hoved
lighed
3
Menu, Poul Eck Sørensen blok:
Forside og nyeste læserbrev m.m.
Kontakt
Kalender
Link parti
Link fredsarbejde
Lokale økologer
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske foreninger
Støt hjælpe-organisationerne
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne
Arkiv for læsebreve m.m.

 

6. August i Heerups have mod atomvåben
Heerups Have - kl. 20

Mindedag og demonstration mod atomvåben.

Ud over talen vil vi synge et par sange og hygge os med hinanden bagefter.

Tale ved Lisbet Skou

Sange, kaffe, te og kage. 

se kalender for Esbjerg Fredsbevægelse

26. august starter klimakaravanen i Esbjerg

Kl. 15 er der start med talere og sange på Torvet.

Link til klimakaravanens hjemmeside

Link til klimakaravanens Facebookside

Link til klimakaravanens facebookside i Esbjerg

Klimamarchen deltager d. 2/9 i Klimafolkemødet i Middelfart

 


Klimafolkemødet 2022

1. – 3. september 2022 – Middelfart -

Se programmet for
Årets program for Klimafolkemødet er klar. Læs mere og lad dig inspirere af, hvordan vi kan skabe klimahandling sammen.

Link

 

Foreningernes dag - lørdag d. 4/9 - 2022
kl. 10 - 14:30

Se programmet for forenngernesdag klik her.

Du kan møde Esbjerg Fredsbevægelsen den dag.
Vi har vores bod på Torvet.

 

Hadets anatomi - d. 9/11 - 2022

Oplægsholder Jens-Martin Eriksen der er forfatter til bogen.

Link til bogen

 

 

Forsiden > Nyheder > Fatigdom Kontakt - Oversigt

Fattigdom

 

Mange har slet ikke forstået, hvor alvorligt det er for mennekser at komme på kontanthjælp.
Regeringen er total kold over for, om dem, de sætter ned i sociale ydelser, kan finde et sted at bo på den lave ydelse.
Vi må forvente en yderligere stigning i hjemløse.
Det burde ikke finde sted i Danmark - det er et politisk valg, at de rigeste skal forgyldes, og de fattigste skal forarmes. Der er i Danmark råd til, at alle kan leve et værdigt liv, hvis vi fordeler rigdommene i det danske samfund bedre.
Den førte politik er i strid med menneskerettighederne.
Se indledningen og f.eks. § 22 og §25.
Den førte politik er også i strid med, at alle i et samfund får et bedre liv, når vi fordeler rigdommene i samfundet bedre.
Se "Klassekamp fra oven"
 

Websiden er opdelt i:

Klip fra nyhederne

Enhedslisten

Undersøgelser

 

Citater fra nyhederne

Kæmper for lovændringer

Tænketank sætter spot på udsattes retssikkerhed

Arbejderen d. 26/1 -2017

Retssikkerheden for socialt udsatte er blevet forringet de seneste år, fastslår den juridiske tænketank Justitia, der holdt oplæg på LO's socialpolitiske statusmøde tirsdag.

...

Justitia har ansat advokat Birgitte Eiriksson til at arbejde med retssikkerheden på det sociale område. I tirsdags deltog hun på LO's socialpolitiske statusmøde.

– Jeg kan ikke komme med en egentlig status, da vi lige er gået i gang med projektet, men vi har lavet en lille temperaturmåling på, hvordan det står til, forklarede Birgitte Eiriksson.

Hun henviste til tal fra Ankestyrelsen, der viser, at i de tilfælde hvor styrelsen afgør klager over kommunernes afgørelser i sociale sager, var der i 2015 fejl i 27 procent af sagerne.

Ankestyrelsen laver også undersøgelser af afgørelser i sager, hvor der ikke er blevet klaget. Blandt andet har styrelsen set på kommunernes brug af sanktioner i 2016 overfor modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

– Hele 53 procent af afgørelserne var forkerte og ville være blevet ændret, hvis der var blevet klaget. Det er meget voldsomme tal, som overrasker mig, sagde Birgitte Eiriksson.

...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

I USA er de fattige blevet en god forretning

Politiken d. 10/1 -2017

…I forrige århundrede vægrede politiinspektører sig ved at sætte folk, der ikke kunne betale huslejen, på gaden. I dag er der hele hold af betjente, der udfører husudsættelser. Flyttefirmaer specialiserer sig i udsættelser, andre sælger data om udsættelser til udlejere, og opmagasineringsfirmaer tjener penge, mens folk på gaden leder efter et nyt sted at bo…

…Det er Desmonds store fortjeneste, at han i bogen også går tæt på udlejerne, som ofte tjener langt mere på fattige familier som Arleens end på almindelige lejere, der har flere penge mellem hænderne. Til gengæld står udlejerne med alle udgifterne til regninger og vedligehold, hvis de har dårlige betalere eller ryger i konflikt med lejerne…

…Tallene dokumenterer, at der i 2011 var cirka 1,5 millioner amerikanske husstande med omkring tre millioner børn, der – hvis man ser på deres kontante pengebeholdning – kun har en kontant indkomst på to dollar pr. familiemedlem per dag. Derudover har familierne typisk, hvad de kan få i madkuponer. Men det er ikke kontanter, og masser af familiernes andre fornødenheder kan kun dækkes ved hjælp af kontanter. En ud af hver 25. familie med børn i USA er ’to dollar-fattige’, fremgår det af bogen.

