hoved
finn
3
Menu, Poul Eck Sørensen blok:
Forside og nyeste læserbrev m.m.
Kontakt
Kalender
Link parti
Link fredsarbejde
Lokale økologer
Oversigt
Rettigheder i kommunen
Solidariske foreninger
Støt hjælpe-organisationerne
Underskriftsindsamlinger
Vigtige citater fra
nyhederne
Arkiv for læsebreve m.m.

 

6. August i Heerups have mod atomvåben
Heerups Have - kl. 20

Mindedag og demonstration mod atomvåben.

Ud over talen vil vi synge et par sange og hygge os med hinanden bagefter.

Tale ved Lisbet Skou

Sange, kaffe, te og kage. 

se kalender for Esbjerg Fredsbevægelse

26. august starter klimakaravanen i Esbjerg

Kl. 15 er der start med talere og sange på Torvet.

Link til klimakaravanens hjemmeside

Link til klimakaravanens Facebookside

Link til klimakaravanens facebookside i Esbjerg

Klimamarchen deltager d. 2/9 i Klimafolkemødet i Middelfart

 


Klimafolkemødet 2022

1. – 3. september 2022 – Middelfart -

Se programmet for
Årets program for Klimafolkemødet er klar. Læs mere og lad dig inspirere af, hvordan vi kan skabe klimahandling sammen.

Link

 

Foreningernes dag - lørdag d. 4/9 - 2022
kl. 10 - 14:30

Se programmet for forenngernesdag klik her.

Du kan møde Esbjerg Fredsbevægelsen den dag.
Vi har vores bod på Torvet.

 

Hadets anatomi - d. 9/11 - 2022

Oplægsholder Jens-Martin Eriksen der er forfatter til bogen.

Link til bogen

 

 

Forsiden > Kalender april 2016 - april 2017 Bliv medlem - Kontakt - Oversigt

April 2016 til april 2017

 

Generalforsamling Esbjerg og Fanø afd.
Lørdag d. 29/4 kl. 13 - 2017

Sted: Nyhavnsgade 25 (bagerste del af bygningen)
Forplejning: Der vil være drikkevarer og der bliver serveret lidt at spise.

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Velkomst, præsentation og sang
2. Valg af dirigent og referent.
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Budget for det kommende år
6. Indkomne forslag, herunder udtalelser
7. Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
8. Valg af kandidater til den kommunalpolitiske liste.
(Jacob Lassen Meier, nr. 2, har trukket sig)
9. Valg af bestyrelse.
10.Eventuelt.

Skriftlig beretning og medlemsudsendels nr. 5 - 2017

Medlemsudsendelse nr. 6 - 2017

Regnskab 2016

Budget 2017

Sidens top

 

 

Social dumpning og EU

folke

Som pdf fil - lige til at printe og hænge op - klik her

 

 

Region Syddanmark Generalforsamlingen lørdag den 22. april 2017 kl. 10 - 17.

Indkaldelse til medlemsmøde, generalforsamling og storkredsmøder i Enhedslisten i Region Syddanmark lørdag den 22. april kl. 10-17 i 3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart.

Medlemsmødet holdes fra kl. 10 – 12.30 med følgende dagsorden:

1.Velkomst samt valg af dirigent og referent.

2. Oplæg v. Rune Lund om den aktuelle politiske situation i relation til regionsråds- og
Kommunalvalg.
Oplæg v. Rasmus Vestergaard Madsen om landbrugs- klima- og energipolitik.
Oplæg v. Niels - Erik Aaes om hovedpunkter i det netop vedtagne sundhedspolitiske delprogram
Der vil være mulighed for spørgsmål og debat efter oplæggene.

3. Eventuelt

Generalforsamling holdes fra kl. 13 – 16.30 med følgende dagsorden:

1. Velkomst – valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning. Bilag udsendes senere.

3. Nyt fra regionsrådet

4. Nyt fra regionssekretærerne

5. Beslutning om valggrundlag, bilag udsendes senere

6. Beslutning om kandidatliste – Kandidater bedes sende en kort præsentation senest onsdag den 12. april til ingelisebechhansen@gmail.com

7. Behandling af regnskab og budget

8. Behandling af indkomne forslag, herunder udtalelser

9. Vedtagelse af arbejdsplan. Bilag udsendes senere.

10. Valg af bestyrelse og revisor

11. Eventuelt
Møder i de to storkredse holdes kl. 16.30 – 17 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af storkredsens medlem af kandidatudvalget på årsmødet 2017

3. Eventuelt

Tilmelding, af hensyn til frokostindkøb, senest onsdag den 19. april til ingelisebechhansen@gmail.com

Regionens vedtægter.

Sidens top

 

Påskemarch for fred i Flensborg
d. 15/4 - 2017 kl. 11.

 

flensborg
Foto: Poul Eck Sørensen

Vibeke Syppli Enrumms tale på en pdf fil - klik her

Christian Juhls' tale på en pdf fil - klik her

170415a

 

170415b

Link der beskriver arrangementet.

og her

Sidens top

 

 

Din mening tæller.
Vi tager nærdemokratiet alvorligt.
Vi ønsker borgerinddragelse.

Enhedslisten Esbjerg afholder offentligt møde d. 2/4 - 2017 for at få gode ideer til vort kommunalpolitiske program.

Sted: Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700 Esbjerg
Tid: 11 - ca. 14 - Der er gratis spisning.

Vi har inviteret nedenstående til at komme med et oplæg til inspiration og håber, at du har lyst til at komme og give din mening til kende:

Oplæg det sociale område ved:
Hanne Kjærgaard Meyer, formand, Ældre Sagen Esbjerg
Marianne Pedersen, Hånd om familien,
Hanne B. Andersen, Kraftværkets leder,
Dannie Hedegaard Jensen, hjemløs.
Poul Eck Sørensen, konsulent i DLF, ofte bisidder.

Oplæg omkring natur, miljø og klima for Esbjerg kommune ved: Solvejg Lønne Sørensen og Ulrik Storkholm fra Enhedslisten Esbjerg.

Sidens top

 

Medlemsmøde onsdag d. 22/3 kl. 19 Nyhavnsgade 25, Esbjerg

1. Velkomst og præsentation.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Feminismeprogram. Der er 2 forslag i årsmødehæftet, hvilket af de 2 forslag går vi ind for? For at gøre det lettere at tage stilling har vi opstillet de to forslag over for hinanden - så godt det kunne lade sig gøre. Se http://enhedslisten-esbjerg.dk/feminisme.php#170312
4. Valg af delegerede til årsmødet. Der skal vælges 4 delegerede, 2 mænd og 2 kvinder. Du kan stemme på 3.
5. Valg af suppleant til årsmødet. Der skal vælges 1. Du kan stemme på 1. Suppleanten deltager i årsmødet uden stemmeret.
6. Valg af 2 ekstrasuppleanter til årsmødet. Disse deltager i årsmødet, hvis en eller to af ovenstående bliver syge og ikke kan deltage.
7. Hvordan kan vi bidrage til, at Regionen fungerer godt?
8. Hvem opstiller til bestyrelsen?
9. Hvem opstiller til Regionsrådet?
10. Meddelelser fra byråd, udvalg og grupper.
11. Fri debat.
12. Evt.

Sidens top

 

International Transform Conference in Copenhagen, Saturday, 18 March 2017

Building Red-Green Alternatives:
Can Commons challenge Neo-liberalism from below?

Program - klik her

alternativ

Sidens top

 

Aktvistfabrikken

bliver årets store træf for både nye og garvede medlemmer. Det vil blive et spændende tag-selv-bord af debatter, workshops, oplæg og gruppearbejde. Her vil du både få mulighed for at dykke ned i spændende politiske workshops om feminisme, grøn omstilling, international solidaritet, marxisme, 30-timers arbejdsuge, faglig kamp og meget, meget mere.
Dato: 18.-19. marts
Sted: Aarhus-området
Pris: 400 kr. som din afdeling dækker efter aftale. Der er rejserefusion.
Tilmelding: Senest 4. marts via din kontaktperson eller forhåndstilmeld dig på enhedslisten.dk/kurser17

Sidens top

Onsdag d. 8. marts

8

Kom og vær med til en festlig, inspirerende og underholdende fejring af kvindernes internationale kampdag.
ONSDAG DEN 8. MARTS KL. 19 – 21 FRITIDSHUSET, KIRKEGADE 51, ESBJERG
Mød bl.a.
Bitte Jørgensen, Præsident for Soroptimist International,
Lisbet Skou, Esbjerg Fredsbevægelse,
Sarah Nørris, byrådsmedlem,
Sana Atris,
Karin Schwartz, fritidsvejleder,
Diana Mose Olsen, byrådsmedlem.
Gratis adgang.
Vi kan ikke love reel ligestilling i hele verden, men vi kan love at du får noget at tænke over. Alle køn og aldersgrupper er velkomne.

