hoved
ny
3
Menu, Poul Eck Sørensen blok:
Forside og nyeste læserbrev m.m.
Kontakt
Kalender
Link parti
Link fredsarbejde
Lokale økologer
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske foreninger
Støt hjælpe-organisationerne
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne
Arkiv for læsebreve m.m.

 

6. August i Heerups have mod atomvåben
Heerups Have - kl. 20

Mindedag og demonstration mod atomvåben.

Ud over talen vil vi synge et par sange og hygge os med hinanden bagefter.

Tale ved Lisbet Skou

Sange, kaffe, te og kage. 

se kalender for Esbjerg Fredsbevægelse

26. august starter klimakaravanen i Esbjerg

Kl. 15 er der start med talere og sange på Torvet.

Link til klimakaravanens hjemmeside

Link til klimakaravanens Facebookside

Link til klimakaravanens facebookside i Esbjerg

Klimamarchen deltager d. 2/9 i Klimafolkemødet i Middelfart

 


Klimafolkemødet 2022

1. – 3. september 2022 – Middelfart -

Se programmet for
Årets program for Klimafolkemødet er klar. Læs mere og lad dig inspirere af, hvordan vi kan skabe klimahandling sammen.

Link

 

Foreningernes dag - lørdag d. 4/9 - 2022
kl. 10 - 14:30

Se programmet for forenngernesdag klik her.

Du kan møde Esbjerg Fredsbevægelsen den dag.
Vi har vores bod på Torvet.

 

Hadets anatomi - d. 9/11 - 2022

Oplægsholder Jens-Martin Eriksen der er forfatter til bogen.

Link til bogen

 

 

forsiden > Nyheder > Offentlig ansat Bliv medlem - Kontakt - Oversigt

Offentligt ansatte

 

Regeringen vil sløjfe op til 20.000 offentligt ansatte

Politiken d. 7/12 - 2016

Regeringsgrundlaget vil betyde dårligere service i den offentlige sektor, vurderer tænketanken Kraka.

Det er regeringens helt store forandringsprojekt. Står det til Venstre, Liberal Alliance og de konservative skal den offentlige sektor effektiviseres, udvikles og konkurrenceudsættes i langt højere grad end tidligere. Men nye tal fra tænketanken Kraka viser samtidig, at der med det nye regeringsgrundlag vil være markant færre hænder i den offentlige sektor i fremtiden, hvis den politiske plan bliver ført ud i virkeligheden.

»Det sandsynlige er, at vi dermed kommer til at se en nedgang i de offentlige serviceydelser«, vurderer cheføkonom og vicedirektør, Jens Hauch.

Det skyldes også, at vi i de kommende år bliver markant flere ældre i samfundet. Skal man matche det såkaldte demografiske træk, der tager højde for befolkningsudviklingen, vil det ifølge Kraka kræve mellem 20.000 og 25.000 flere offentligt ansatte, end hvad resultatet af det nye regeringsgrundlag bebuder...

læs hele artiklen

Sidens top

 

Et liberalt korstog for øget privatisering

Arbejderen d. 2/12 -2016

Tvungne måltal for udlicitering, mere frit valg og udsalg af statslige virksomheder. Kravet om mere privatisering gennemsyrer regeringsgrundlaget.

Dørene til den offentlige sektor skal åbnes på vid gab for private firmaer, mener den nye regering. Det 86 sider lange regeringsgrundlag lægger an til en omfattende privatiseringsbølge i det danske samfund…

læs hele artiklen - kræver abonnement

Sidens top

 

Læger bakker
fødselschefen op

Politiken d. 30/11 -2016

Lægekollegium på Rigshospitalet har udsendt sympatierklæring til fødselslæge Morten Hedegaard, der har forladt Rigshospitalet i protest over arbejdsvilkår.

Lægerne på Rigshospitalets fødefdeling forsøger nu at råbe politikerne og hospitalets ledelse op, efter at fødselschefen Morten Hedegaard har opsagt sit job i protest mod alt for lidt tid til de fødende.

Lægerne på afdelingen »deler Morten Hedegaards bekymring for afdelingens fremtid«, hedder det i en sympatierklæring.