Og tallet havde været kraftigt stigende siden 1996, hvor mange familier ganske vist blev løftet ud af fattigdom som følge af reformerne og det økonomiske boom i 1990’erne. Men det har også efterladt de mennesker, der ikke kan skaffe et job i et nedadgående jobmarked for kortuddannede, i det, forskerne kalder »ekstrem fattigdom«.

Et fænomen, der ifølge tallene ikke skelner mellem familietyper og race. Væksten er størst blandt afroamerikanere og latinoer. Men næsten halvdelen af de ’to dollar fattige’ er hvide…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Bekymring hos Kirkens Korshær. Stadig flere har ikke råd til mad

Arbejderen d. 24/12 - 2016

Madbudgetterne i Kirkens Korshær er steget voldsomt i kølvandet på de sidste års sociale reformer. Hjælpeorganisationen efterlyser mere fokus på fattigdom, også når julen er slut.

Antallet af danskere, der ikke har råd til mad, er kraftigt stigende, oplever hjælpeorganisationen Kirkens Korshær.

Her op til jul viser det sig ved, at 30 procent flere har søgt om julehjælp og ved stor søgning til de julemiddage, som Kirkens Korshær arrangerer rundt omkring i landet enten juleaften eller mellem jul og nytår.

Men der er ikke kun tale om et julefænomen. Kirkens Korshær oplever også, at et stigende antal mennesker opsøger værestederne resten af året for at få et måltid mad. Værestederne melder om madbudgetter, der er steget med mellem 25 og 100 procent i år for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel...

læs hele artiklen

Sidens top

 

"Jeg er gået i seng to gange sidste måned uden at have spist for at få råd til medicin"
Helen Schulze kæmper for at få kontanthjælpen til at strække til bare den allermest nødvendige medicin.

avisen.dk d. 15/12 - 2016

At kunne hente al den medicin, hendes læge udskiver på recept, er en luksus for Helen Schulze, der er på kontanthjælp.

Især efter hun mistede 680 kroner i boligstøtte, da kontanthjælpsloftet blev indført 1. oktober i år.

Hun er 48 år og har fået bevilget både rollator og hjemmehjælp fra kommunen. Hun har brug for smertelindring 24 timer i døgnet på grund af smerter i ryg, led og muskler. Men bare at få den smertestillende medicin har holdt hårdt denne måned.

Jeg er gået i seng to gange i november uden at have fået mad hele dagen, fordi jeg blev nødt til at bruge pengene på medicin. Men jeg kan slet ikke bevæge mig uden de smertestillende, siger Helen Schulz.

For to år siden viste en rapport fra TrygFonden, at fire ud af ti på kontanthjælp havde ladet været med at hente receptmedicin, fordi de ikke havde råd. Det samme gjaldt fem procent af den samlede befolkning…

læs hele artiklen

Sidens top

 

"Hvad skal vi gøre, når forældre bliver sat på gaden med deres børn i favnen?"

avisen.dk d. 26/11 - 2016

Når Kirkens Korshær søndag samler penge ind til fordel for fattige i Danmark, skal pengene gå til madpakker til skolebørn og nærende, fed mad til udsatte familier. Avisen.dk har besøgt en børnecafé...

… Vi ser nu effekten af kontanthjælpsloftet. Der kommer unge, som ikke har varmt nok tøj på. Det kan være en vinterjakke, hvor lynlåsen ikke virker, eller en ældre søskendes flyverdragt, der er alt for stor. Det kan også være lus. Det er dyrt at købe lusemiddel, så det prioriteres måske ikke altid. Det er enormt stigmatiserende, siger Isa Østerbye.

Selvom Kirkens Korshær er politisk neutral, ligger de ikke skjul på, at de ser behovet for landsindsamlingen som et resultat af den førte socialpolitik under den nuværende og tidligere regering…

læs hele artiklen

Sidens top

 

Hvorfor er min søn mindre værd end os andre?

Kristeligt Dagblad d. 6/11 - 2016

Hvordan ender et ungt menneske på førtidspension i stedet for at arbejde? Gennem min søns historie vil jeg fortælle, hvordan det kan ske. Og samtidig spørge regeringen: Hvorfor skal min søn skammes ud og høre, at han gør lønmodtagerne til grin?…

…Jeg bliver ked af det, når det udtrykkes, at blandt andet førtidspensionister ligefrem gør lønmodtagere til grin. Jeg kan ikke afvise, at der er nogen på kontanthjælp, som kunne og burde være i arbejde, men de bliver næppe motiverede af at blive skammet ud, og hvorfor er løsningen at straffe alle? Man pisker ikke alle topskatteydere, fordi der er nogen, der snyder i skat, tværtimod. Men hvordan ender et ungt menneske på førtidspension i stedet for at arbejde? Jeg vil gennem min søns historie fortælle, hvordan det kan ske…

Læs hele artiklen

Kommentar: Kære Inge. Tak for din artikkel. Dejligt når et menneske mindre os om at alle er lige værd. Få år tilbage i vores Danmarks historie var det en selvfølge, at man skulle tage sig af de svageste, sådan er det ikke længere, et flertal af politikkerene i Folketinget har mistet forståelsen for fælleskabets værdi og næstekærlighed. Mange politikkere er, som det tidligere er nævnt i Kristelig Dagblad, på vej til at geninføre 30'ernes had og befolkningsgruppers indbyrdes striden. I stedet kunne man fordele de rigdomme der er i vort samfund på en bedre måde, der er fint råd til at alle kan leve et værdigt liv. Sociologer har med mange undersøgelser vist, at alle i et samfund får et bedre liv, når vi lever i samfunder hvor ulighederne ikke bliver for store. Se f.eks. Klassekamp fra oven. Med den førte politk opfylder vi ikke FN's menneskerettigheder fra 1948. Læs f.eks her.