Se Facebooksiden

Sidens top

 

 

 

Søndag d. 5/3 - 2017 kl. 11 - 14.

Enhedslisten vil lytte til kommunens borgere og deres fagforeninger med OK-mærket (se vores hjemmeside) og deres medlemmer.

For os er det vigtigt at kende den viden, som brugere af det offentlige sidder inde med, når vi skal lave vores kommunalpolitiske program. Det er også vigtigt, at kende de ansattes syn på, hvad der skal til for skabe nogle gode rammer for brugere og ansatte.

Derfor afholder vi to offentlige møder, hver med to temaer
Søndag d. 5/3 og søndag d. 4/2 .

Sted: 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg - eller bagindgangen Helgolandsgade 28+

Program:

11 - 12.15

En sang

Velkomst

A) oplæg om børn og unge:
Kenneth Nielsen, formand for Esbjerg Lærerforening,
Finn Harald Rasmussen, formand for SL Sydjylland
Solveig Lønne Sørensen fra BUPL’s bestyrelse.

B) Kort pause

C) Oplæg om Kulturen:
Thomas Hauger, medlem af Enhedslisten
Kaj Jørgensen, gøgler, digter og teaterinstruktør

D) Debat i grupper
hvor bestyrelsen har en med i hver gruppen til at gøre notater
og vi vil bede oplægsholderne fordele sig i grupperne.

Ullrik tager sig af børnepasning.

 

13.15

E) Spisning

Man er velkommen til at blive og sludre med os.

 

 

Boligseminar - fokus på kommunalvalg og boligpolitik

Søndag, 5. marts 2017 (Hele dagen) Link.
Frist for tilmelding: 19. februar 2017

 

Uddeling af foldere for 8. marts.

8marts

 

 

Boligseminar - fokus på kommunalvalg og boligpolitik

Søndag, 5. marts 2017 (Hele dagen) Link.
Frist for tilmelding: 19. februar 2017

 

 

Klima-Miljø-Økologi-udvalget mødes på Hovedbiblioteket Nørregade 19 - i Forhallen, torsdag d. 2. marts 2017 kl. 17.00

Efter at have dannet udvalget sidste år, skal vi nu for alvor i gang med at fordybe os i, hvad der er i spil i Esbjerg Kommune: Både i forhold til, hvad man internt (som offentlig myndighed) arbejder med, og konkret har besluttet - såvel som, hvilke muligheder den enkelte borger (som privatperson) har for at gøre en forskel. På dette og kommende møder vil vi i fællesskab arbejde på at kvalificere "kommunens klima-/miljøtilstand" i forhold til Enhedslistens politik (frem til Kommunalvalget, 21. november 2017) ... Med andre ord: Hvordan kan vi i Enhedslisten i Kommunalvalgkampen profilere os på Enhedslistens holdninger indenfor ‘Klima-Miljø-Økologi'?
Henvendelse til Ulrik Storkholm, 30 72 30 44, ust@aabenraa.dk

 

 

Klima-Miljø-Økologi-udvalget mødes på Hovedbiblioteket Nørregade 19 - i Forhallen, torsdag d. 2. marts 2017 kl. 17.00

Efter at have dannet udvalget sidste år, skal vi nu for alvor i gang med at fordybe os i, hvad der er i spil i Esbjerg Kommune: Både i forhold til, hvad man internt (som offentlig myndighed) arbejder med, og konkret har besluttet - såvel som, hvilke muligheder den enkelte borger (som privatperson) har for at gøre en forskel. På dette og kommende møder vil vi i fællesskab arbejde på at kvalificere "kommunens klima-/miljøtilstand" i forhold til Enhedslistens politik (frem til Kommunalvalget, 21. november 2017) ... Med andre ord: Hvordan kan vi i Enhedslisten i Kommunalvalgkampen profilere os på Enhedslistens holdninger indenfor ‘Klima-Miljø-Økologi'?
Henvendelse til Ulrik Storkholm, 30 72 30 44, ust@aabenraa.dk

 

Fagligt netværkstræf 25. feb

Vores mål er at skabe en bedre dialog og koordinering på tværs af brancher og landsdele.

Sidens top

 

Solidaritetsudvalget holder møde hos Ruth torsdag d. 23. februar kl. 14.

Dagsordenen indeholder bl.a. palæstina aktionsuge og planlægning af kurder solidaritets aktiviteter. (ruthmikeljensen6@gmail.com eller 29 84 23 76)

Sidens top

 

Multimedieudvalget holder møde d. onsdag d. 22. kl. hos Niels

(nch.petersen@gmail.com eller 31 24 54 01). Dagsordenen vil bl.a. indeholde vurdering af vores undersøgelse af, hvilke medier der havde fået vores gæster til at komme. Undersøgelsen gav også 7 ikke medlemmer som gerne vil høre om vore arrangementer.

Sidens top

 

Medlemsmøde tirsdag d. 21/2 kl. 19

Sted: 3F Esbjerg Transport,
Nyhavnsgade 25, 6700 Esbjerg

1) Velkomst og en sang.
2) Kort præsentation.
3) Godkendelse af dagsorden.
4) ”Det vil Enhedslisten”
Hovedbestyrelsen er i gang med at formulere en ultrakort version af, hvad der gør Enhedslisten til et politisk alternativ til blå blok og Socialdemokraterne.
Vi opfordrer medlemmer, afdelinger, netværk og udvalg til at diskutere det foreløbige udkast og sende kommentarer. Send dine/jeres kommentarer til landskontoret@enhedslisten.dk senest mandag den 6. marts kl 12.
Læs mere her: http://org.enhedslisten.dk/medlemsblad/det-vil-enhedslisten
Eller find teksten i Rød og Grøn.
5) Kort oplæg som forberedelse til vores offentlige møde om det kommende kommunalpolitiske program søndag d. 5. marts. Derefter debat.
Temaerne: 1) Børn og unge. 2) kultur.
6) Meddelelser. Fra kommunalpolitikere, udvalgsmedlemmer og bestyrelse m.m.
7) Politisk debat.
8) Evt.

Sidens top

 

Mandag d. 20/2 er FN's Verdensdag for social retfærdighed.

Vi mødes kl. 17 på Torvet.

Denne dag vil der være aktivitet på Torvet (Kongensgade - Torvegade). Vi deler foldere ud og medbringer vores kiste.
Du er velkommen til at møde op og hjælpe til med uddeling af foldere. Forhåbentlig kan vi få en debat i gang med folk på gaden i form af en snak om et alternativ til velfærdsforringelser, ulighed og utryghed.

sedler

 

Sidens top

 

Internationalt udvalgs årsmøde
lørdag d. 18/2

Kom og hør rapporter fra Kurdistangruppe, Latinamerikagruppe og Palæstinaudvalg. Der vil være tema-drøftelser i grupper, hvor vi også har inviteret vores grønlandske samarbejdspartnere.

Sidens top

 

Europapolitisk Årsmøde
lørdag d. 11. feb

Hvordan tackler venstrefløjen Brexit og højrefløjens fremmarch? Oplæg v. Søren Søndergaard.

Sidens top

 

Folkebevægelsen mod EU har
generalforsamling fredag d. 10/2

Flere oplysninger klik her.

Sidens top

 

Seminar og årsmøde i palæstinaudvalget

Seminar lørdag d. 4. februar i København sammen med vores årsmøde. Hensigten med mødet er bl.a. at inspirere og "opruste" EL-medlemmer til at deltage i en landsdækkende kampagne i anledning af 50-året for besættelsen af Gaza, Jerusalem og Vestbredden, sådan som det blev besluttet på ELs årsmøde. Senere oplysninger om tilmelding.