Det »foruroliger os, at man opadtil i systemet og fra politisk hold ikke har været tilstrækkelig lydhør overfor de relevante bekymringer, som Morten Hedegaard har udtrykt gentagne gange«, skriver lægekollegiet.

Hedegaards kolleger, som nu bemander afdelingen, kalder ham »en kapacitet uden lige«.

Morten Hedegaard har selv fundet det umuligt at tage ansvaret for patienternes behandling og medarbejdernes trivsel. Det skriver han i en afskedsmail til medarbejderne.

Sådan lyder lægekollegiets sympatierklæringen:

»Morten Hedegaard har valgt at tage sin afsked med den begrundelse, at han ikke længere kan påtage sig det ultimative ansvar for patienternes behandling samt medarbejderenes trivsel under de givne økonomiske rammer.

Vi deler Morten Hedegaards bekymring for afdelingens fremtid.

Rigshospitalets fødeafdeling har under Morten Hedegaards ledelse været præget af korpsånd, tværfaglighed og stort fagligt engagement - de begrænsede økonomiske rammer til trods.

Som lægekollegaer til Morten Hedegaard foruroliger det os, at man opadtil i systemet og fra politisk hold ikke har været tilstrækkelig lydhør overfor de relevante bekymringer, som Morten Hedegaard har udtrykt gentagne gange. Skal vi fremover fortsat yde fødselshjælp af den høje kvalitet, som vi dagligt bestræber os på, må de nødvendige økonomiske rammer stilles til rådighed.

Klinikchef Morten Hedegaard bliver, set fra et fagligt og kollegialt synpunkt, meget vanskelig - om ikke umulig at erstatte.

Morten Hedegaard er en kapacitet uden lige. Ekstremt fagligt velfunderet, empatisk og menneskelig i sin omgang med kollegaer, - og en patienternes mand i ordets bedste betydning.

Vi er meget kede af, at det er kommet dertil, at Morten Hedegaard har valgt at tage sin afsked«.

- Signeret "Lægekollegiet Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet"

Link til udtalelsen

Sidens top

 

Miraklet vi tager for givet

pov 23/11 - 2016

Vi bør værdsætte og stå vagt om vores solidariske samfund, hvis ikke det skal ende som en historisk parantes, skriver Marie-Elisabeth Lei Holm. Det tænkte hun over, da hun for fire år siden var gravid med tvillinger og boede i USA som udvekslingsstudent. Og igen nu, hvor højrenationale kræfter vinder frem overalt i Europa. Kradser man blot en millimeter i den politiske lak, så dukker privatiseringstanken og svækkelsen af det sociale sikkerhedsnet frem til overfladen.

For fire år siden var jeg udvekslingsstuderende på Barnard College og Columbia University i New York. Den første del af min graviditet med mine nu fireårige tvillingedrenge tilbragte jeg der. Alle studerende og ansatte ved Columbia er omfattet af en privat forsikring, og derfor blev jeg med det samme indrulleret i et omfattende sundhedsprogram. Man kan forestille sig de hospitaler, som karaktererne fra tv-serien Beverly Hills altid ender på: Dyre pastelfarvede møbler, væg til væg tæpper, liljer og panoramaudsigt.

På grund af forsikringen, blev jeg ikke holdt finansielt ansvarlig for de eksorbitante summer, som de mange scanninger og sundhedstjeks (som alle er nødvendige i forbindelse med enæggede tvillinge-graviditeter) løb op i. Hver scanning kostede i omegenen af 2000 dollar og en almindelig undersøgelse cirka 1000 dollar. Jeg gennemgik cirka 3-4 af hver. You do the math...

læs hele artiklen

Sidens top

 

New Public Management er afgået ved døden

information d. 9/11 - 2016

Som en af NPM-regimets højst placerede embedsmænd vil Adam Wolf gøre op med mistillid, kontrol og registrering i sygehusvæsenet. En ny styringsform, der ikke måler på produktion, men på om borgerne bliver mere raske, er allerede ved at erstatte det forhadte NPM, lyder det fra direktøren for Danske Regioner
’NPM har været et fremskridt som helhed, men har haft bivirkninger. Og på et eller andet tidspunkt tager bivirkningerne over, fordi man har løst hovedproblemet. Derfor er vi er røget for langt over i mistillidsstyring, kontrol og registrering, der ikke giver mening,’ siger Adam Wolf, adm. direktør for Danske Regioner

