hoved
underskriv
3
Menu, Poul Eck Sørensen blok:
Forside og nyeste læserbrev m.m.
Kontakt
Kalender
Link parti
Link fredsarbejde
Lokale økologer
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske foreninger
Støt hjælpe-organisationerne
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne
Arkiv for læsebreve m.m.

 

6. August i Heerups have mod atomvåben
Heerups Have - kl. 20

Mindedag og demonstration mod atomvåben.

Ud over talen vil vi synge et par sange og hygge os med hinanden bagefter.

Tale ved Lisbet Skou

Sange, kaffe, te og kage. 

se kalender for Esbjerg Fredsbevægelse

26. august starter klimakaravanen i Esbjerg

Kl. 15 er der start med talere og sange på Torvet.

Link til klimakaravanens hjemmeside

Link til klimakaravanens Facebookside

Link til klimakaravanens facebookside i Esbjerg

Klimamarchen deltager d. 2/9 i Klimafolkemødet i Middelfart

 


Klimafolkemødet 2022

1. – 3. september 2022 – Middelfart -

Se programmet for
Årets program for Klimafolkemødet er klar. Læs mere og lad dig inspirere af, hvordan vi kan skabe klimahandling sammen.

Link

 

Foreningernes dag - lørdag d. 4/9 - 2022
kl. 10 - 14:30

Se programmet for forenngernesdag klik her.

Du kan møde Esbjerg Fredsbevægelsen den dag.
Vi har vores bod på Torvet.

 

Hadets anatomi - d. 9/11 - 2022

Oplægsholder Jens-Martin Eriksen der er forfatter til bogen.

Link til bogen

 

Forsiden > Underskriftsindsamlinger Kontakt - Oversigt

Underskriftsindsamlinger:

Totalforbud mod Roundup

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for en fuldstændig udfasning af landbrugets brug af sprøjtegifte. Aktuelt kæmper vi for, at Danmark følger det tyske eksempel og indfører et totalforbud mod Roundup, når den nuværende EU-tilladelse udløber i 2022.

Hvis du er enig, kan du skrive under på Stoproundup.dk

Sidens top

 

MS: Anerkend Palæstina som stat!
Skriv under.

Danmark bør gøre som Sverige og 136 andre lande og anerkende Palæstina som stat.
Det er på tide at sende et stærkt signal i en tid, hvor udsigten til en forhandlet fred aldrig har været mere fjern. Over 70 procent af alle verdens lande betragter allerede officielt Palæstina som en stat.
Vi opfordrer den danske regering til at tage det første skridt i retning af en fuld anerkendelse af staten Palæstina som en ligeværdig diplomatisk part i det internationale samfund.
Selvstændighed er palæstinensernes ret – ikke et privilegium, som er afhængig af, om Israel ønsker at forhandle.

Link til siden

 

had

EU: Kick hate out of Parliament

Sign the petition to the President of the EU Parliament and to all MEPs:
"We ask the European Parliament to suspend the Polish MEP Janusz Korwin-Mikke following his hateful remarks about women and migrants, and after making a Nazi salute in the chamber. These acts are in violation of the Parliament’s rules and betray the values of the entire EU which our Parliament is elected to defend."
More Information:

A member of the European Parliament just said that women should earn less because they "are weaker, smaller and less intelligent"! If we act right now, we can kick this hater out.

This same Polish MEP has used the Parliament to spread hate: comparing migrants to “excrements” and making a Nazi salute in the chamber! So far he has been sanctioned with symbolic fines, but now Parliament is running an investigation and if enough of us ask for his full suspension, we can make it happen.

The decision could come *any moment*. Sign now, and for International Women’s Day today, let’s urge our MEPs to kick this sexist, racist hater out of Parliament.

skriv under her.

Sidens top

 

Oxfam: Sammen kan vi udrydde fattigdommen

Haster: Et klart budskab til den danske regering

Kære Regering

Åbn øjnene og se verden omkring jer! Uligheden er blevet for ekstrem, når otte mænd ejer det samme som den fattigste halvdel af jordens befolkning, mens en ud af ni mennesker går sultne i seng hver dag.