Sidens top

 

KOKO17 - kommunalpolitisk konference
d. 4 og 5. feb.

Klik her

Sidens top

 

Enhedslisten Esbjerg inviterer til oplæg og debat om Kurdernes kamp.

Fredagscafé d. 3. februar kl. 16 i Fritidshuset Kirkegade 51 6700 Esbjerg.

Mød Chefredaktør
Ibrahim Benli

 

ibrahim

 

og Folketingsmedlem
Søren Søndergaard.

 

sorenS

 

Kurderne er den største befolkningsgruppe i verden uden eget land. De er fordelt på Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien, hvor de i årtier er blevet undertrykt og nægtet basale demokratiske rettigheder. I Irak og Syrien er det lykkedes at skabe kurdiske selvstyreområder, men disse er under voldsomt pres af bl.a. Islamisk stat.

På mødet vil Ibrahim Benli, som er chefredaktør for den dansk-kurdiske avis "Nudem.dk", fortælle om baggrunden for kurdernes kamp, og Søren Søndergaard, som i mange år har beskæftiget sig med den kurdiske kamp, vil fortælle om den aktuelle situation for kurderne. Efter oplæggene er der mulighed for spørgsmål og fri debat.

Alle er velkomne . Fri entre. Dørene åbnes kl 16, oplægget starter kl 17. Der serveres kaffe og brød.

170203

45 - 50 deltagere.

Se også vores webside om Kurderne.

Sidens top

 

KV17 Kick Off møde.

Mødet har til formål, at klæde afdelingerne på til det kommende kommunalvalg og forberede fælles indsatser på tværs af kommunegrænserne.

Jeg vil opfordre alle til, at sende nøglepersoner fra byrådsarbejdet og valgkampsorganizere til mødet, og selvfølgelig andre der kunne være interesserede.

Mødet afholdes søndag d. 29. januar kl. 10-15 i Kolding (nærmere placering følger hurtigst muligt).

Program og yderligere informationer kan findes på regionens hjemmeside. Klik her

Sidens top

 

Seminar om Palæstina og Israel

21. jan med Lars Erslev Andersen, Christian Juhl og Yonatan Goldsthein. Lørdag, den 21. januar 2017 kl. 11 – 15 i Studiestræde 24 over gården.
Årsmøde i Palæstinaudvalget
Årsmødet er for alle medlemmer af Enhedslisten. Tilmelding til ingegalsgaard@gmail.com

Sidens top

 

Møde for nye medlemmer og
medlemsmøde d. 16/1

Inden medlemsmødet d.16/1 møde for nye medlemmer kl. 18.
Du kan høre lidt om vores afdeling, vi hører lidt om dine forventninger og vi finder evt. ud af om der er et område du har lyst til at arbejde med.

Første medlemsnøde i det nye år d.16/1 kl. 19
Sted: 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25,
6700 Esbjerg - eller bagindgangen Helgolandsgade 28+

1.Velkomst og præsentation
2. Valg af mødeleder og referent
3. Hilmar lægger op til debat om EL´s deltagelse i
Krystalnatten.
4. Opfølgning på vores opfordring til HB
(Hovedbestyrelsen) om at lave en underskriftsindsamling
med opfordring til folkeafstemning om
CETA. Poul orienterer.
5. Orientering fra vores byrådsmedlemmer,
bestyrelsen og udvalg.
6. Forslag til aktiviteter på Kvindernes Internationale
Kampdag 8. marts
7. Har du et forslag til Landsmødet kan du bringe det op på mødet og se om afdelingen vil støtte dit forslag
8. Politisk debat
9. Evt.

Sidens top

 

Berlin - mindedemonstration søndag
d. 15. januar for Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht

Sidens top

 

Scenarieværksted:
Robotterne kommer!

Mandag, 9. januar 2017 - 18:30 - 21:30
Tilmelding
Vi gør opmærksom på, at der er en begrænsning på 35 deltagere, og at pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet.
Tilmelding senest 4. januar 2017, kl. 12.00 til landskontoret: Landskontoret@enhedslisten.dk
Spørgsmål: Anders.hadberg@ft.dk

Læs mere her

Sidens top

 

 

Deltag i "Fakkeldemonstration stop massakren på civile i Aleppo"

 

aleppo

og en demonstration til minde for ofrene i Aleppo.

foran rådhuset mandag d. 19/12 kl. 19.
Del begivenheden på Facebook. Inviter dine venner.

Facebooksiden

dueFakel

Talere:

Rahmo

John Snedker

Jacob Larsen Meier¡

Aleppo er faldet. Verden er tavs. Men vi nægter at tie stille.

Vi vil kræve af vores regering og det internationale samfund at de handler nu! - Vi kan ikke fortsat forholde os passive og dermed være medskyldige i den regulære massakre, som det syriske folk i Østaleppo har været udsat for, og den usikre situation mange tusinder lige nu befinder sig i samtidig med at de mangler mad, medicin og andre basale fornødenheder.. FN har kaldt situationen for “den totale nedsmeltning af al medmenneskelighed”. Snesevis af uskyldige er blevet dræbt. Civilbefolkningen og byens læger opfordrer hele verden til at gå på gaderne i et internationalt opråb. Deres liv er i yderste fare netop nu. De skal sikres sikker transport ud af Aleppo, og de skal sikres humanitær hjælp til at overleve.

Vores medmennesker er udsat for et massivt overgreb på deres basale menneskerettigheder: Retten til livet.

Kom på gaden mandag aften kl. 19 sammen med os og forlang øjeblikkelig beskyttelse af civilbefolkningen og vis afsky for uhyrlighederne.

Bak op om opråbet til alle verdens ledere og civilsamfund:
Stop overgrebene, opret sikre zoner og send humanitær hjælp NU

Kom og vis din solidaritet.

A demonstration will monday the 19th of December take place for the people of Syria, Aleppo. Come and show your support. It will take place at Rådhuspladsen in Esbjerg at 19:00. The adress will be: Torvegade 74, Esbjerg 6700. We are looking forward for your support.

وقفه احتجاجية سوف تكون يوم الاثنين في 19 ديسمبر للوقوف بجانب الشعب في سوريا، حلب. تعال واظهر الدعم لصالح هذه القضيه. انها ستجري في ساحة Rådhuspladsen في ايسبيرج في الساعة 19:00. والعنوان هو: Torvegade 74، ايسبيرج 6700. ونحن نتطلع لدعمكم. !

Kom og vis din solidaritet.

TV-syd om demonstrationen

Sidens top

 

Medlemsmøde fredag
d. 16. december med julehygge

kl. 19 hos 3F Transport Nyhavnsgade 25, eller bagindgangen Helgolandsgade 28+

Tilmelding til Rita 20 76 74 58, senest torsdag d. 15/1 kl. 14 - gerne via sms. Du skal have en gave med til ca. 25 kr til pakkeleg.

Sidens top

 

planB

Alternativer til nedskæringernes Europa

Konferencen bliver afholdt på Christiansborg i København den 19.-20. november.

Enhedslisten skal være vært for en stor konference for den europæiske venstrefløj i det EU-kritiske Plan B-netværk. Det er ikke bare politisk vigtigt med internationalt samarbejde om politikken for Europa, men også en enestående mulighed for, at Enhedslistens medlemmer kan deltage

Læs mere her

Statement for a Standing Plan B in Europe

Sidens top

 

Medlemsmøde mandag
d. 14. nov. kl. 17 og offentlig møde kl 19

Medlemsmøde mandag d. 14/11 kl. 17, hos 3F Transport, Nyhavnsgade 25, 6700 Esbjerg
Valg af byrådskandidater kl.17 – 19.
Derefter kommer Per Bergengaard.
Undervejs vil der blive serveret
brød/sandwiches ca. 18.30.