’NPM har været et fremskridt som helhed, men har haft bivirkninger. Og på et eller andet tidspunkt tager bivirkningerne over, fordi man har løst hovedproblemet. Derfor er vi er røget for langt over i mistillidsstyring, kontrol og registrering, der ikke giver mening,’ siger Adam Wolf, adm. direktør for Danske Regioner
Jakob Dall...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Chefer krænker kritikere
i den offentlige sektor

Politiken d. 6/5 - 2016

Sygeplejersker, pædagoger, lærere og politibetjente føler med god grund, at det er blevet umuligt at udtrykke sig kritisk over for forholdene på deres arbejdsplads.

Det er ikke længere muligt for den nyuddannede sygeplejerske at sige højt, at hun synes, det er uansvarligt, at hun skal være alene på afdelingen om natten. Det er heller ikke muligt for pædagogen at ytre sin utilfredshed med forholdene, når hun ikke kan nå at skifte alle børnenes bleer. Og politibetjenten kan heller ikke længere være kritisk over for, at han skal bruge sin tid på at opfylde måltal i stedet for at fange rigtige banditter. Den fælles erfaring hos de offentligt ansatte er nu, at deres kritik bliver lukket ned og afvæbnet – og vendt mod dem selv. De får at vide, at det er dem selv, den er gal med«.

Sådan lyder det fra lektor i sociologi Rasmus Willig, der er forfatter til en række bøger om ytringsfrihed og kritik. I næste uge udkommer hans seneste bog, ’Afvæbnet kritik’, der er resultatet af syv års arbejde. Bogen dokumenterer en kultur, der præger fagprofessionerne, hvor kritik ikke længere kan handle om almene problemstillinger i arbejdslivet, men gøres til et anliggende, der har med den enkelte medarbejder at gøre…

…Så det er de offentlige chefer, du skyder på med bogen?

»Nej, alle reproducerer den samme krænkelse. Cheferne har selv chefer, der gør det samme, og cheferne har chefer, der siger det samme, og de har en bestyrelse, som har en politisk ledelse, der siger det samme. Man kan ikke skyde på en enkelt, det er i alle led. For også lederne har mistet deres autonomi. Ingen går fri. Det er derfor, en del af svarene på kritik er sætninger som: ’Jeg har det lige så svært som dig’, eller ’Jeg ville gerne, men vi har desværre ikke ressourcerne’, eller ’Det er blevet bestemt på højeste sted – der er ikke noget at gøre’«…

...

Hvor kommer denne her kultur fra?

»Det her er en udvikling, som er kommet med den neoliberale markedsideologi, der nu hersker overalt; altså konkurrencestaten. Denne type ideologi har bredt sig til med i hver eneste sektor i det offentlige. Vi må huske på, at vi har at gøre med professioner, der for 15 år siden var styret af en høj grad af autonomi, som i dag bliver detailstyret og reguleret hvert eneste år af politikere og ministerier. Der er noget nyt hele tiden – den ene reform når knap nok at blive gennemført, før den næste er på vej. Når medarbejderne ytrer kritik af det, lyder der svar som: ’Nu må vi jo se at få det bedste ud af det’. Det kommunikerer jo underforstået ’Det er ikke godt det her, der røg pædagogikken i børnehaven sgu, men der er ikke noget at gøre ved det’. Det er en intensiveret konkurrence, der handler om at rejse sig op efter ethvert nederlag og begynde på en frisk. Det handler om altid at være parat. Medarbejderne skal være medgørlige i forhold til markedets krav om konstant omstillingsparathed«...

Læs hele artiklen

Sidens top

Få nu fagfolkene tilbage på direktionsgangen

Politiken d. 27/5 - 2016

De problemer, vi oplever i de forskellige dele af den offentlige sektor, er forbavsende ens. Det handler ikke så meget om mangel på resurser som om forkert anvendelse af de resurser, der er til rådighed…

… Arbejdet styres på lang afstand af professionsfremmede djøf’ere, og deres incitament til at tænke nyt er forsvindende lille. Mens de underordnede spilder oceaner af tid på meningsløs dokumentation, står ingen til regnskab på direktionsgangen. Her belønnes notoriske fiaskoer rutinemæssigt med gyldne håndtryk og forfremmelser. Selvkritik er en by i Rusland.