Over hele jorden er fattige familier tvunget til at arbejde under umenneskelige forhold til alt for lave lønninger uden adgang til de mest basale ydelser som vand, uddannelse og sundhed. Og da langt størstedelen af de fattigste er kvinder, bliver kvinder ramt hårdest af uligheden.

Regeringer gør for lidt for at hjælpe, mens de priviligerede tjener milliarder på et økonomisk system, der er til deres fordel. Det gælder også jer – I kan ikke sidde på hænderne længere.

Det behøver ikke at være sådan. I kan vælge en anden vej.

Kæmp for en økonomi for mennesker – en økonomi der virker for de mange, ikke kun de få.

En økonomi hvor regeringer fra hele verden arbejder sammen om at regulere markedet til gavn for alle og for at løse de udfordringer globaliseringen bringer med sig, både i rige og fattige lande. Danmark er et stærkt forgangsland – det skal I holde fast i og vise til resten af verden.

I skal kæmpe imod den ekstreme koncentration af formuer og indkomster hos de ganske få ved at sikre, at rige mennesker og store virksomheder også betaler en fair skat af formuer og indkomster. Iskal stoppe skattely og ikke gå med på andre regeringer s konkurrence på selskabsskatter. Vi skal se lønningerne stige for almindelige mennesker i stedet for, at selskaber udbetaler en større og større del af overskuddet til aktionærerne.
I skal presse på for en massiv investering i kvalitetsuddannelse til alle. Uddannelse er fundamentet for en inkluderende økonomisk vækst og udvikling samt at alle får en stemme i deres eget liv. Uddannelse er grundlaget for, at kvinder og mænd kan bestemme over deres eget liv og fremtid.
I skal stå sammen med verdens kvinder. Kvinder er halvdelen af verden, men langt størstedelen af de fattigste. I en økonomi for mennesker har kvinder og mænd lige muligheder for at udleve deres potentialer. Den kæmpe mængde ubetalte arbejde, som kvinder laver i hjemmene og andre steder skal anerkendes og fordeles mere lige.

Vi kan og skal skabe en økonomi for mennesker, før det er for sent.

Kvindernes internationale kampdag, 8. marts, har aldrig været vigtigere. Verdens ulighed er ude af kontrol, og det er kvinderne, der bliver ramt hårdest.

Faktum er, at kvinder stadig i 2017 er udsat for massiv diskrimination. Særligt i verdens fattigste lande, men uligheden spænder også ben for kvinder i Danmark og Vesten. Din underskrift holder Danmarks regering op på at kæmpe for et nyt system, der også fungerer for kvinder.

Skriv under imod ulighed nu

For en økonomi for mennesker

Klik her

Sidens top

 

 

In cooperation and partnership with PeaceNow, we proudly support “The Global Resolution for the Establishment of Infrastructures to Support the Culture of Peace.”

Læs resolutionen

Støt underskriftsindsamlingen - over en millard har skrevet under.

Sidens top

 

EU, stop de store skattefuskere – skriv under! Støt MS kampagne:

Første skridt i et historisk opgør med store firmaers skattespekulation kan være på vej i EU. Det er båret frem af en global folkelig bevægelse, der har fået nok af skattefusk og som kræver retfærdig skat. Det er tid til, at vi ændrer på reglerne.

Skriv under her

skattely

 

 

Støt - og lad den gode karma ramme Rasmus Paludan

Vil du være sponsor for Rasmus Paludan - sådan lidt omvendt? Vi vil udsætte hans demonstrationer for karmaloven: Hver gang han brænder en koran, brænder vi sammen penge af på Dansk Flygtningehjælp. Så kan han blive Danmarks sureste fundraiser. Hjælp Rasmus Paludan med at samle ind til integration og støt her. Hver en krone tæller. Dansk Flygtningehjælp bruger din donation på blandt andet madklubber, hvor flygtninge og danskere kan mødes, og på at integrere flygtningebørn i sports- og foreningslivet. Helt praktisk: Når du støtter indsamlingen går dit bidrag direkte og øjeblikkeligt til Dansk Flygtningehjælp. Indsamlingen er ikke arrangeret eller godkendt af Rasmus Paludan.