Esbjerg: En rød-grøn produktionspolitik
Offentlige møde i Esbjerg, hos 3F Transport,
Nyhavnsgade 25, 6700 Esbjerg
Et alternativ til konkurrencestaten – En demokratisk, rød-grøn produktionspolitik med et socialistisk perspektiv.
14 nov 2016

Offentligt møde i Esbjerg:

Et alternativ til konkurrencestaten – En demokratisk, rød-grøn produktionspolitik med et socialistisk perspektiv

Mandag d. 14. november kl. 19.00-21.00

3F Transport, Nyhavnsgade 25, 6700 Esbjerg

Oplæg ved Per Bregengaard, Enhedslistens Politisk-Økonomisk Udvalg

Arr. Enhedslisten Esbjerg-Fanø
Info

Højere pensionsalder, forringelser af dagpenge, kontanthjælp og andre asociale offentlige nedskæringer er "den nødvendige politik". Det samme gælder resultatstyring og "slankning" af den offentlige sektor. Vi kan ikke gå imod udviklingen og de globale markedskræfter. Vi må tilpasse os ved at ommøblere velfærdsstaten til en nyliberalistisk konkurrencestat.

Det mener blå blok. Det var S-R-SF-regeringens holdning.

Det er derfor en brændende aktuel opgave for venstrefløjen at udvikle et politisk og økonomisk holdbart alternativ til konkurrencestaten, at skabe sammenhængende og troværdige svar på spørgsmålene:

Hvad skal vi leve af – på vej til socialismen?

Hvordan skal vi leve i vores lokale og globale samfund? – 30 timers arbejdsuge er et aktuelt mål.

Hvordan understøtter vi en demokratisk, rød-grøn udvikling gennem parlamentarisk arbejde i Folketing, regioner og kommuner?

Enhedslistens hovedbestyrelse har vedtaget et produktionspolitisk delprogram. Politisk Økonomisk Udvalg arbejder med forslag til omstilling af produktion og service inden for flere sektorer.

Vi skal have skærpet vores politik. Vi skal kunne svare for os.

Af Per Bregengaard, Enhedslistens Politisk Økonomisk Udvalg.

Sidens top

 

Faglig Landskonference
d. 12 og 13. nov. 2016

Enhedslistens Faglige Landskonference afholdes en gang årligt, og alle fagligt aktive opfordres til at deltage. Vi skal i fællesskab forsøge at finde svar på nogle helt centrale spørgsmål. Tilmeldingsfrist 23. oktober. Klik her

Sidens top

 

Medlemsmøde i Region Syddanmark lørdag d. 12. november kl. 11 - 16.

Vi holder medlemsmøde, hvor vi skal vælge de første kandidater på listen til regionsrådsvalget i november 2017.

Vi skal også drøfte oplæg til plan for milepæle frem til regionsvalget samt begyndende oplæg til valggrundlag.

Mødet afholdes i Østergades forsamlingshus, Østergade 33 i Middelfart.

Der vil være fokus på forberedelse af valget til regionsrådet den 21. november 2017.

Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent og referent

2. Oplæg fra den sundhedspolitiske arbejdsgruppe. - Optakt til udarbejdelse af valggrundlag.

3. Oplæg om tidsplan og milepæle frem til regionsrådsvalget.

4. Beslutning om opstillingsform

5. Valg af spidskandidater

6. Meddelelser

7. Eventuelt

Vi opfordrer jer alle til være opmærksomme på mulige kandidater i jeres afdelinger.

Kandidaterne bedes forberede sig på en kort mundtlig præsentation.

Tilmelding til mødet af hensyn til frokosten til ingelisebechhansen@gmail.com tlf. 61794919 senest den 9. november.

 

Valgte kandidater:

1) Vibeke Syppli Enrum, Enhedslisten Svendborg

2) Ole Skou, Enhedslisten odense

j&m

Marcelo tv. og Jakob th - kasserer og kontaktperson fra Enhedslisten Vejen.
Jakob blev valgt som kandidat til Regionsrådet.
Jakob er den eneste fra Jylland blandt de 3 øverste kandidater. Han har 3. pladsen.

Sidens top

 

Krystalnatten d. 9/11:

kry

Foto: Lars Kjølhede Christensen,
Aldrig mere Krystalnat!
Link til billede

 

Demonstration onsdag d. 9/11 kl. 18

Tal ordentlig.
Stop had og hetz.

Start ved Tinghuset skolegade 33,
6700 Esbjerg kl. 18

Derefter går vi op til Rådhuspladsen.

Talere:
Jacob Larsen Meier, Enhedslisten
Jørn Boesen Andersen, Socialistisk Folkeparti
Anders Kronborg, Socialdemokraterne
30’erne må ikke gentage sig.

Arrangør: Enhedslisten, LO-Vest, Socialistisk Folkparti og
Socialdemokraterne

Anbefalere: Dansk Socialdemokratisk Ungdom, Esbjerg
Fredsbevægelse, Lejerforeningen for Esbjerg og Omegn, Socialistisk Folkepartis Ungdom, Socialistisk Ungdoms Front,

Det er stærkt skræmmende hvad nogle skriver på de sociale medier.

På de sociale medier er sproget meget groft overfor muslimer, flygtninge, kontanthjælpsmodtagere m.fl. En venligboer blev truet på livet for sine holdninger uden at politiet ville gøre noget. Nogle taler om andre mennesker og deres liv, som noget der ikke har værdi.

Pas på sproget: Denne gang kan vi ikke sige, at vi ikke vidste noget.
Kristeligt Dagblad d. 14/10 - 2016
Vi gør os medskyldige i den yderst skræmmende udvikling, der sker i den politiske debat, hvis vi ikke reagerer, når mennesker bruger nazistiske begreber, skriver sognepræst

DEN TYSKE REDAKTØR og Harvard-gæsteprofessor Alexander Görlach har i Kristeligt Dagblad argumenteret for, at Det Tredje Riges sprog er på vej tilbage i Tyskland.

Jeg vil vove at påstå, at dette sprog ikke kun er på vej tilbage i Tyskland, men også vinder flere og flere tilhængere i resten af Europa og ikke mindst her i Danmark. Og det er kritisk.

Læs hele artiklen

Eller

Det Tredje Riges sprog er på vej tilbage

Kristelig Dagblad d. 20/9 - 2016

…Derfor må man forstå forslaget fra Tysklands nye højreradikale parti Alternative für Deutschland (AfD) om igen at anvende begrebet ”völkisch ” som politisk agitation og ikke som noget rent sprogligt. Der er tale om intet mindre end et forsøg på at gøre Det Tredje Riges sprogbrug stuerent.

Partiformand Frauke Petry har fået ført til protokols, at partiet ønsker at befri begrebet ”völkisch ” for dets negative betydning og bringe det i brug igen.

Men ”völkisch ” er andet og mere end blot en adjektivisering af substantivet ”Volk ”; ”völkisch ” findes på tysk i praksis kun som et ord hos Adolf Hitlers NSDAP, der forsynede det med en helt bestemt betydning.

Det er et nøglebegreb i nazisternes racelære og ideologi, som tildelte det tyske folk forrang frem for andre folkeslag.Lebensraum -politikken indebar, at laverestående racer ogNicht-Völker (ikke-folk) måtte man godt invadere, lægge i slavebånd og slå ihjel, hvad man da også gjorde…

Læs hele artiklen

30

Sidens top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagscafé med Ronja d. 4/11 - 2016

Fredagscàfe den 4. november 2016 kl. 17.00

Oplægsholder: Rina Ronja Kari, Medlem af EU parlamentet for folkebevægelsen mod EU.

Emne: TTIP og CETA
Handelsaftalerne mellem EU og USA/Canada.

Formålet og konsekvenserne af EUs mange handelsaftaler.

Vi holder det igen i Kirkegade 51
Gratis kaffe og brød.

Alle er velkommen og det er gratis at deltage.

80 canadiske kommuner siger nej til aftale med EU.

CETA har ikke fået grønt lys af Belgien.

Jurister støtter CETA-modstand

CETA skal i gang hurtigst muligt

Link til dette arrangements begivenhed på Facebook:

Del begivenhed, inviter dine venner, skriv dig på som deltager eller interesseret.

Link til Rina Ronja Kari

ronja

Sidens top

 

Socialistskolens Grundkursus
d. 29. og 30. okt.

For nye og garvede: En enkel og frisk indføring i Enhedslistens rødder og socialistiske visioner. Hvem er Enhedslisten, hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen?
Klik her

Sidens top

 

Stop TTIP/CETA! - Demo 27. oktober i København

Bred demonstration i København mod TTIP/CETA-aftaler. Enhedslisten går sammen med Alternativet, Folkebevægelsen mod EU, 3F og en række miljøorganisationer - fra Greenpeace til Danmarks Naturforening - og bakker op om demoen. Demoen starter kl.16.30 på Rådhuspladsen og går til Christiansborg. Vi undersøger muligheden for at mobilisere fra landet i samarbejde med 3F. Mere info snart på enhedslisten.dk.