Sidens top

 

Kontanthjælpsmodtagere kan straffes økonomisk for at få hjælp fra venner

avisen.dk d. 3/7 - 2016

For meget praktisk eller økonomisk hjælp kan betyde, at kontanthjælpsmodtagere får lavere kontanthjælp, fordi de bliver set som samlevende...

…Direktør i Mødrehjælpen Mads Roke Clausen mener, at kommunernes grundlag for at afgøre, hvem der er samlevende, er alt for uklart.

- Vi har set et eksempel på nogle, der spiste aftensmad sammen en gang om ugen og blev straffet for det ved at blive set som samlevende. Det er helt ude af proportioner, siger Mads Roke Clausen…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

skattely

 

Det er aldrig de rige, der nasser på samfundet

Politikken d. 11/4 - 2016

… Europakommissionen skønner, at skatteunddragelse koster EU svimlende 7.500 milliarder kroner om året. Opgørelsen er blandt andet baseret på en rapport, som den britiske skatteekspert Richard Murphy har lavet. Han mener, at Danmark går glip af 149 milliarder kroner årligt i skatteunddragelse.

Til sammenligning vurderer regeringen, at udgifterne til flygtninge i 2016 vil løbe op i 11 milliarder kroner…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

TILOVERS
Tænketank: Kontanthjælpen er blevet samfundets skraldespand

ugebrevet A4 d. 7/4 - 2016

Regeringens argumenter var fordrejet, da den hamrede kontanthjælpsloftet fast med henvisning til en eksplosiv vækst i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der er kun kommet flere kontanthjælpsmodtagere, fordi der er blevet lukket for andre overførselsindkomster, viser Cevea i nyt notat. Socialrådgiverne og forsker bakker kritikken op…

…Forringelser hjælper ikke

Den overvejende del af kontanthjælpsmodtagerne har ifølge Majbrit Berlau psykiatriske lidelser, og deres mulighed for at komme i behandling er blevet forringet af, at der i mange år er blevet nedlagt behandlingspladser i psykiatrien.

»Man kan forringe ydelserne for disse kontanthjælpsmodtagere lige så tosset, man vil, men man bliver altså ikke rask af at blive fattig. Tværtimod viser alle undersøgelser, at det har minimal betydning for de stærke at blive presset. Og for den store gruppe af svage ledige vil det kun forringe deres situation, hvis de holdes fast i fattigdom, ikke har råd til lægeordineret medicin og presses hele vejen rundt,« siger hun.

Hvis de svage kontanthjælpsmodtagere skal have en chance, skal der ifølge Majbrit Berlau tre ting til: En langt mere offensiv behandling af deres helbredsproblemer end nu, et løft af deres kompetencer og udviklingen af et rummeligt arbejdsmarked…

…En ulige konkurrence

EU-aftalen om arbejdskraftens fri bevægelighed skærper især konkurrencen om lavtlønsarbejde, og spørgsmålet er ifølge Anders Bruun Jonassen, om man kan bebrejde kontanthjælpsmodtagerne, at de taber denne konkurrence om jobs.

»Jeg mener, at man skal passe på med at læse hele udviklingen som et tegn på lav arbejdsvillighed blandt dem, der ender på kontanthjælp,« siger han.

I andre lande, der ikke har det samme sociale sikkerhedsnet som i Danmark, vil mange med de problemer, som karakteriserer en stor del af danske kontanthjælpsmodtagere, være forsørget af familie og heller ikke være i beskæftigelse, påpeger forskeren.

»Det, der giver mest mening i forhold til at måle en befolknings vilje til at arbejde, er at se på andelen af folk i beskæftigelse. Og her ligger Danmark jo godt. Beskæftigelsesfrekvensen er gået tilbage siden krisen, men i nullerne var den høj, selv med en fireårig dagpengeperiode. Så selv med et generøst ydelsessystem, har vi ikke nødvendigvis en stor restgruppe i forhold til andre lande,« siger Anders Bruun Jonassen.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Oversigt over L113
- der desværre blev vedtaget.

Afstemningsnummer 303
65. Møde, 17.03.2016, 10:00
3. behandling af L 113: Om nyt kontanthjælpsloft, 225-timersregel og ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.. Endelig vedtagelse

Link til afstemning og oversigt over loven

Siden top

 

Ministerens 5 nye vildledninger og udeladelser i kontanthjælpsdebatten

avisen.dk d. 16/3 - 2015

Torsdag den 17. marts 3. behandles L 113 - loven om de samlede maksimale ydelser til kontanthjælpsmodtagere samt kravet om 225 timers udnyttet arbejdsevne hos alle kontanthjælpsmodtagere.

Men allerede inden loven færdigbehandles i Folketinget er der afdækket nye vildledninger og udeladelser i såvel ministersvar som oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet.

Der har allerede været en lang række af kritiske artikler bragt i et bredt udsnit af den skrevne presse, radio samt tv. Men der er tilsyneladende ingen ende på hvad vi kan finde af kritisable fejl og mangler i det fremsatte lovforslag og i det politiske arbejde omkring lovforslagets behandling.