Link til siden

Periode:
16-04-2019 01-05-2019 - Det gik godt!

Sidens top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

borgerforslag

Din indgang til at se, støtte og oprette borgerforslag

Her på siden kan du se, støtte og oprette forslag til noget, som du mener bør ændres i lovgivningen eller i samfundet – et såkaldt borgerforslag. For at bruge ordningen skal du have stemmeret til folketingsvalg.

Hvis 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg støtter et borgerforslag, kan det blive fremsat i Folketinget.

Hvis du vil oprette eller støtte et borgerforslag og du ikke kan eller ikke har mulighed for at bruge den digitale løsning her på siden, kan du i stedet bruge en blanket, som du kan hente på siden for ikkedigitale borgere eller få tilsendt fra Folketinget.

Link til siden

 

Opfordring til at skrive under,
samt dele!

Annulering af ordre på 27 nye kampfly

Folketinget opfordres til at annullere Danmarkshistoriens største våbenhandel med ordren på 27 F-35 kampfly til en anslået samlet pris på mere end 56 mia. kr. i flyenes levetid. Det første fly skal efter planen ankomme næste år.
På baggrund af den opståede force majeure situation og ventende økonomiske krise, forårsaget af den globale Corona pandemi, kan +56 mia. kr. bruges bedre til gavn for den danske befolkning.
Hvad skal vi bruge 27 nye kampfly til? De kan kun bruges til én ting, krig.
Krig er værre end Corona-virus.

Link til underskriftsindsamlingen

 

Borgerforslag:

Social retfærdig borgerløn, med mulighed for indtægt op til 7.500 kr. oveni i borgerlønnen på 19.000 kr. pr. måned.

slutdato 11/10 - 2020

...Vi ønsker en borgerløn på 19.000 kr. om måneden. Med mulighed for at tjene 7.500 før der modregnes i borgerlønnen.
Ved en indtægt mellem 7.500 kr. og 45.000 kr. om måneden, modregnes der gradvis iflg. modellen.
Over 45.000 kr. i indtægt om måneden, er der ingen borgerløn...

Link til forslaget

 

Udskrive valg med henblik på udmeldelse af Den Europæiske Union.

Udskrive et valg med henblik på udmeldelse af Den Europæiske Union.
Den Europæiske Union er, efter min mening en udemokratisk og korrupt institution, som forhindrer Danmark i, at agere som en selvstændig og frit nation. Derfor burde Danmark stå udenfor.

Link til underskriftsindsamlingen.

Bemærkning: Det fremgår ikke entydigt af dette borgerforslag, om hensigten er, at der skal holdes en vejledende eller en bindende folkeafstemning om Danmarks eventuelle udtræden af EU. Folketingets Administration har ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den undersøgelse, der foretages under den indledende gennemgang af et borgerforslag, kunnet nå til en endelig afklaring af, hvorvidt – og i givet fald på hvilken måde og under hvilke betingelser – grundloven giver mulighed for, at der kan afholdes folkeafstemning om dette spørgsmål. Opnår borgerforslaget 50.000 støtteerklæringer eller flere, vil forholdet til grundloven blive vurderet nærmere med henblik på indstilling til Folketingets medlemmer om spørgsmålet om fremsættelse af forslaget som beslutningsforslag i Folketinget.

Sidens top

 

Et brev fra Verden til Trump

Dear Mr. Trump,

This is not what greatness looks like.

The world rejects your fear, hate-mongering, and bigotry. We reject your support for torture, your calls for murdering civilians, and your general encouragement of violence. We reject your denigration of women, Muslims, Mexicans, and millions of others who don’t look like you, talk like you, or pray to the same god as you.

Facing your fear we choose compassion. Hearing your despair we choose hope. Seeing your ignorance we choose understanding.