Sidens top

 

 

hjemlos

 

Tænd et lys for en hjemløs.

Støt de hjemløse. Deltag i demonstrationen - Medbring selv et udelys.

Mandag d. 17/10 kl. 19 på Torvet i Esbjerg (ved hesten).

Del facebook begivenhed, invitervenner, tilmeld dig som interesseret eller deltager.

Sidens top

 

Folkebevægelsen mod EU Offentligt møde onsdag d. 12/10

Vi vil også stemme!
BREXIT hvad NU?
på Jerne Kro (Fredensgade 28, 6705 Esbjerg Ø)
Onsdag, den 12. oktober
kl. 19 - 21
Briterne stemte nej til EU - BREXIT. Det er godt nyt for befolkningerne i EU,
det viser at der er et alternativ. Folkebevægelsen mod EU vil gerne invitere til
en debat om hvordan vi kan følge briterne ud af EU og samtidig se på de
mange muligheder, der er for at samarbejde og handle med resterne af EU
og resten af verden. Karen Sunds Talere Lave Knud Broch

Sidens top

 

Medlemsmøde i Ribe tirsdag d. 11 oktober kl. 19 - 2016:

Medlemsmøde tirsdag
d. 11/10 kl. 19 Hotel Ribe Sønderportsgade 23

1. Velkomst og præsentation.
2. Valg af mødeleder og referent.
3. Godkendelse af dagsordenen.
4. Oplæg: Ulrik holder et kort oplæg om, Esbjerg
Kommunes arbejde indenfor de seneste to år, herunder
iværksættelser indenfor "Klima - Miljø - Økologi".
Eksempelvis hvad er der sat i værk i forbindelse med
"Mellembyplan for Tjæreborg". Hvordan ser Esbjerg
Kommunes aktuelle beskrivelser ud?. Hvordan er fremtidsvisionerne med hensyn til det sociale arbejde, og
er der eventuelt forslag til Esbjerg Byråd.
5. Debat om emnet. Hvordan får vi et godt, grønt program til kommunalvalget.
6. Orientering fra byrådsmedlemmerne.
(Fast punkt fremover).
7. Meddelelser fra bestyrelsen og udvalgene / grupperne.
8. Politisk debat
9. Eventuelt.

Der er fælleskørsel til og fra Museums-p-pladsen med
afgang kl. 18.15. P-pladsen ligger til højre for biblioteket i
Nørregade.
Du kan også vælge at blive hentet og afleveret på din
bopæl, det gælder alle i hele Esbjerg Kommune- dog max.
6 personer. Skriv til Ulrik via ust@aabenraa.dk eller ring/send en SMS på tlf. 3072 3044 for lave en aftale!
Du kan i Ribe parkere på Holmevej, Damvej eller bruge den offentlige parkering i Korsbrødregade.

Sidens top

 

Demonstration tirsdag d. 4/10 kl. 17.00 – 18.30
Foran Esbjerg Rådhus

Regeringen har fremlagt en 2025 plan, der øger uligheden og skærer ned på velfærden.
De svageste udsættes endnu en gang for besparelser, de unge skal skæres i SU og ældre nedslidte skal blive længere på arbejdsmarkedet.

16010

Talere:
Anders Kronborg Folkekandidat Socialdemokraterne.
Ida Damborg Folkekandidat SF.
Sabrina Louise Christiansen Studerende, Folketingskandidat Enhedslisten.

Se talen på vores YouTube kanal

sabina

Musik:
Carsten Bo

Ja!
Til uddannelse og til en værdig tilbagetrækning fra arbejdslivet.

Ja!
Til Velfærd og lighed.

Velfærd kan ikke bevares ved at fjerne velfærd

Tilbagetrækningsalder
SU
Kontanthjælpsloft
225 timers regel
Integrationsydelse
Revalidering
Børnecheck
Dagpenge til nyuddannede
A-kasse bidrag

tyve

Nej! til Tyve25 planen

Skattelettelser til indtægter op til
1.000.000 kr.

Se Vestkysten om demonstrationen.

Se billederne: Stor opbakning til demonstration

Se Enhedslisten om kampen mod ulighed

Se arr. i København

Sidens top

 

Finn Sørensen i Varde
mandag d. 3/10.

Hørte du ikke Finn Sørensen i Esbjerg har du chancen igen

finnsoe

 

Sidens top

 

Byg Op! Lokalt lederskab & kommunikation d. 1 og 2. okt.

Enhedslistens aktivistkursus Byg Op er for folk, der vil have det lokale arbejde op at flyve, få bedre værktøjer til at mobilisere medlemmerne, eller som ønsker at komme klarere ud over rampen med. Tilmeldingsfrist 16. september.
Klik her

Sidens top

 

Seminar i Udviklingspolitisk Netværk d. 24. sep.

Seminar i Udviklingspolitisk Netværk lørdag d. 24. september 2016 Klik her

Sidens top

 

Seminar: Rød + grøn feminisme d. 17. sep

Debatten om feminisme og kønspolitik, som skal lede frem til vedtagelsen af et feministisk delprogram på årsmødet 2017, sættes i gang med dette landsdækkende seminar. klik her

Sidens top

 

Fredagscafé med
Finn Sørensen d. 16. sep.

Enhedslisten Esbjerg invitere alle til offentlig møde med
Finn Sørensen fredag d. 16. september kl. 17.00
Fritidshuset, Kirkegade 51 i Esbjerg

 

finn

Kom og hør nærmere om blandt andet:
- Integrationsydelse
- Kontanthjælpsloft
- SU-forringelse
- Hvorfor disse tiltag? Hvad bliver konsekvenserne?

Oplæg ved Finn Sørensen, folketingsmedlem for Enhedslisten, arbejdsmarkedsordfører og ældreordfører.

Gratis adgang, kaffe og te
Alle er velkommen

Sidens top

 

Happening torsdag d. 15/9

Vort bidrag til Velfærdsallinacense markering d. 15/9.

 

velf

Vores happening starter d. 15. kl. 16.00 på Torvet og derefter bevæger os igennem Kongensgade. Duer meget velkommen til at deltage.

du må meget gerne tilmelde dig på facebook, invitere dine venner og dele begivendheden.

Optaget af TV-Syd.

Link til udsendelsen

Du kan se et klip fra vores Happening 4min og 53sek inde i udsendelsen.

Se Enhedslisten om kampen mod ulighed

Aftale med regeringen om kommunernes økonomi:

Aftalen

Her en vurdering fra Velfærdsalliancens hjemmeside

Her er BUPL’s vurdering

Her er DLF’s vurdering

Her er DR’s vurdering

KL om aftalen

Sidens top

 

Seminar: Boligpolitik i
kommunalvalgkampen 10. sep.

Boligseminar: Kommunalvalget skal handle om boligpolitik! Tilmeldingsfrist d. 5/9
Klik her

Sidens top

 

Medlemsmøde onsdag d. 28/9 kl. 19 Nyhavnsgade 25, Esbjerg

1. Velkomst og præsentation.
2. Valg af mødeleder og referent.
3. Godkendelse af dagsordenen.
4. Oplæg om socialt forslag til Esbjerg Byråd og det
kommunale budget. Bilag 1 - 3 (nederst).
Lars Mogensen kommer med oplæg.
5. Hvordan sikrer vi en god demonstration d. 4/10?
6. Meddelelser fra bestyrelsen og udvalgene / grupperne.
7. Politisk debat
8. Transport til Ribe - næste medlemsmøde (Hvem kan køre, skal vi mødes på Museumspladsen, er der nogen der ikke er godt gående som det ville være en god ide at hente).
9. Eventuelt.

Sidens top

 

Foreningernes dag lørdag d. 3/9

Solidaritetsgruppe havde materiale med om Palæstina og afdelingen om vores happening d. 15/9 samt demonstrationen d. 4/10.

foreningernesdag
Foto: Poul Eck Sørensen

 

Fremtidsværkstedet d. 28/8 kl.