Det bagvedliggende materiale til de efterfølgende 5 punkter vil blive sendt til avisen.dk i håbet om, at de vil og kan nå at faktatjekke indholdet og bringe dem som nyheder inden afstemningen i morgen.

Læs hele artiklen

Siden top

 

Socialt udsatte udfordrer Dansk Folkeparti med åbent brev

DenOffentlig.dk d. 15/3 - 2016

I TV udsendelsen ”Demokratiets aften” slog Dansk Folkeparti fast, at I ikke ville stemme for besparelser på kontanthjælpen, og at I ikke ville genindføre et kontanthjælpsloft, skriver den sociale modstandsbevægelse til Kristian Thulesen Dahl.

Til Dansk Folkeparti

Att.: Kristian Thulesen Dahl

København 14. marts 2016

Åbent brev angående L 113 ”Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love”

læs hele artiklen

Siden top

 

Enlige forældre på kontanthjælp mister tusindvis af kroner

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd d. 3/3 - 2016

En enlig med to børn på kontanthjælp mister mellem 30.000 kr. og 35.000 kr. årligt, som konsekvens af regeringens kontanthjælpsloft. Det svarer til et reduceret rådighedsbeløb på tusindvis af kroner hver måned. Hvis en enlig mor med to børn oveni kontanthjælpsloftet også rammes af 225-timersreglen, så reduceres rådighedsbeløbet med mere end 3.000 kr., hver eneste måned.

læs hele artiklen

Siden top

 

Løkkes integrationsydelse rammer 11.900 børn næste år

Avisen.dk d. 5/12 - 2015
Allerede fra næste år vil knap 12.000 børn blive ramt af regeringens nye integrationsydelse, og året efter er det næsten dobbelt så mange. For mange af dem vil det betyde fattigdom, viser beregninger.

- Vi frygter at se en stigning i antallet af fattige børn, og at det kan få negative konsekvenser for dem resten af livet også, siger analysechef Jonas Schytz Juul til Avisen.dk.

tabel1

Skønsmæssig opgørelse over antallet af forsørgere og børn i familier på landsplan på integrationsydelse. Målgruppen er opgjort i helårspersoner. Målgruppen for integrationsydelse udvides i finansloven for 2016 til at omfatte herboende. I ovenstående målgruppe er der derfor medtaget både nyankomne og herboende modtagere af integrationsydelse. Kilde: Udlændinge-, integrations- og boligministeriet.

læs hele artiklen

Siden top

 

Danmarks nye fattige - hvor skal de bo?

Nye beregninger: Så hårdt rammer kontanthjælpsloftet enlige mødre.

Avisen.dk d. 10/2 - 2016

Det nye kontanthjælpsloft kommer til at ramme de enlige mødre hårdere end hidtil antaget, viser nye beregninger.

En enlig mor med ét barn kan miste 4.500 kroner hver måned, hvis Folketinget vedtager regeringens forslag til et nyt kontanthjælpsloft, som bliver førstebehandlet i dag, tirsdag. Det viser nye beregninger, som Lejernes Landsorganisation (LLO) har foretaget for Avisen.dk.

- Hvis man bliver skilt og mister sit arbejde, kommer man virkelig i en truet situation, hvor man risikerer at blive sat ud af sin lejlighed, fordi man ikke kan betale husleje, siger cheføkonom i LLO Jesper Larsen…

Læs hele artiklen

Siden top

 

Nett er syg, på kontanthjælp og flov: "Jeg kan ikke forsørge min familie"

Avisen.dk d. 22/11 - 2015

24-årige Nett Eskildsen er flov over at være på kontanthjælp, men hun er for syg til at arbejde. Hun har daglige bekymringer om fremtiden.

Arbejdsdagen 3. februar 2010 blev skæbnesvanger for den i dag 24-årige Nett Eskildsen.

En snestorm rasede over Danmark, og i radioen blev al unødig færdsel frarådet. Alligevel hoppede Nett Eskildsen op på sin cykel. Hun arbejdede i hjemmeplejen og var opsat på at komme ud til de syge og handicappede borgere, som havde brug for hjælp trods de store mængder sne og glatte veje.

Nett Eskildsen var vant til at cykle 60 kilometer om dagen, men det glatte føre fik pludselig cyklen til at forsvinde under hende.

- Jeg væltede og slog mit ben. Det pegede 90 grader i den forkerte retning, fortæller hun om det, der skulle blive startskuddet til hendes møde med systemet.

læs hele artiklen

Siden top

 

Pressemeddelelse: Moderne kontanthjælpsloft giver gammeldags fattigdom

Rådet for socialt udsatte d. 2/10 - 2015

- Det er klart dokumenteret, at de ydelser, som regeringen nu genindfører, medfører fattigdom. Erfaringer med fattigdomsydelserne i 00’erne viste, at cirka en tredjedel af de ramte lod være med at købe lægeordineret medicin, to tredjedele lod være med at gå til tandlæge og knap en tredjedel lod være med at spise tre måltider om dagen, fordi de ikke havde råd. Den slags helt basale afsavn,
som normalt hører hjemme i en anden verden, bliver også konsekvensen af det moderne kontanthjælpsloft og 225-timersreglen kombineret med den allerede vedtagne integrationsydelse.