As citizens of the world, we stand united against your brand of division.

Sincerely,

Klik her for at skrive under

Sidens top

 

 

pp

Nu er det nok! Hvor mange beviser skal der til? Lux Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers og nu Paradise Papers, der indeholder millioner af dokumenter om, hvordan mange store virksomheder undgår at betale skat.

Nu SKAL statsminister Lars Løkke skride til handling og vise, at han ikke vil finde sig i en lovgivning fuld af skattehuller! Indtil nu er det lykkedes for selskabernes lobbyister at hviske politikerne i øret, så lovene imod skattely er blevet tandløse. Det skal slutte nu.

Hver dag vi lever med skattely, accepterer vi også den grimme bagside: Skattely skaber ulighed og fastholder folk i fattigdom.

Skriv under sammen med os, og kræv handling nu.

Læs Oxfame/IBIS´s budskab og løsningsforslagene til statsministeren her.

 

Derfor lancerer vi nu et beslutningsforslag mod problematiske kemikalier

Derfor denne kampagne

I Coop er vi ejet af forbrugerne, og i de seneste 40 år har det været en mærkesag for os at modarbejde problematiske kemikalier i dagligvarer. Derfor har vi forbudt mange kemikalier årevis før de blev ulovlige - og særligt med Änglamark har vi vist, at det kan lade sig gøre at finde alternativer. I de senere år har mange forskere udsendt klare opfordringer til politikerne om at gribe ind, men lovgivningsprocessen går stadig meget langsomt. For langsomt, synes vi. Læs mere om baggrunden for beslutningsforslaget og vores kilder.

Klik her for at skrive under

 

End Support for Burma’s Butchers

To the leaders and foreign ministers of Britain, Germany, Italy, Japan, India and all governments providing military support to Burma:

“We are horrified by the brutal crackdown on the Rohingya people by Burma’s military. We call for an immediate suspension of financial and training support for Burma's military and government until the violence against this community is stopped, those responsible brought to justice, and the government begins a process to end the stateless limbo and religious scapegoating of these persecuted people.”

Very few had heard of Rwanda, until 800,000 people were dead. And right now in Burma, the Rohingya community is being hunted down by rampaging bands of soldiers hellbent on murder.

It’s sickening. They're even beheading tiny children.

But here’s the craziest thing -- the military behind this massacre is supported by countries like Britain, Germany and Italy!

Burma's generals have spent years building these alliances. Let's demand our governments end their support until the slaughter is stopped -- when our call is huge we’ll take out ads in media at a major global summit in a few days!

Underskriv her.

Gæste blokker på Amnesty International Australia side.

Protests across Asia over Myanmar's treatment of Rohingya Muslims CNN d. 9/9 - 2017

Sidens top

 

Tag så det ansvar, Danmark! Skriv under.

Danmark vil ikke længere tage imod nogle af verdens allersvageste flygtninge – de kvoteflygtninge, FN har udpeget blandt de mest forfulgte og udsatte som f.eks syge og handikappede. Vi har ikke råd, siger både regeringen og socialdemokraterne nu.

Det har Danmark ellers haft siden 1978 – hvor vi kun var cirka halvt så rige som i dag målt i penge. Men åbenbart en helt del rigere målt i medmenneskelighed.
Med det planlagte stop for kvoteflygtninge bryder Danmark med en 38 år lang tradition om, at landene deler de mest udsatte flygtninge mellem sig. Det er meget alvorligt. Vi er aktivt med til at underminere mulighederne for at lave internationale aftaler om flygtninge. Vi er med til at tvinge de svageste flygtninge ud på synkefærdige både i Middelhavet. Og vi vender ryggen til verden på et tidspunkt, hvor flere mennesker end nogensinde før er på flugt.
Sådan er vores Danmark ikke!

Er dit Danmark heller ikke sådan? Så skriv under her og forlang, at :

Danmark fortsætter med at tage imod kvoteflygtninge på mindst samme niveau som nu
Danmark går forrest – ikke bagerst – i kampen for at lave internationale flygtningeaftaler
Danmark overholder alle internationale aftaler og konventioner om flygtninge og menneskerettigheder

Klik her

Sidens top

 

bekampFatigdom

Rul kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse tilbage!