10 - 15, 3F Transport
Nyhavnsgade 25, 6700 Esbjerg.
Enhedslisten skal have ny identitet.
Se medlemsmødet d. 18/8 pkt. 6.
1) forberedelsesfase
2) kritikfase
3) Frokost, Enhedslisten står for dette.
4) Utopifasen
5) Realiseringsfasen.

Sidens top

 

Uligheden vokser hurtigt.
Giv uligheden det røde kort.

Pernille Skipper

Offentligt møde om den øgede ulighed i det danske samfund, herunder kontanthjælpsloft, integrationsydelse, velfærdsforringelser. - 64 deltog.

D. 24/8 kl. 18.30 - 20.30 hos 3F Transport Nyhavnsgade 25, eller bagindgangen Helgolandsgade 28+

Kære besøgende. Du må meget gerne på Facebook
1) dele dette arrangement så det også kommer på din Facebookside,
2) vise om du deltager eller er interesseret i dette off. møde
3) invitere dine venner.
kh Poul

pernille
Foto: Poul Eck Sørensen

Sidens top

 

Regionsmøder d. 20/8

 

reg

Vær opmærksom på, at der afsluttes med møder i storkredsene, hvor der skal vælges øvrige folketingskandidater. - Afdelinger/kredse opfordres til at forberede sig på det.

Programmet er følgende:

Kl. 11 – 12: Medlemsmøde med oplæg af Victoria Velasques om TTIP, gymnasiereform, arbejdstid, kommunalt oprør – med et fagligt perspektiv

Kl. 12 – 13: Frokost

Kl. 13 – 14: Medlemsmøde fortsat - med den udsendte dagsorden

Kl. 14 – 15: Ekstraordinær generalforsamling med forslag til vedtægtsændringer

Kl. 15 – 16: Storkredsmøder

Af hensyn til frokostindkøb bedes I tilmelde jer senest den 18. august til Ingelise ingelisebechhansen@gmail.com eller tlf. 61794919

Kammeratlige hilsner og på gensyn og god sommer
på regionsbestyrelsens vegne

Ingelise Bech Hansen, kontaktperson

Program se ovenfor.
Du har modtaget en e-mail fra Region Syddanmark
d. 28/7 kl. ca. 16.50 heri kan du se detaljerne for møderne.

Hvis du har ekstra pladser i din bil kontakt Poul- hvis du gerne vil køres kontakt Poul (61 67 82 49)

Sidens top

 

Medlemsmøde d. 18/8 kl. 19 hos 3F Transport Nyhavnsgade 25.

 

Forslag til dagsorden

1. Velkomst og præsentation.

2. Valg af mødeleder og referent.

3. Godkendelse af dagsordene.

4. Oplæg om det kommunale budget v/Henning O.
Vi håber der er sluppet lidt ud.

Vi er i den situation at Henning O måske stiller op som forbundssekretær, det er ikke hemmeligt, men Henning O vil gerne at vi holder det tæt ind til kroppen.
Dermed vil vi fra næste byrådsperiode måske mangle en person. Det er derfor meget vigtigt at alle med interesse for byrådsarbejdet melder sig til at deltage i baggrundsgruppen for byrådsarbejdet. Hvis det så viser sig at der er nogen der bliver meget interesserede i byrådsarbejdet kan man stille op til valg i november. Bliver man valgt skal bestyrelsen nok sørge for, at man får alle de kurser der kommer i forbindelse med byråds-arbejdet, så man er klædt på til at stille op.
Skulle Henning O vælge ikke at stille op til forbunds-sekretær vil der alligevel være brug for flere medlemmer i baggrundsgruppen, da der er mange områder der skal tages stilling til.

5. Regionsmødet d. 20/8 - 2016

Programmet er følgende:
Kl. 11 - 12:
Ekstraordinær generalforsamling med behandling af forslag til vedtægtsændringer, se vedhæftede indkaldelse samt bilag 1 og bilag 2.
Kl. 12 - 13:
Frokost
Kl. 13 - 15:
Medlemsmøde, se vedhæftede dagsorden.
Her vil være oplæg og politisk debat ved Henning Hyllested og Victoria Velasques.
Kl. 15 - 16:
Møder i de to storkredse med valg af øvrige folketingskandidater.

Vi skal vælge 4 delegerede til Regionsmødet, 2 kvinder og 2 mænd. Vi skal også vælge 2 suppleanter. Disse skal være med til at vælge hvem der skal være folketingskandidat nr. 3 og derefter fra kl. 15 - 16.

Valg af delegerede.

Valg af suppleanter.

6. Enhedslisten skal have ny identitet
Vi har modtaget flg fra Ehl centralt:

Der er efterspørgsel efter et mere funktionelt design, som er mere anvendeligt for små som store afdelinger. Enhedslisten har desuden brug for et stærkt nyt udtryk frem mod et kommende kommunalvalg, hvor vi skal udbygge vores position som et stort, landsdækkende, socialistisk parti. Vi vil gerne have indspark tidligt i processen, så det kan bruges som grundlag og inspiration. Der er to tilgange:

Det kreative bud

Her er alt muligt. Kom med jeres idéer til former og farver på alle leder og kanter. Kruseduller, den enkelte fuldendte streg og konstrueret perfektionisme. Vi vil meget gerne have bud fra enkeltpersoner, men også fra jeres afdeling, hvis I skulle have lyst til at lave en kreativ workshop om Enhedslistens identitet.

Det praktiske bud
Vi kunne rigtig godt tænke os, at I holder et afdelingsmøde, hvor I snakker om, hvad jeres afdelings praktiske behov er. Hvad skal den nye identitet kunne? Skal den kunne ses af farveblinde? Mangler I en fast skabelon til bannere? Skal den både fungere i A1 og A6? Her er plads til vilde ønsker. Hvem ved, måske er den tossede ide den allermest geniale?

Deadline: 30. august
Sendes til grafisk@enhedslisten.dk
Emneord til det kreative: Det kreative bud
Emneord til det praktiske: Det praktiske bud

Oplæg ved Lisbet og Thormod.

Først grupper derefter plenum.

7. Meddelelser fra bestyrelsen og udvalgene / grupperne - kort.

8. Vi skal have en fane.

Kom med dine ideer til, hvordan afdelingens flag kan se ud? Der vil være en Enhedsliste sangbog og en regnfrakke med Ø tegnet på til de 2 bedste forslag.

Vi beslutter hvem der er de heldig på et medlemsmøde og hvilken udformning fanen skal have.

Vi vil også gerne høre om der er nogen der har mod på at sy flaget.

fanenb

fanesilk

fanevejle

fanetop

 

Til inspiration se 3 faner som var med til Årsmødet 2016 ovenfor.

9. Politisk debat
Hvis vi kan nå det punkt.

10. Eventuelt

Vi slutter ca. kl. 21, men du er velkommen til at blive længere.

Sidens top

Henning Hyllested har fået æren af at skulle åbne udstillingen containerkunst på Esbjerg havn

lørdag d. 13.august kl. 10.00. Udstillingen er som bekendt en del af programmet i Esbjerg Festuge.

Sidens top

 

Træf for udvalgsaktive 13. aug.

Her tager de aktive i Enhedslistens mange politiske udvalg fælles beslutninger, skaber netværk, og udvalgenes politiske arbejde i partiet udvikles. På det første træf i marts opfordres udvalgene til at afholde egne årsmøder og landsmøder som en del af det fælles træf. Udvalgstræffet i august holdes sammen med Enhedslistens byrødder og baggrundsaktive til årets store sommertræf. Her har udvalgsaktive og kommunalt aktive chancen for sammen at diskutere og koordinere fælles politiske udspil.

Dato og sted: 13. aug. på Fyn
Tilmeldingsfrist:29 juli.
Tilmelding sker via landsudvalgets kontaktperson.
Pris: 100 kr. som deltagerne selv betaler.
Der er rejserefusion.
Ansvarlig: Marts: Christine Lundgaard. August: Jesper Kiel.