Udtaler Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, om regeringens nye kontanthjælpspakke. Han fortsætter:

- Regeringen skylder imidlertid svar på, hvor mange personer, den forventer, bliver berørt af fattigdom som følge af forslaget. Herunder også, hvor mange børn der bor med de mange forsørgere, der nu rammes af kontanthjælpsloftet og timereglen.

Hvor mange rammes?
Regeringen siger selv omtrent 32.000 fuldtidspersoner. Hvor meget det tal dækker over i antal personer, fremgår ikke af forslaget. Man ved heller ikke, hvor mange børn der kommer til at lide basale afsavn som følge af jobreformen. Det store antal berørte fuldtidspersoner står i kontrast til, at regeringen kun regner med, at der kommer 650 fuldtidspersoner i beskæftigelse.

Regeringens såkaldte moderne kontanthjælpsloft består af en række tiltag, som beskærer ydelserne for kontanthjælpsmodtagere. Pakken indeholder både et kontanthjælpsloft, en 225-timers regel og en harmonisering af ungeydelsen. Jann Sjursen ser gerne, at regeringen nu kommer med en plan for,
hvordan de stillinger, der skal til for at kontanthjælpsmodtagerne kan arbejde de krævede 225 timer om året, tilvejebringes.

Yderligere oplysninger:
Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01

Link til rådet for socialt udsatte

 

 

Ulighed er noget, vi har valgt

Information d. 1/10 - 2015

Vi kan mindske uligheden, hvis vi vil. Nogle vil tabe på det – skatterne vil stige – men det kan lade sig gøre.«

Sådan siger den anerkendte, britiske økonom Sir Anthony Atkinson, der i disse dage gæster København, for at promovere sin nye bog Ulighed – Hvad stiller vi op?

Den 71-årige professor fra London School of Economics er ikke en hr. hvem-som-helst. Han har forsket i økonomisk ulighed gennem fire årtier og har blandt andet undervist den franske stjerneøkonom Thomas Piketty, der i 2013 fik hele verden til at diskutere ulighed med sin bog Kapitalen i det 21. århundrede (som Atkinson bidrog til).

»Ulighed er ikke et produkt af udefrakommende kræfter, men et spørgsmål om politik. Derfor kan vi også ændre retning,« siger Atkinson…

læs hele artiklen

se også inequalitybriefing.org

Siden top

 

Aktionærerne forgyldes mens investeringerne stagnerer

Arbejderen d. 17/9 - 2015

Økonomerne i Verdensbanken konkluderer, at hvis de vestlige lande vil have gang i væksten, skal de øge indkomsterne til de lavestlønnede. Regeringen lægger op til at gøre det modsatte.

Løkke-regeringen har i sit regeringsgrundlag proklameret, at den vil sænke skatter og afgifter for erhvervslivet, hvorfor den har sat sig som mål at lave en egentlig erhvervsbeskatningsreform.

Reformen skal forbedre investeringsklimaet i Danmark, så landet kan tiltrække udenlandske investeringer, lyder det fra regeringen.

Novo Nordisk har over de seneste to år udbetalt mere end deres egenkapital på over 40 milliarder til aktionærerne.

Herudover vil Løkke gennemføre de skattelettelser, som blev forhandlet på plads under SRSF regeringen i forbindelse med dens skattereform. Den gang vurderede medierne, at Novo Nordisk var den virksomhed, der ville få mest ud af skattelettelserne med cirka 400 millioner kroner om året. Begrundelsen for skattelettelser var den gang, at det ville skabe arbejdspladser.

Læs hele artiklen

Siden top

 

En historisk chance er spildt i et år for globale aftaler

MS d. 15/7 - 2015

Ved FN topmødet i Etiopiens hovedstad er der netop indgået en aftale som er skuffende, vurderer Mellemfolkeligt Samvirkes udsendte deltager. Den indgåede aftale lægger rammen for de næste femten års finansiering af udvikling og FN’s nye verdensmål. Til allersidst på forhandlingsbordet lå et forslag om at oprette et nyt, demokratisk skatteorgan med mandat til at udvikle nye globale skatteregler.

Det nuværende internationale skatteregime betyder, at udviklingslande hvert år går glip af flere skatteindtægter end de får ind i udviklingsbistand – til trods for at investeringer og erhvervsudvikling i udviklingslandene faktisk tager fart. Der kunne ikke opnås enighed om et nyt skatteorgan, og slutaftalen indeholder derfor meget få konkrete beslutninger.

Læs hele artiklen

Siden top

 

London-professor sår tvivl om den nordiske ligheds levedygtighed

Politiken d. 6/4 - 2015

Den økonomiske og politiske ulighed vokser hurtigt i de rige lande.

De rige i de rige lande bliver ikke bare rigere i et ufatteligt hurtigt tempo, de har også stjålet den politiske dagsorden fra vælgerne.

Robert Wade, som Politiken mødte inden foredraget, ynder at citere den afdøde amerikanske højesteretsdommer Louis Brandeis (1856-1941), der sagde:

»Vi er nødt til at vælge. Vi kan få demokrati, eller vi kan få rigdom koncentreret i hænderne på nogle få, men vi kan ikke få begge dele«.

Læs hele artiklen

Siden top

 

Undskyldning fra en socialrådgiver

fjerdedelen.dk d. 25/3 - 2015

Kære kontanthjælpsmodtager

Jeg kan ikke bære at se alle de slag, du får i pressen. Til tider skammer jeg mig over det du får i mødet med mig.