De store besparelser rammer de mest udsatte medborgere og tjener kun et formål om at straffe, kontrollere og skabe fattigdom. Især bliver mange børn ramt.

Flere organisationer og boligforeninger har været ude med triste prognoser, der siger, at mange er faretruende nær - eller reelt vil blive hjemløse som konsekvens af disse besparelser.

Der er ingen syge mennesker, der pludseligt bliver raske af at blive fattige og blive tvunget til at finde et arbejde.

Tværtimod vil folks sygdom og problemer blive større.

Grundet den forrige regerings reformer ser vi en stor gruppe parkeret på kontanthjælp, fordi det er blevet meget svært at få en førtidspension. Syge mennesker sendes i stressende ressourceforløb og langvarige jobafklaringsforløb. Der er også flyttet folk fra dagpenge eller efterløn til den lavere kontanthjælp og folk sendes udi såkaldte "nyttejobs". Antallet af reelt jobparate har ikke været så lavt siden 2008, og antallet af såkaldt "aktivitetsparate" er steget. Det vil sige, dem der ikke kan varetage et arbejde pga forskellige problemstillinger - fx psykisk sygdom eller andet.

Integrationsydelsen er umulig at leve af, så det er urealistisk at flygtningefamilier kan leve et liv uden store afsavn. Bare at finde en bolig med en husleje på omkring 2100 kr. vil blive umuligt. Det er ikke noget vi som samfund, kan byde mennesker, der er flygtet fra krig, sult og undertrykkelse.

Vi er meget bekymrede for konsekvenserne af disse besparelser og frygter yderligere fattigdom og ulighed, øget sygdom, øget kriminalitet, øget prostitution og andet.

Forskning fortæller os, at et samfund er mest velfungerende og har en større grad af lykke, sundhed, uddannelse etc. jo mere lige det er. Regeringen og støttepartierne handler stik imod den viden.

Vi mener, at det reelle sigte med disse besparelser og den store reformiver er at lægge pres på mindstelønningerne. Det er udtryk for et ideologisk ønske fra arbejdsgivere m.m om at afmontere den såkaldte 'danske model' og indføre et mere utrygt arbejdsmarked med mindskede rettigheder. I den proces er politikerne indstillet på at ofre syge, handicappede, flygtninge, børn og andre grupper - og sende dem ud i fattigdom, håbløshed og et liv med kæmpemæssige afsavn.

Derfor skal disse besparelser på de udsatte rulles tilbage. Det er i vores alles interesse. Både folk på og udenfor arbejdsmarkedet.

Der er råd til velfærd og tryghed i Danmark, og hvis de rigeste ikke unddrog kæmpemæssige formuer i skat, ville vi ifølge britisk skatteekspert have 149 milliarder ekstra i statskassen! Så lad os stoppe omfordelingen fra de fattige til de rige og sikre alle et værdigt liv.

Link til underskrifts¡indsamling

Tænketank: Kontanthjællpen er blevet samfundets skraldespand - Ugebrevet A4 d. 7/4 - 2016

Det er aldrig de rige, der nasser på samfundet - Poltikken d. 11/4 - 2016

Sidens top

 

 

 

 

Poul Eck Sørensens blok

Kontakt:

 

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
poul@peaceweb.dk

 

 

Sidens top

 

The Art of Tolerance – An idea on its tour around the world!

"We have to get to know each other better ...
... it makes us understand one another better,
trust each other more, and live together more peacefully."

link til siden

 

bjorn

 

 

Krystalnat fakkeltog 2017

 

knat

 

 

Sidens top

Oversigt:

 

Forside og nye indlæg

 

Kontakt (venstre spalte)

 

Link parti

 

Fredslink

 

Lokale økologer

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Rettigheder i kommunen

 

Vigtige klip fra nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Flygtninge

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

Sidens top

 

hoved