Sidens top

 

Støt Esbjerg Fredsbevægelses arrangement d. 6/8

Lørdag D. 6. aug. afholder Esbjerg Fredsbevægelse en minde højtidlighed for ofrene for atombomben over Hiroshima.
Arrangementet vil blive holdt i Heerups Have ved Britannia fra 20.00-21.00 der vil være livemusik, og en fællessang eller 2, og vi sætter lotus blomster med levende lys i søen :-)
Alle fredelige sjæle er velkomne håber vi ses til en hyggelig aften i fredens tegn

Sidens top

 

Sommertræf for byrødder og kommunalt aktive

Årets store begivenhed for Enhedslistens græs- og byrødder! To træf samlet pa en weekend med gode muligheder for at netværke og udvikle politik sammen. Tilmeldingsfrist: 14. juli
Klik her

Sidens top

 

Enhedslistens sommerlejr 2016

24. jul til 31. jul.
Sol, sommerlejr og sand mellem tæerne!
Klik her

Sidens top

 

Sommerfest

somfest

I Østskoven lørdag d. 25/6 - 2016 kl. 14

Her kan du læse om Østskoven

Husk tilmelding til John eller Rita

Der er kage til eftermiddagskaffen - man tager selv kaffe og te med.

Grillen tændes kl. 16. - man tager selv kød og drikkevarermed. Der vil være salat og brød til folk

Sang og spil til røde sange ved Jonna, Tom og Birgith.

Du kan roligt tage dine børn / børnebørn med, der vil komme en del børn.

Tilmelding til John inden d. 23/6
Du skal meddele om du har brug for transport,
eller om du kan tage nogle med.

John Littau
mobil 20 20 10 74
johnlittau.esbjerg@gmail.com

Kørselsvejledning

Sidens top

 

Medlemsmøde d. 9. juni kl. 19

hos 3F Transport Nyhavnsgade 25, eller bagindgangen Helgolandsgade 28+

1. Velkomst og præsentation.

2. Valg af ordstyrer og referent.

3. Godkendelse af dagsordene.

4. Oplæg om sociale medier v/ Frederik Kronborg. Frederik er nyansat i vores region. Frederik vil gerne præsentere sig selv og fortælle om hvordan vi kan bruge ham.

5. Vil vil på mødet gerne høre om der er nogen der gerne vil med i vores Multimedieudvalg der arbejder med Youtube-kanal til Enhedslisten Esbjerg, Facebook, Twitter, Instagram, video, billedredigering og hjemmeside mm.

6. Der vil fra de delegerede være oplæg om årsmødet og debat af hvordan vil arbejder med årsmødets beslutninger, bl.a. om hvordan vi kan arbejde med de beslutninger der var i forhold til Folkebevægelsen.

7. Bestyrelsen vil præsentere en opdateret arbejdesplan ud fra årsmødets beslutninger. (Bilag, fra gen. fra Årsmøde, forslag til fordeling)

8. Politisk debat.

9. Meddelelser og kommende aktiviteter fra bestyrelsen og udvalgene / grupperne.

10. Fastsættelse af tidspunkt for valg af Byrådskandidater ( Besyrelsen foreslå generalforsmalingen april 2017)(Vi undrsøger under alle omstændigheder hvem der gerne vil nu)

11: skal vi have en fane, der bliver vist bileder fra Årsmødet, konkurence

12. Eventuelt.

Sidens top

 

Enhedslisten Esbjerg opfordre til at deltage i Folkebevægelsens
Grundlovsmøde d. 5/6 kl. 14

 

folkebev

Sidens top

 

Enhedslisten er på torvet kl 16
d. 27/5 mod kampflyene til landsdækkende aktionsdag.

 

60

 

 

nejTil Krig

miliudd

Fredagscafé d. 20. maj kl. 17

Enhedslisten invitere til fredagscafé. Alle er velkommen.

Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700 esbjerg

Gratis entré og kaffe/te. Mulighed for køb af andre forfriskninger.

Dørene åbnes kl. 16.

Oplæg af Maria Gjerding:

Hvordan vil klodens tilstand være efter 2 graders temperaturstigning?

Hvad hvis den bliver større?

Hvad kan du konkrt gøre i kampen for et bedre klima?

Maria Gjerding, medlem af Folketinget for Enhedslisten. Ordførerskaber
Klimaordfører, Miljøordfører, Ordfører vedr. grøn omstilling, Landbrugsordfører, Dyrevelfærdsordfører, Familieordfører

Læs mere om Maria Gjerding

mariaG

Sidens top

 

Enhedslistens årsmøde 2016
d. 14.-16. maj


Deadlines og information om årsmødet 2016

Årsmødet 2016 vil finde sted i Pinseferien d. 14.-16. maj 2016. Hovedtemaet
vil være Enhedslistens politik ift. EU og Europa, samt beslutning om opstilling
til EU-parlamentet.
Vigtige datoer og deadlines:
• 26. januar: Deadline for opstilling til urafstemning
om folketingskandidater.
• 29. januar: Deadline for hovedforslag til årsmødet 2016.
• 27. februar-9. marts: Delegeretmøder i afdelingerne.
• 10. marts: Deadline for tilmelding af delegerede.
• 10.-17. marts: Urafstemning om EU-opstilling
og folketingskandidater.
• 14. marts: Deadline for opstilling til HB, Rød Fond,
Vedtægtsnævnet og kritisk revisor.
• 18. marts: Deadline for ændringsforslag til de udsendte
hovedforslag.
• 28. april: Deadline for ændringsforslag til dagsorden
og forretningsorden til årsmødet.
• 14.-16. maj: Enhedslistens årsmøde 2016.

Sidens top

 

12 Maj demonstration

Ja til Tryghed
Nej til Milliardbesparelser

Esbjerg Rådhus kl. 17

Talere:

SF: Diana Mose Olsen SF
BUPL Sydjylland: Merete Lauesen
Enhedslisten: Henning Hyllested
Socialdemokraterne: Anders Kronborg

Arr.

3F-Transport, BUPL Sydjylland, Enhedslisten, DSU, Esbjerg Fredsbevægelse, Esbjerg Lærerforening, FOA, Landsforeningen for Udviklingshæmede, Lejerforeningen for Esbjerg og Omegn, LO-Esbjerg, SUF, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, SUF.

Facebook:

Gå ind på begivenhedens Facebookside - del den og inviter dine venner til at deltage.

Folder til d. 12/5

Du må meget gerne hjælpe med at fordele den.
Klik her for at få den i en elektronisk udgave.

 

Kommunalt oprør

Ja til tryghed & velfærd
Nej til milliardbesparelser
Nej til omprioriteringstyveri

Ja til velfærd – nej til milliardnedskæringer

Regeringen og støttepartierne har pålagt kommunerne nye milliardnedskæringer, som betyder massefyringer af offentligt ansatte og stærkt forringet tryghed for børn, ældre, syge og udsatte. Det skal vi ikke finde os i.

Der er råd til velfærd. Det kræver blot, at vi lader de rigeste og de store selskaber, der er blevet forgyldt de senere år, betale noget mere. Der er altså tale om et politisk valg. Vi vælger velfærd!

Enhedslisten deltager i det kommunale oprør, som forlanger, at Kommunernes Landsforening siger nej til en økonomiaftale med regeringen, hvis ikke milliardnedskæringerne, herunder det såkaldte omprioriteringsbidrag, bliver taget af bordet.

Rune Lund, MF, Kommunalordfører Jesper Kiel, Medlem af KL’s bestyrelse for Enhedslisten

læs mere her

Sidens top

 

Enhedslisten om:

Om omprioriteringsbidraget

Ja til velfærd – nej til milliardnedskæringer

 

jatilVelf

 

Regeringen og støttepartierne har pålagt kommunerne nye milliardnedskæringer, som betyder massefyringer af offentligt ansatte og stærkt forringet tryghed for børn, ældre, syge og udsatte. Det skal vi ikke finde os i.

Der er råd til velfærd. Det kræver blot, at vi lader de rigeste og de store selskaber, der er blevet forgyldt de senere år, betale noget mere. Der er altså tale om et politisk valg. Vi vælger velfærd!

Enhedslisten deltager i det kommunale oprør, som forlanger, at Kommunernes Landsforening siger nej til en økonomiaftale med regeringen, hvis ikke milliardnedskæringerne, herunder det såkaldte omprioriteringsbidrag, bliver taget af bordet.