Jeg ved, at du har været igennem mere end de fleste, og at du kæmper en kamp hver dag. Hvad end det er den fortid, som forfølger dig eller den fremtid, som ikke giver dig de muligheder, du har brug for…

…Kære kontanthjælpsmodtager – det er ikke din skyld! Du lever bare i en tid, hvor vi heller vil beskrive dig, end at gå ud og smøge ærmerne op og hjælpe dig. Vi har alle et ansvar over at have gjort dig til syndebuk, og det er en katastrofal fejl.

Den hårde tone der er omkring kontanthjælpsmodtagere er efterhånden blevet accepteret af flertallet. Mit lys brænder endnu. Jeg vil sige det igen og igen der må da være nogen der lytter så denne hetz, mod kontanthjælpsmodtagere stopper.

Kære kontanthjælpsmodtager – du fortjener en kæmpe UNDSKYLDNING!

Venlig Hilsen

Socialrådgiveren

Læs hele bloggen

 

 

Sidens top

Carl Scharnberg:

"STYKKE FOR STYKKE
En kammerat sagde det således:
Først tar' de de langtidsledige, men
vi er jo ikke langtidsledige, vel?
Så undergraver man efterlønnen, men
vi er jo ikke på efterløn.
Så rammes de enlige mødre, men vi...
fejler jo ikke noget, vel?
Så skal der skæres ned på plejehjem,
men vi er jo ikke...
Stykke for stykke. Hele tiden."

 

Poul Henningensen:

"Der er noget selvmodsigende og tåbeligt ved, at netop borgerskabet hylder fattigdommen som flidens forudsætning.
Rigdom er øjensynligt kun skadelig for fattigfolk.
De rige kan sagtens tåle at være rige uden at tabe initiativet og arbejdsomheden."

Poul Henningsen
(9. september 1894 i Ordrup - 31. januar 1967 i Hillerød var en dansk lysmager, arkitekt, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser kendt under initialerne PH.
Han var søn af forfatteren Agnes Henningsen og stedsøn til cand.mag., vicekonsul Mads Henningsen.
Hans biologiske far var forfatteren Carl Ewald.

 

 

Hvornår er man enlig?

Ankestyrelsen

De hjemløsesorganisation:

Sand

 

Støt Underskriftsindsamlingen

bekampFatigdom

Rul kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse tilbage!

De store besparelser rammer de mest udsatte medborgere og tjener kun et formål om at straffe, kontrollere og skabe fattigdom. Især bliver mange børn ramt.

Flere organisationer og boligforeninger har været ude med triste prognoser, der siger, at mange er faretruende nær - eller reelt vil blive hjemløse som konsekvens af disse besparelser.

Der er ingen syge mennesker, der pludseligt bliver raske af at blive fattige og blive tvunget til at finde et arbejde.

Tværtimod vil folks sygdom og problemer blive større.

Grundet den forrige regerings reformer ser vi en stor gruppe parkeret på kontanthjælp, fordi det er blevet meget svært at få en førtidspension. Syge mennesker sendes i stressende ressourceforløb og langvarige jobafklaringsforløb. Der er også flyttet folk fra dagpenge eller efterløn til den lavere kontanthjælp og folk sendes udi såkaldte "nyttejobs". Antallet af reelt jobparate har ikke været så lavt siden 2008, og antallet af såkaldt "aktivitetsparate" er steget. Det vil sige, dem der ikke kan varetage et arbejde pga forskellige problemstillinger - fx psykisk sygdom eller andet.

Integrationsydelsen er umulig at leve af, så det er urealistisk at flygtningefamilier kan leve et liv uden store afsavn. Bare at finde en bolig med en husleje på omkring 2100 kr. vil blive umuligt. Det er ikke noget vi som samfund, kan byde mennesker, der er flygtet fra krig, sult og undertrykkelse.

Vi er meget bekymrede for konsekvenserne af disse besparelser og frygter yderligere fattigdom og ulighed, øget sygdom, øget kriminalitet, øget prostitution og andet.

Forskning fortæller os, at et samfund er mest velfungerende og har en større grad af lykke, sundhed, uddannelse etc. jo mere lige det er. Regeringen og støttepartierne handler stik imod den viden.

Vi mener, at det reelle sigte med disse besparelser og den store reformiver er at lægge pres på mindstelønningerne. Det er udtryk for et ideologisk ønske fra arbejdsgivere m.m om at afmontere den såkaldte 'danske model' og indføre et mere utrygt arbejdsmarked med mindskede rettigheder. I den proces er politikerne indstillet på at ofre syge, handicappede, flygtninge, børn og andre grupper - og sende dem ud i fattigdom, håbløshed og et liv med kæmpemæssige afsavn.

Derfor skal disse besparelser på de udsatte rulles tilbage. Det er i vores alles interesse. Både folk på og udenfor arbejdsmarkedet.

Der er råd til velfærd og tryghed i Danmark, og hvis de rigeste ikke unddrog kæmpemæssige formuer i skat, ville vi ifølge britisk skatteekspert have 149 milliarder ekstra i statskassen! Så lad os stoppe omfordelingen fra de fattige til de rige og sikre alle et værdigt liv.

Link til underskriftsindsamling

Tænketank: Kontanthjælpen er blevet samfundets skraldespand - Ugebrevet A4 d. 7/4 - 2016

Det er aldrig de rige, der nasser på samfundet - Poltikken d. 11/4 - 2016

 

Om Virklighedens Velfærd

Danmarks Lærerforening, FOA, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, HK-Kommuna. Klik på linket

http://www.virkelighedensvelfaerd.dk/

Film på web-stedet ovenfor.