Evnen til »at bremse nye tiltag, før de løber af sporet« er ikke eksisterende. Kritik vendes mod afsenderen eller affejes med henvisning til, at »ting tager tid«. Ofte tages protester nedefra som udtryk for, at man er på rette vej, idet opgøret med de fagprofessionelle er et mål i sig selv, og det skal gøre ondt, før det bliver godt.

Endelig kan det uden videre konstateres, at ledernes evner (til) at skabe mening og motivation frem for afmagt, demotivation og stress har spillet fallit. Lederne er tvunget ind i en rolle, hvor de ikke fremstår medspillere for de underordnede, men som indpiskere og spilfordærvere. Det psykiske arbejdsmiljø hænger i laser.

På britisk grund har de to forskere Hood og Dixon gjort regnebrættet op efter 30 år med npm. De konkluderer, at npm har ikke har givet borgerne mere for mindre, men mindre for mere.

Der skal en helt ny ledelsestænkning til. Styrt mistillids- og kontrolregimet og sats på offentlig innovation gennem mobilisering af medarbejdernes faglige stolthed og borgernes resurser, lyder deres opfordring.

Det genkendes på dansk grund, hvor de røde lamper har blinket om kap i en snes år. Men teknokratiseringen af det offentlige synes at besidde en sådan inerti, at den er urørlig i sin bane mod velfærdsstatens ødelæggelse.

I årtier har professionerne været sat uden for døren, mens afgørende beslutninger er blevet truffet af folk uden fagprofessionel forankring. Skal et sammenbrud undgås, må første fornødne skridt være, at fagfolkene kommer tilbage på direktionsgangene.

Læs hele artiklen

Sidens top

David Marquet: Slip kontrollen og skab bedre resultater

Arbejdsglæde Live! d. 27. maj 2016

David Marquet overtog i 1999 kommandoen på atomubåden Santa Fe, den dårligst performende ubåd i den amerikanske flåde. Ubåden var aldrig klar til tiden, den fejlede både på sine missioner og i sine sikerhedscheck og der var ingen arbejdsglæde og stolthed blandt de 135 besætningsmedlemmer.

David fik vendt stemningen og kulturen på båden 180 grader. Han uddelegerede ansvar til alle “mellemlederne”, han ændrede kulturen og kommunikationen og han afskaffede alt unødvendigt bureaukrati og besværlige systemer.

Resultatet var tydeligt: Santa Fe blev den bedst performende ubåd i flåden og har siden Marquet forlod den fortsat med at klare sig fantastisk.

David talte første gang på vores konference i 2013. Denne gang vil han uddybe historien og fortælle hvordan ledere kan få mere indflydelse ved at udøve mindre kontrol. Hvordan vi kan træde væk fra KPIer og måltal og give organisationen mere frihed og mening...

Se videoen

Sidens top

 

Lærerne stopper,
når tilliden er væk

Politiken d. 18/5 - 2016

En ny kvalitativ undersøgelse af lærernes trivsel efter skolereformen peger på, at manglen på frihed til at handle selvstændigt er en hovedårsag til den aktuelle lærerflugt.

… Noget peger på, at den store effektiviseringsiver og ønsket om tidsoptimering og øremærkning af tiden har en alvorlig slagside, der bl.a. går ud over det, som kaldes ’relationsarbejdet’, og som bl.a. handler om at kunne hjælpe med at løse en konflikt eller at tage sig af, at en elev mistrives.

På den baggrund kan man spørge, om det nytter, at lærerne skal undervise flere timer om ugen, hvis det samtidig betyder, at de ikke har tid til at tage sig af de problemer omkring eleverne, der uvægerlig opstår. Al forskning peger på, at eleverne kun lærer noget, hvis de har det godt og føler sig trygge i skolen. Så måske skal man give lærerne noget af deres tid tilbage, i tillid til at de vil bruge den godt…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Hvorfor skal kritiske lærere og sygeplejersker bare tage ja-hatten på

Politiken d. 3/5 - 2016

Svend Brinkmann, Professor i psykologi på Aalborg Universitet

Når skolelærere er kritiske over for skolereformen får de at vide, at de bare har at være mere selvkritiske!