Rune Lund, MF, Kommunalordfører Jesper Kiel, Medlem af KL’s bestyrelse for Enhedslisten

læs mere her

Her kan især anbefales:

Debathæftet

Sidens top

 

Velfærdsalliance-DK

Om omprioriteringsbidraget

Støt Velfærdsalliance-DK.
Inviter dine venner til at synes godt om denne side
Så er du med til at sprede budskabet.
Det kan du gøre ved på deres Facebook side at benytte feltet, "Inviter dine venner til at synes godt om denne side".

Se deres hjemmeside: Velfærdsalliance-DK

 

Brug Velfærdsflertallet:

Om omprioriteringsbidraget

Lanceret 22. oktober 2015
Kort beskrivelse
Vi kæmper for at stoppe regeringens milliardbesparelser på kernevelfærden.
Lang beskrivelse
Brug velfærdsflertallet!!!

Regeringen kræver, at kommunerne skal spare over 7 milliarder kroner på velfærden fra 2017 til 2019 via det såkaldte omprioriterings-bidrag. Det vil få meget alvorlige konsekvenser for det velfærdssamfund, vi i Danmark er så stolte af.

På Christiansborg er der rent faktisk et massivt politisk flertal bestående af S, DF, SF, Radikale og Enhedslisten, som i valgkampen lovede at styrke vores fælles velfærd.

Nu er det på tide, at de partier står ved løfterne til vælgerne og bruger ”Velfærdsflertallet” til at afvise regeringens milliard-besparelser på kernevelfærden i de aktuelle finanslovsforhandlinger.

Bag "Brug velfærdsflertallet" står en række faglige organisationer - herunder FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening.

Facebook

Sidens top

 

Tag med SUF til Ende Gelände

Den 11. til 15. maj tager SUF med til årets største klimaaktion i Europa. Og vi inviterer alle miljøaktivister med på turen.

Ende Gelände er en kæmpe klimaaktion, hvor tusinder af aktivister fra hele Europa mødes og blokerer Lausitz-minen i Tyskland, ikke langt fra Berlin. Aktionen er en del en længerevarende kampagne, der skal tvinge kulmineejerne til at lukke deres miljøskadelige miner.

SUF kører busser til aktionen sammen med Enhedslisten og Klimakollektivet. Der kører både en bus fra Jylland og en bus fra københavn. Busserne kører fra Danmark sent om aftenen onsdag den 11. maj, og kommer tilbage tidligt på aftenen søndag den 15. maj. SUF betaler for SUF-medlemmers rejse fra deres hjem til det nærmeste opsamlingssted.

Klik her for at tilmelde dig busturen. Bemærk, at tilmelding er bindende, for vi skal vide, hvor mange og hvor store busser, vi skal sende af sted. Du skal selv betale en del af busturen. Det koster:

300 kroner for medlemmer af SUF
300 kroner for medlemmer af Enhedslisten
500 kroner, hvis du deltager fra Klimakollektivet
740 kroner for andre

Mange flere praktiske informationer følger. Når du har tilmeldt dig, vil du også løbende modtaget nyhedsmails med praktisk og politisk information.

Du kan også få mere information på facebook-begivenheden.

 

Medlemsmøde d. 10. maj kl. 19

hos 3F Transport Nyhavnsgade 25, eller bagindgangen Helgolandsgade 28+

1. Velkomst og præsentation.
2. Valg af ordstyrer og referent.
3. Godkendelse af dagsordene.
4. Oplæg om Klima v/ Rasmus.

actonclimate

Fra Rasmus har vi modtaget:

Jeg hedder Rasmus Vestergaard Madsen, er 24 år gammel, økologisk landmand og pt. pædagogstuderende i Århus, hvor jeg bor. Har været medlem af SUF og Enhedslisten i 10 år, og ser mig selv som politisk generalist, der mener den røde og den grønne politik er hinandens forudsætninger, som man ikke kan skille ad. Samtidig må jeg dog indrømme at særligt landbrugs-politikken har min store interesse.

På medlemsmødet skal vi grave os ned i, hvordan klimakampen står nationalt og internationalt efter COP-21 i Paris. Her blev man enige om, at holde sig under en 2 graders temperaturstigning, men fornuftige ambitioner kræver store forandringer i produktionen! Jeg vil samtidig forsøge at trække tråde til miljø-, landbrug-, energi- og udviklingspolitikken, der alt sammen kredser sig omkring klimaet.
Jeg glæder mig til at møde jer og til en spændende debat.

Kammeratligst
Rasmus Vestergaard Madsen
Folketingskandidat for Enhedslisten i Sydjylland
TLF: 26 59 51 31

5. Er der nogen der kunne tænke sig at indgå i et Miljø / klima – udvalg?
6. Politisk debat
7. Meddelelser og kommende aktiviteter fra bestyrelsen og udvalgene / grupperne.
8. Eventuelt.

 

1. maj i Gryden

Bod og uddeling af foldere

Enhedslisten Esbjerg opfordrer deres medlemmer til at deltage i demonstrationen.

Emne: Fællesskab og demokrati går hånd i hånd

Program 1. Maj i Esbjerg.
Kl.13.15: Demonstrationen starter fra p-pladsen bag Hotel Britannia
Rute: Torvegade, Kongensgade, Strandbygade, Gl. Vardevej til ”Gryden” i Vognsbøl parken
Kl.14.00: Velkomst: Brian Lyst, LO Esbjerg
Derefter underholdning med WHAT!
Faglige og politiske talere vil være:
Kim Holm, Tillidsmand Lemminkainen i Uldum
Ida Damborg, Folketingskandidat, Socialistisk Folkeparti
Socialdemokraternes nyvalgte folketingskandidat Anders Kronborg
Kl.15.30: Underholdning med WHAT!
Kl.16.45: Afslutning
I børneteltet underholder Kaptajn Vom

Enhedslisten er der med bod med popkornmaskine
og vi har arrangeret Kaj Jørgensen til at tage sig af børnene.

 

Indkaldelse til generalforsamling Enhedslistens Region Syddanmark 16. april 2016 kl 11-16 Østergade 33, 55 Middelfart

Dagsorden for generalforsamling:
1) Velkomst, valg af dirigent
2) bestyrelsens beretning
3) Orientering fra regionsrådet
4) Regnskab og budget
5) Indkomne forslag og udtalelser (se bilag)
6) Arbejdsplan (se bilag)
7) Valg til bestyrelse og revisor
8) Evt

se mere på regionens hjemmeside

 

Regionskonference vedr. Kommunalt Oprør. d. 11/4

Mandag den 11. april 2016 Kl 18.30 til kl. 21.30.
Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart
Konferencens formål er at få igangsat og koordineret hele Region Syddanmarks indsats, for at få bekæmpet regeringens besluttede nedskæringer af velfærden.
Målet er et nej til en aftale mellem KL og regeringen, der indeholder det såkaldte omprioriteringsbidrag.
Udviklingen kan følges påVelfærdsalliancens hjemmeside
Og ligeledes på
Enhedslistens hjemmeside
se mere på regionens hjemmeside

 

 

Poul Eck Sørensens blok

Kontakt:

 

Poul Eck Sørensen
61 67 82 49
poul@peaceweb.dk

 

 

Sidens top

 

The Art of Tolerance – An idea on its tour around the world!

"We have to get to know each other better ...
... it makes us understand one another better,
trust each other more, and live together more peacefully."

link til siden

 

bjorn

 

 

Krystalnat fakkeltog 2017

 

knat

 

 

Sidens top

Oversigt:

 

Forside og nye indlæg

 

Kontakt (venstre spalte)

 

Link parti

 

Fredslink

 

Lokale økologer

 

Oversigt

(denne spalte)

 

Rettigheder i kommunen

 

Vigtige klip fra nyheder

> 3. Vedenskrig - Hvordan undgår vi den?

> 30 timers arbejdsuge.

> 30'erne - er de på vej tilbage?

> Banker

> CETA og TTIP

> EU

> Fagforeninger

> Fatigdom

> Flygtninge

> Kurdere

>> Lande

>> Syrien

>> USA

> Love

> Miljø

> Nyliberalisme

> Offentlig ansat

>> Partier

>> Dansk Folkeparti

>> Socialdemokraterne

> Populisme

> Racisme

> Sikkerhedspolitikl

> World Social Forum

Sidens top

 

hoved