 

Sidens top

 

 

ol

 

 

 

 

 

Enhedslisten

 

evaK

 

Finn Sørensen:

Jørn Neergaard Larsen levede desværre op til min bange anelser på dagens samråd om kontanthjælpsloftet. Han kan ikke bestride Boligselskabernes vurdering af at 14.000 mennesker risikerer at blive tvunget ud af deres bolig. Han kan ikke svare på, hvor er så de ledige, billige boliger, som disse mennesker kan flytte ind i. Han oplyser, at der i februar måned kun var ca. 1600 ledige almene boliger i hele landet, men de 1200 ligger altså i midt- og sønderjylland! Og det forlyder ikke noget om hvad huslejen er, eller hvilken stand de er i. Så henviste han til at der jo også var ledige boliger i den private sektor, men kunne ikke lige sige hvor mange eller hvor.Han kan ikke svare, for han ved hvad konsekvenserne bliver: Flere udsættelser, flere splittede familier, flere hjemløse, øgede omkostninger for kommunerne, men han og de andre partier i blå blok fremturer. Det er hamrende kynisk.

Se på facebook

Siden top

 

Enhedslisten om socialpolitik

Sociale rettigheder og en indkomst, der er til at leve af, skal erstatte mistillid og kaskader af nedskæringer i sociale ydelser.

Læs mere her

Siden top

 

Enhedslistens indlæg om socialpolitik

Ikke-jobparate skal også undtages fra kontanthjælpsloft

Minister skal handle i sygedagpengesager

EL opfordrer til modstand mod kontanthjælpsloft

Retssikkerheden for dårlig for borgere med handicap

m.fl.

klik her

Siden top

 

Undersøgelser

 

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark

Analyse

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd d. 29/2 - 2016

Selv om Danmark er internationalt kendt for en høj social mobilitet, er der stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse man vokser op i, og hvor man havner som voksen. En tredjedel af underklassens børn ender i dag selv i underklassen, og andelen er steget fra 2003 til 2013. Underklassebørn har 4,6 gange så stor risiko for at havne i underklassen som overklassens børn...

læse hele artiklen

hent analysen

 

Fattigdom og afsavn

SFI d. 26/2 - 2016

Om materielle og sociale afsavn blandt økonomisk fattige og ikke-fattige

Forfatter(e): Lars Benjaminsen, Morten Holm Enemark og Jesper Fels Birkelund

Du kan købe rapporten eller downloade den gratis.

Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse af materielle og sociale afsavn blandt økonomisk fattige og økonomisk ikke-fattige i Danmark. Undersøgelsen afdækker omfanget og karakteren af afsavn blandt både voksne og børn.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i den definition af økonomisk fattigdom, der blev udarbejdet af ekspertudvalget om fattigdom i 2013, og den måler afsavn i ni dimensioner: mad, beklædning, bolig, indbo, kommunikation, transport, sociale aktiviteter, rekreative aktiviteter samt helbred og personlig pleje.

Rapporten giver ikke bare et nuanceret indblik i forholdet mellem økonomisk fattigdom og afsavn, men beskriver også samspillet med bl.a. beskæftigelse, familieforhold, gæld, psykisk sygdom og social udsathed.

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af satspuljepartierne og Social- og Indenrigsministeriet.

Sidens top

 

Ekspert: Fattige kontanthjælpsmodtagere har det sværest

Avisen.dk d. 26/2 - 2016

Der er forskel på fattige. Og de fattige, der har det allersværest, er enlige kontanthjælpsmodtagere uden børn. Har du en kronisk sygdom eller psykiske lidelser er det også med til at forværre situationen, viser ny rapport.

Om rapporten fra SFI

Læs hele artiklen

Siden top

På kontanthjælp: Når en ødelagt knallert kan vælte økonomien

Avisen.dk d. 26/2 - 2016

Tandlæge, reparationer eller bare en tur med bussen kan vælte økonomien for syge på kontanthjælp

…I raporten, der kommer i dag, viser det sig, at 42 procent af de økonomisk fattige ikke har været til tandlæge, fordi de ikke har råd. Det samme gælder ti procent af den ikke-fattige befolkning…

Læs hele artiklen

Om rapporten fra SFI

Siden top

 

Ny rapport: Tid til at sætte en stopper for skattely

Oxfame og IBIS d. 17/1 - 2016

Verdens 62 rigeste ejer det samme som de 3,6 mia. fattigste.

Af: Simon Ankjærgaard

Den globale ulighed er løbet løbsk, viser ny rapport fra Oxfam og IBIS før World Economic Forum i Davos.

Verdens politiske og finansielle elite bør for alvor forpligte sig på at få afskaffet skattely og den industri, der lever af skattetænkning og skatteunddragelse. Sådan lyder opfordringen fra Oxfam og IBIS i rapporten ”En økonomi for den ene procent”, som offentliggøres forud for det årlige World Economic Forum i Davos i Schweiz fra onsdag 20. til 23. januar.

Rapporten dokumenterer og analyserer den globale ulighed, der i den grad er løbet løbsk – og som forhindrer, at målet om at få udryddet global fattigdom inden 2030 kan blive indfriet. Tallene i rapporten er foruroligende. I dag har verdens rigeste én procent større rigdom, end alle andre mennesker til sammen. Blot 62 absurd rige ejer det samme som den fattigste halvdel af jordens befolkning – i alt 3,6 milliarder mennesker. For fem år siden skulle der 388 milliardærer til.

