikke omvendt komme i tanker om partier, der er gået i modsat retning fra populisme til en større grad af pluralisme og demokratisk indstilling.

»Den beklagelige kendsgerning i forhold til spørgsmålet om, hvordan de kunne blive mere moderate og ultimativt mere demokratiske, er, at der ikke er noget indlysende incitament for dem til at blive det. Hvis det lykkes populisterne at styrke opfattelsen af, at der er en repræsentationskrise, som de selv er de eneste, der kan løse – eller endnu værre: hvis andre partier giver dem ret i deres fortælling, sådan som de forskellige kristendemokrater i Tyskland dybest set gør – så vil det utvivlsomt styrke populisterne. Og så har de ingen grund til at vende sig i en mere demokratisk retning.«...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Hvad er det så, vi kan lære af de kulsorte populister?

Politiken d. 20/3 - 2016
Bo Lidegaard, Chefredaktør

Mange har travlt med at begræde protestpartiernes fremmarch og fremmane fortidens spøgelser. Færre er optaget af at lytte til, hvad protesterne går ud på...

…Hvordan kan vi forny den sociale kontrakt i en national ramme, der på samme tid åbner sig mod omverdenen og beskytter den enkelte mod social dumping og unfair konkurrence?

De svar, der hidtil er givet, tager ikke højde for utilfredsheden blandt dem, som ikke følger med op i stadig mere ulige samfund, der konkurrerer på et åbent globalt marked. Samtidig tager de for givet, at de nederste i samfundet over for fremmede indvandrere vil udvise et storsind, som få i eliten kunne drømme om, når det gælder beskyttelsen af deres egne privilegier.

Det er ikke mærkeligt, at reaktionen kommer stærkt. Det mærkelige er, at den ikke er kommet tidligere – og at vi, som udgør eliten, har så svært ved at forstå, at svaret ikke ligger i at stemple den vrede vælger, men i at gøre noget ved de problemer, der gør ham vred.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Poul Eck Sørensens blok

Kontakt:

 

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
poul@peaceweb.dk

 

 

Sidens top

 

The Art of Tolerance – An idea on its tour around the world!

"We have to get to know each other better ...
... it makes us understand one another better,
trust each other more, and live together more peacefully."

link til siden

 

bjorn

 

 

Krystalnat fakkeltog 2017

 

knat

 

 

Sidens top

Oversigt:

 

Forside og nye indlæg

 

Kontakt (venstre spalte)

 

Link parti

 

Fredslink

 

Lokale økologer

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Rettigheder i kommunen

 

Vigtige klip fra nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Flygtninge

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

Sidens top

 

hoved