… Pedersen repræsenterer således en ekstrem 'mistankens hermeneutik', hvor andres ytringer fortolkes ud fra, hvad de antages at ville opnå med ytringerne – og ikke ud fra ytringernes manifeste indhold. Inden for diskursanalysen kaldes dette 'the problem of stake' (problemet med, at der altid kan være noget 'på spil'): Man kan altid opfatte menneskers udsagn på to måder: Dels som udtryk for, hvad de faktisk mener, og dels som udtryk for, at de søger at fremme deres egeninteresse ved at ytre sig.

LÆS MEREDet er en myte, at offentligt ansatte er vildt stressede

Det kan ofte være interessant at fortolke andre ud fra mistankens hermeneutik. Men debatten bliver totalt afsporet, hvis det er den eneste fortolkningsmulighed, vi har af andre…

…Det er i sidste ende et alvorligt demokratisk problem, hvis kritikere umyndiggøres, når de kritiserer samfundsudviklingen, og hvis tilskuerperspektivet bliver dominerende i mellemmenneskelige relationer. For demokratiet bygger på ideen om myndige borgere, der deltager i hinandens liv og den fælles diskussion om samfundets udvikling.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Bombe under 30 års styringstænkning: Hood og Dixon lægger New Public Management i graven

DenOffentlige.dk 21/12 - 2015

Dyrere og dårligere offentlig sektor er hovedkonkonklusionen på to internationalt anerkendte forskeres evaluering af styringsmetoden New Public Management. Hood og Dixon har studeret engelske erfaringer og konklusionen er opsigtsvækkende, skriver professor Jacob Torfing.

”Så hvad kan vi konstatere efter tre årtier med NPM reformer? Det korte svar er højere omkostninger og flere klager.” Det er den opsigtsvækkende konklusion som to af Verdens mest anerkendte forskere i New Pulic Management kommer med i en ny bog. I 1991 gav Christoffer Hood den nye forvaltningspolitiske reformbølge, der søgte at øge den offentlige sektors effektivitet gennem markedsgørelse, præstationsledelse og nye informationsteknologier, navnet ’New Public Management’ (NPM)…

…NPM gav englænderne mindre for mere NPM lovede at skabe en billigere og bedre offentlig sektor, men har i stedet skabt en offentlig sektor, der både er dyrere og dårlige…

…Ser man mere specifikt på de offentlige lønudgifter, så ender de efter 30 år med flere stigninger og fald på et højere niveau end udgangspunktet på trods af, at antallet af offentlige medarbejdere er reduceret med cirka en tredjedel. Forklaringen er øgede udbetalinger til private aktører med udliciteringskontrakter, som altså er med til at gøre den offentlige sektor dyrere end før…

…En systematisk gennemgang af alle danske og internationale studier af effektiviseringsgevinsten ved udlicitering viser et faldende udbytte over tid. Hvor den gennemsnitlige effektiviseringsgevinst i følge empiriske målinger var 10-15 % i perioden 2000-05 og 5-7 % i peioden 2005-10, så er gevinsten faldet til 2-3 % i perioden 2010-2015. Også her har NPM altså svært ved at levere varen – specielt når man tager i betragtning, at omkostningerne ved at udlicitere og kontrollere kontraktoverholdelsen sjældent er modregnet i effektiviseringsgevinsten…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

KORA - KL og Regionernes eget analyse institut.

KORA gennemfører forskning og analyser, der kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

Klik her

 

Sidens top

 

Poul Eck Sørensens blok

Kontakt:

 

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
poul@peaceweb.dk

 

 

Sidens top

 

The Art of Tolerance – An idea on its tour around the world!

"We have to get to know each other better ...
... it makes us understand one another better,
trust each other more, and live together more peacefully."

link til siden

 

bjorn

 

 

Krystalnat fakkeltog 2017

 

knat

 

 

Sidens top

Oversigt:

 

Forside og nye indlæg

 

Kontakt (venstre spalte)

 

Link parti

 

Fredslink

 

Lokale økologer

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Rettigheder i kommunen

 

Vigtige klip fra nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Flygtninge

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

Sidens top

 

hoved