Et verdensomspændende netværk af skattely og en voksende skattetænkningsindustri har givet store selskaber og meget rige mennesker mulighed for at skjule deres milliardoverskud og har dermed været drivkraften i, at uligheden er accelereret i en hidtil uset grad.

Derfor lancerer Oxfam og IBIS i dag en global underskriftsindsamling, der opfordrer verdens ledere til at sætte en stopper for skattely nu.

Skriv under her

Læs hele artiklen

Så stor er andelen af utrygge danskere: Højeste niveau i 10 år

Avisen.dk d. 24/10 - 2015

Den seneste tryghedsmåling fra Trygfonden viser, at andelen af danskere, som føler sig utrygge, er den højeste i 10 år, skriver Politiken.

Andelen af utrygge danskere ligger på det højeste niveau i mere end 10 år. Fra 2004 til 2015 er andelen således steget fra 2,5 procent til 17,7 procent.

Det skriver Politiken lørdag på baggrund af den seneste tryghedsmåling fra Trygfonden.

Læs hele artiklen

Læs rapporten

Siden top

 

Global ulighed: Én procent ejer nu halvdelen af verdens værdier

Piopio d. 14/10 -2015

Ny rapport viser, at en procent af klodens befolkning ejer mere end resten tilsammen. Det er første gang, at tallet har passeret 50 procent, og tendensen bekræftes andre steder. Den stigende ulighed kan skade væksten.

Den globale ulighed fortsætter med at stige drastisk: Én procent af jordens befolkning ejer nu flere værdier, end de resterende 99 procent tilsammen. Helt præcist ejer personer med en formue over 759,900 dollars 50,4 procent af den samlede, globale formue der er på private hænder.
kommentarer

Det er angiveligt første gang, at tallet har passeret 50 procent, skriver finanshuset Credit Suisse i sin netop udgivne Global Wealth Report. Den hidtidige ”rekord” stammer fra år 2000 og er på 48,9 procent. I de følgende år faldt andelen til omkring 45 procent, men de seneste år er der atter sket en markant stigning. Nu er verdens rigeste altså ikke kun tilbage på 2000-niveau, men har også passeret den symbolske grænse på 50 procent…

Læs hele artiklen

Siden top

 

 

 

 

Sandheden om kontanthjælpen

Social Politisk forening d. 12/9 - 2015
af Preben Etwil

Der er ufattelig mange mennesker, der ønsker at gøre sig kloge på kontanthjælp og kontanthjælpsmodtagere.
Meget få af dem bygger dog deres udsagn på faktuel viden…

…Rockwoolfondens Forskningsenhed har med deres nylige rapport om kontanthjælpen gennem 25 år, gjort det muligt, at skille snot fra overskæg…

…Danmark er et af de lande i verden, der har den største erhvervsfrekvens, dvs. folk på arbejdsmarkedet. Forskellen mellem Danmark og mange andre lande er, at Danmark finansierer overførslerne gennem skatterne, mens andre lande i højere grad forsørger de ikke arbejdsduelige gennem familierne og almisser…

Læs hele artiklen

Siden top

 

Mere ulighed i verden

Arbejderen d. 15/7 - 2015

Siden 1980'erne er uligheden vokset støt. De rige er blevet rigere, og de fattige endnu fattigere, viser rappport fra OECD.
Artiklen kræver abonnement

Læs hele artiklen

OECD rapport om ulighedern

Klip fra OECD rapporten om uligheden

Siden top

 

 

Klodens 100 rigeste kunne afskaffe global fattigdom fire gange

Information d. 25/1 2013

Det sagde en af verdens største udviklingsorganisationer, britiske Oxfam, forleden. Den slags ville man næppe høre i Danmark...

…I det England, som efter sigende er så glade for Borgen, har organisationen Oxfam til gengæld valgt at sige det åbenlyse højt og klart: »Det giver ikke længere mening at kæmpe mod fattigdom og nød uden samtidig at kæmpe mod ekstrem rigdom.«

Man vedstår, at det er et nybrud, at udviklingsorganisationer går så direkte efter at problematisere ulighed, men at lade som om man ikke behøver at gøre det, bliver bare stadig sværere. Men i Danmark er meget muligt i disse år, så når vi diskuterer samtidens udfordringer, handler det mest om, at dem, der har mindst, faktisk har for meget. Hvis det ikke var så alvorligt, var det jo næsten komisk. Vi lever efterhånden i en parallel virkelighed, hvor de fleste progressive ideer effektivt ignoreres…

Læs hele artiklen

Siden top

 

Poul Eck Sørensens blok

Kontakt:

 

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
poul@peaceweb.dk

 

 

Sidens top

 

The Art of Tolerance – An idea on its tour around the world!

"We have to get to know each other better ...
... it makes us understand one another better,
trust each other more, and live together more peacefully."

link til siden

 

bjorn

 

 

Krystalnat fakkeltog 2017

 

knat

 

 

Sidens top

Oversigt:

 

Forside og nye indlæg

 

Kontakt (venstre spalte)

 

Link parti

 

Fredslink

 

Lokale økologer

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Rettigheder i kommunen

 

Vigtige klip fra nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Flygtninge

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

Sidens top

 

hoved